Narkotyki – Nie próbuję! Pomagam!

Poniżej prezentujemy materiały kampanii „Narkotyki? To mnie nie kręci!”. Hasłem pomocnym kampanii jest Nie próbuję. Pomagam!. Materiały poruszają problem uzależnienia od narkotyków i dopalaczy.

Materiały kampanii „Narkotyki? To mnie nie kręci!” pn. Nie próbuję. Pomagam! zostały stworzone z myślą o usystematyzowaniu wiedzy uczniów i nauczycieli związanej z pomocą rówieśniczą w przypadku zagrożeń związanych z używaniem narkotyków i dopalaczy.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą oraz założeniami kampanii „Narkotyki? To mnie nie kręci!”. Kampania może stanowić wsparcie merytoryczne podczas realizacji planów naprawczych i rozwojowych dotyczących profilaktyki uzależnień wśród młodzieży.

Rok wydania: wrzesień 2019

Diagnoza problemu

W kampanii skupiamy się na usystematyzowaniu zagadnienia pomocy rówieśniczej w przypadku zagrożeń związanych z używaniem narkotyków lub dopalaczy.

Przyjęto, że do zmagania się z tak poważnymi problemami, jak używanie narkotyków i dopalaczy oraz ryzykiem, jakie za sobą niosą, warto zaangażować siłę grupy rówieśniczej. Z jednej strony wpływ grupy często wiąże się z eksperymentami z używkami, z drugiej zaś brak akceptacji grupy jest źródłem silnej frustracji w wieku dorastania, która również może pchać w niezdrowe sposoby polepszania sobie samopoczucia.

Praktyka pracy z młodzieżą jednoznacznie wskazuje, że atmosfera grupy rówieśniczej, normy w niej przyjęte, relacje panujące w tej grupie są najsilniejszymi i najskuteczniejszymi czynnikami wpływającymi na funkcjonowanie młodych osób.

Mariusz Nowicki, autor kampanii

Jednocześnie zauważyć można, że uczniowie wskazują podczas ewaluacji kolejnych programów zajęć profilaktycznych, że słyszeli zbyt wiele razy o zagrożeniach związanych z używaniem narkotyków lub dopalaczy i że ich chęć oraz możliwość przyjmowania ostrzeżeń jest ograniczona. Nie oznacza to jednak, że należy przestać ostrzegać młodzież, informować i wskazywać jej możliwe sposoby dbania o siebie. Wyzwaniem jest docieranie do uczniów w taki sposób, aby byli gotowi przyjmować ważne z naszego – dorosłych – punktu widzenia treści. A zamiast wciąż mówić i oczekiwać, że będą słuchać, warto stwarzać młodym ludziom środowisko służące minimalizowaniu ryzyka zachowań, które mogą okazać się szkodliwe dla młodzieży. Dlatego, szukając rozwiązania skutecznego i kompleksowego, rozwinięto koncepcję wsparcia rówieśniczego.

Cele kampanii

Materiały kampanii przygotowują uczniów do podjęcia pomocy rówieśniczej. Decyzja o tym, czy podjąć takie działanie, będzie należała do nich samych. Pomoc rówieśniczą widzimy zarówno jako interwencję, jak i dłuższe wsparcie w rozwiązywaniu problemu.

Korzystając z materiałów młodzież zapoznaje się z obszarami:

 • kształtowania zaufania,
 • określenia odpowiedzialności za rozwiązanie problemu,
 • badania własnej gotowości i motywów pomagania,
 • badania zasobów, z których mogą skorzystać,
 • doskonalenia umiejętności spostrzegania otoczenia,
 • ćwiczenia technik komunikacji przydających się w roli pomagacza.

Rodzice:

 1. Przekazanie informacji rodzicom na temat zachowań ryzykownych związanych z wiekiem dorastania (faza eksperymentowania).
 2. Edukacja rodziców w zakresie sposobów komunikacji z dzieckiem.

Materiały

W scenariuszach zajęć i kartach pracy przedstawiamy schemat klasowego systemu wsparcia rówieśniczego służącego zapobieganiu ryzyka używania narkotyków oraz radzeniu sobie z już istniejącym problemem. System jest zgodny z obszarami, w których szkolili się uczniowie. Uczniowie wraz z nauczycielem, w oparciu o materiały, wypracują swoje własne adekwatne do warunków klasy procedury i ścieżki postępowania, które staną się dla nich wszystkich przejrzystym, dostępnym modelem działania

W ramach kampanii przygotowaliśmy:

 1. Karty pracy dla uczniów szkoły podstawowej i ponadpodstawowej (od 5 klasy SP)
 2. Ulotkę profilaktyczną dla rodziców/opiekunów,
 3. Scenariusz zajęć dla nauczycieli – propozycja gotowych konspektów lekcji do pracy z określoną grupą uczniów. Podczas lekcji należy wykorzystać przygotowane karty pracy dla uczniów.
 4. Plakaty profilaktyczne.
 5. Audycje edukacyjne – 4 audycje nagrane na płycie CD (audio – plik mp3), poruszające temat narkotyków i dopalaczy. Adresatami audycji są uczniowie i dorośli.

Autorzy kampanii

Autorem kampanii jest Mariusz Nowicki, psycholog, pedagog, absolwent UAM w Poznaniu.

Oferta

Poniżej możesz pobrać pełną ofertę kampanii w formacie PDF. W ofercie znajduje się formularz zamówienia, cennik oraz wykaz materiałów z podziałem na odbiorców.

Jak zamówić materiały?

Kampania „Narkotyki? To mnie nie kręci” jest sprzedawana w tzw. pakietach lub na sztuki. Pakiet jest gotowym, skonstruowanym przez nas zestawem materiałów. W przypadku kampanii „DepresJa?” do wyboru mamy:

 1. Pakiet bazowy (cały pakiet) – kampanią można objąć: 400-800 uczniów z klasy V-VIII, 400 rodziców.
 2. Pół pakietu – kampanią można objąć: 200-400 uczniów z klasy V-VIII, 200 rodziców.
 3. Wielokrotność pakietu – samorząd może kupić kilka pakietów dla dowolnej liczby placówek.
 4. Zakup na sztuki – zamawiający sam konstruuje swój pakiet; wybiera jakie grupy wiekowe chce objąć kampanią i w jakich ilościach.

Jeśli nie wiesz, jaki pakiet będzie dla Ciebie odpowiedni zachęcamy do kontaktu z naszym biurem.

Skąd pozyskać fundusze?

Kampanię może zamówić szkoła, opłacając je z własnego budżetu lub samorząd (gmina/miasto). Samorząd rozdysponowuje materiały wśród podległych mu szkół i innych lokalnych jednostek edukacyjno-profilaktycznych (świetlice terapeutyczne, biblioteki).

W każdej gminie i w każdym mieście istnieje specjalna jednostka odpowiedzialna za działania profilaktyczne – to Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA/MKRPA).

Jeśli chcesz, żeby Twoja szkoła uczestniczyła w kampanii Narkotyki? To mnie nie kręci, poinformuj o tym lokalną komisję. GKRPA/MKRPA lub pełnomocnik ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, zgodnie z przyjętym planem i budżetem, decydują o udziale w różnych profilaktycznych przedsięwzięciach. Samorząd może podjąć decyzję o sfinansowaniu kampanii ze środków przeznaczonych na działania profilaktyczne w szkołach. Wówczas (jeśli decyzja jest pozytywna) samorząd/szkoła musi przesłać do naszego biura wypełniony formularz zamówienia.

Jak przesłać formularz?

Do wyboru masz trzy opcje:

 1. Pobierz tradycyjny formularz zamówienia, wypełnij go i odeślij do naszego biura.
 2. Zamów kampanię wypełniając elektroniczny formularz zamówienia.
 3. Zamów kampanię w naszym sklepie internetowym.

Szczegóły zamówienia znajdują się w kolejnych zakładkach.

Formularz zamówienia

Jeśli chcesz zamówić kampanię Narkotyki? To mnie nie kręci masz do wyboru kilka opcji. Jedną z nich jest przysłanie do nas tradycyjnego formularza zamówienia.

Pobierz formularz z naszej strony (plik pdf), wypełnij go i prześlij dalej.

 • Na nasz adres e-mail: ulotkiprofilaktyczne@gmail.com
 • Na numer naszego faksu: (61) 855 33 83
 • Lub listownie na adres: Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych, ul. Grochowska 45a, 60-277 Poznań

Kampanię możesz zamówić również za pośrednictwem formularza elektronicznego lub w naszym sklepie internetowym. Formularz elektroniczny znajduje się w kolejnej zakładce.

Elektroniczny formularz zamówienia

Wybierz wielkość pakietu.
Ulica, nr budynku, nr lokalu
Ulica, nr budynku, nr lokalu
Ulica, nr budynku, nr lokalu
Numer telefonu jest nam potrzebny na wypadek konieczności kontaktu. Przekazujemy go również kurierowi, który dostarczy Państwu zamówiony pakiet.
Kliknij tutaj, aby przeczytać regulamin.
W polu możesz wpisać informację dla sprzedawcy, którą uznajesz, za ważną (np. termin wysyłki, sposób pakowania itp.)

Zamów kampanię w sklepie internetowym

Kampanię Narkotyki? To mnie nie kręci! możesz również zamówić w naszym sklepie internetowym. W sklepiku wybierz, czy interesuje cię cały pakiet lub połowa pakietu, lub konkretne wydawnictwo. Dodaj produkt/produkty do koszyka i postępuj zgodnie z pojawiającymi się instrukcjami. To szybkie i proste rozwiązanie.

Co się dzieje w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł?

 • Materiały profilaktyczne na wakacje
  Podobnie jak w zeszłym roku, przygotowaliśmy zestaw materiałów profilaktyczno-edukacyjnych dla uczniów, poruszający temat bezpiecznego wypoczynku podczas wakacji.
 • Konkursy ZTU 2023 – wyrażenia zgody
  W ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2023 organizujemy 3 konkursy dla uczniów. Poniżej publikujemy wzory dokumentów – wyrażenia zgody na…

  Czytaj dalej

 • Konkursy ZTU 2023 – regulaminy
  W ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2023 organizowane są trzy konkursy. Przeczytaj także Konkursy ZTU 2023 – wyrażenia zgody Konkursy…

  Czytaj dalej

Każdego roku kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł to dziesiątki lokalnych wydarzeń, przedsięwzięć, konkursów i atrakcji. Zapraszamy do lektury relacji z miast, gmin i szkół zaangażowanych w ZTU.

Co roku w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł organizujemy konkursy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

Konkursy ZTU 2023


Regulaminy 2023


Lista laureatów ZTU 2022


Archiwalne wpisy, aktualności i relacje. Rzuć okiem na długą historię kampanii, przeczytaj treści sprzed kilku lat, znajdź archiwalną wiadomość, której potrzebujesz!

Archiwum stron: