Jak zgłosić szkołę do ZTU?

Jak zgłosić szkołę do ZTU? To proste!

W każdej gminie i w każdym mieście istnieje specjalna jednostka odpowiedzialna za działania profilaktyczne – to komisja rozwiązywania problemów alkoholowych.

Jeśli chcesz, żeby Twoja szkoła uczestniczyła w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł w 2021 roku, poinformuj o tym lokalną komisję, wypełniając Deklarację uczestnictwa dla szkół i przekazując ją przedstawicielom komisji/pełnomocnikowi ds. przeciwdziałania alkoholizmowi w gminie.

GKRPA/MKRPA lub pełnomocnik ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, zgodnie z przyjętym planem i budżetem, decydują o udziale w różnych profilaktycznych przedsięwzięciach.

Wysyłając deklarację do odpowiedniego organu w gminie informujesz włodarzy o chęci uczestnictwa. Samorząd może podjąć decyzję o sfinansowaniu kampanii ze środków przeznaczonych na działania profilaktyczne w szkołach. Wówczas (jeśli decyzja jest pozytywna) samorząd/szkoła musi przesłać do naszego biura wypełniony formularz zamówienia, w którym należy podać dane płatnika oraz dane odbiorcy kampanijnych materiałów. Formularz znajduje się w osobnej TUTAJ. Można go przesłać faksem, na e-maila lub wypełnić elektronicznie.

KLIKNIJ I POBIERZ DEKLARACJĘ UCZESTNICTWA W KAMPANII ZTU 2021 (DOC)

Co się dzieje w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł?

Każdego roku kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł to dziesiątki lokalnych wydarzeń, przedsięwzięć, konkursów i atrakcji. Zapraszamy do lektury relacji z miast, gmin i szkół zaangażowanych w ZTU.

W 2021 kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł towarzyszy hasło „W poszukiwaniu szczęścia”. W ramach kampanii uruchomiliśmy platformę z materiałami on-line oraz platformę ankietową.

Oferta ZTU 2021


Diagnoza


Materiały on-line


Co roku w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł organizujemy konkursy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

Konkursy ZTU 2021


Regulaminy


Wyrażenia zgody


Archiwalne wpisy, aktualności i relacje. Rzuć okiem na długą historię kampanii, przeczytaj treści sprzed kilku lat, znajdź archiwalną wiadomość, której potrzebujesz!

Archiwum stron: