Archiwum kategorii: Relacje

W Gimnazjum nr 1 w Piastowie zainaugurowano drugą edycję kampanii „ZTU uroczystym apelem, na którym zakończono szkolny konkurs profilaktyczny dla klas pt. „Nie piję, dobrze żyję!. Konkurs zorganizował Szkolny Zespół Promocji Zdrowia. Uroczystość uświetnił swoją obecnością Mariusz Bogucki, koordynator ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Piastowie.

Czytaj dalej

Zachowaj Trzeźwy Umysł

20 kwietnia w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł w pałacu w Rybnej odbyło się szkolenie, którego celem było zapoznanie uczestników z nowym zagrożeniem, jakimi są tzw. „dopalacze. Szkolenie adresowane było do pedagogów z tarnogórskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, przedstawicieli Rady Miejskiej, policji, Tarnogórskiego Ośrodka Terapii Uzależnień Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Czytaj dalej

W ramach kampanii „ZTU dzieci z przedszkoli, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów z gminy Szaflary zaproszono do udziału w gminnym konkursie plastycznym „Zdrowie to mój styl. Na konkurs gminny wpłynęło 155 prac.

Czytaj dalej

W ośmiu radomszczańskich świetlicach środowiskowych podległych Ośrodkowi Wspierania Rodziny ruszyła kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł. W ramach akcji w świetlicach zostaną przeprowadzone liczne konkursy plastyczno-literackie, sportowe, w których nagrodami będą m.in. gry edukacyjne. Ponadto odbędą się zajęcia edukacyjne poświęcone problematyce uzależnień wśród młodzieży.

Czytaj dalej

6 kwietnia w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” Szkoła Podstawowa im. ks. J. Popiełuszki w Rodnowie obchodziła Szkolny Dzień Zdrowia. Organizatorem imprezy był nauczyciel przyrody Grzegorz Zagulski, koordynator edukacji zdrowotnej.

Czytaj dalej

8 kwietnia zorganizowano międzyświetlicowy turniej piłki nożnej w ramach tegorocznej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Turniej odbył się w dzielnicy Czerwionka przy udziale drużyn sportowych reprezentujących placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego – świetlice środowiskowe z gminy i miasta.

Czytaj dalej

20 kwietnia w Centrum Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Wieliczce odbyło się spotkanie inaugurujące kampanię „ZTU. – Już wiemy, że w tym roku w ramach akcji odbędą się liczne zajęcia profilaktyczno-sportowe, szkolne dni sportu, rodzinne festyny dla uczniów i rodziców – zapowiadają organizatorzy.

Czytaj dalej

18 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 6 w Sosnowcu odbyły się szkolne Mistrzostwa Piłki Nożnej pod hasłem „Sportowa sobota, które rozpoczęły kampanię „ZTU w szkole. Głównym celem imprezy była promocja aktywnego spędzania czasu wolnego.

Czytaj dalej

Zachowaj Trzeźwy Umysł

Choć harmonogram kampanii przewiduje, że akcja zaczyna się 1 kwietnia, w Prudniku założenia projektu realizowano na długo przed startem! Podczas ferii zimowych prawie 80-osobowa grupa została objęta specjalną akcją. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dołączyła się do pomysłu księdza Piotra Sznury, proboszcza parafii Miłosierdzia Bożego w Prudniku, by chętnym dzieciom zorganizować wolny czas.

Czytaj dalej

W hali sportowej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowej Soli odbył się II Turniej Wiosenny dla dzieci ze świetlic opiekuńczo-wychowawczych przy nowosolskich szkołach podstawowych. Była to impreza w ramach tegorocznej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł.

Czytaj dalej

5740/5768