Badania ankietowe

Każdy samorząd biorący udział w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2015 może (bezpłatnie!) wziąć udział w ogólnopolskim badaniu ankietowym Młodzi i substancje psychoaktywne. Poniżej więcej szczegółów o przedsięwzięciu. Badanie można przeprowadzić w terminie od 15 kwietnia do 30 czerwca 2015. Adres strony internetowej:www.ankieta.gkrpa.pl

Mamy doświadczenie!

W latach 2007–2009 w kilkuset samorządach w ramach kampanii przeprowadziliśmy badania ankietowe Młodzi Polacy o zachowaniach ryzykownych. Wówczas wyniki badań były pomocne przy przy konstruowaniu i uzupełnianiu lokalnych programów profilaktycznych. Przydały się wielu pełnomocnikom i osobom zajmującym się problemem uzależnień do diagnozy problemów wychowawczych na swoim terenie.

W ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł ®2015 zapraszamy Państwa samorząd/instytucję/szkołę do udziału w badaniach Młodzi i substancje psychoaktywne 2014–2015. Część pytań zostanie ułożonych tak, żeby wyniki badań mogli Państwo porównywać z ogólnopolskimi badaniami ESPAD.

Co daje badanie?

Przystępując do kampanii ZTU ® w 2015 roku i biorąc udział w badaniu, otrzymują Państwo:

– diagnozę ilościową i opis trendów dotyczących używania substancji psychoaktywnych,

– wyniki badań ogólnopolskich przeprowadzone na największej w kraju próbie badawczej,

– wyniki badań z terenu Państwa samorządu (miasta, gminy),

– możliwość porównywania z ogólnopolskimi badaniami ESPAD,

– pełny raport na płycie CD z wynikami badań (jesień 2015).

Jak to działa?

Przystępując do kampanii, mogą Państwo (bezpłatnie!) wziąć udział w badaniach. W pakiecie materiałów ZTU 2015 otrzymają Państwo wszelkie niezbędne informacje dotyczące terminów i sposobu przeprowadzenia ankiety.

Procedura badań ankietowych

Dla Państwa wygody przygotowaliśmy do wyboru dwie metody przeprowadzenia badań.

Pierwsza – tradycyjna – polega na badaniu uczniów za pomocą papierowego kwestionariusza i wypełnieniu zbiorczej tabeli badań.

Druga metoda wykorzystuje kwestionariusz elektroniczny o tej samej treści, dostępny za pośrednictwem strony WWW.

Dlaczego przez internet?

Kwestionariusz elektroniczny ma tę przewagę nad tradycyjnym, że: po pierwsze zwiększa atrakcyjność badania w grupie docelowej, po drugie: nie posiada ograniczeń ilościowych badanych uczniów, po trzecie: nauczyciel/koordynator/pedagog nie musi wypełniać zbiorczej tabeli z odpowiedziami.

Cel badania

Badanie ankietowe Młodzi i substancje psychoaktywne 2014–2015 przeprowadzane wśród uczniów szkoły podstawowej oprócz diagnozy problemu będzie miało za zadanie zweryfikowanie przekonań i wiedzy o szkodliwości substancji psychoaktywnych. Badając młodzież gimnazjalną, będziemy skupiać się na pomiarze natężenia zjawiska używania substancji psychoaktywnych oraz problemie dostępności tych substancji.

Dobór próby

W 2015 roku badaniami zostaną objęci uczniowie klas szóstych szkoły podstawowej oraz gimnazjaliści z klas trzecich. Biorąc pod uwagę liczbę samorządów i szkół uczestniczących w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł ® oraz bazując na wcześniejszych doświadczeniach, gwarantujemy, że rezultaty ogólnopolskie wynikające z wielkości próby będą reprezentatywne dla całego kraju.

Wyniki lokalne

Najprawdopodobniej jako jedyni w Polsce oferujemy Państwu udział w badaniach ankietowych o zasięgu ogólnopolskim, z których otrzymują Państwo wydzielone wyniki cząstkowe dla swojego samorządu. Wyniki te będzie można porównać zarówno z rezultatami badania regionalnego (poziom województwa), jak i całego kraju. W badanej grupie młodzieży gimnazjalnej – przynajmniej częściowo – efekty będą mogły być porównywane z ogólnopolskimi badaniami ESPAD. Pełen zbiór danych otrzymają Państwo jesienią 2015.

Tak to działa:

Jakie są terminy? Badanie potrwa od 15 kwietnia do 30 czerwca 2015 r.

Kto przeprowadza badanie? Badanie może przeprowadzić każda osoba dorosła (najlepiej pedagog) po zapoznaniu się z poradnikiem.

Jak przeprowadzić badanie? Preferujemy metodę internetową. Każdy samorząd (lub instytucja), który weźmie udział w ZTU, otrzyma kod dostępu do specjalnej strony internetowej.

Jaka jest grupa docelowa? W badaniu skupimy się na dwóch grupach: w 2014 r. przebadaliśmy klasy V szkół podstawowych i II gimnazjum, w 2015 r. – by dokonać ewaluacji – będą to analogicznie VI klasy szkół podstawowych i III gimnazjum.

Co się dzieje w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł?

Każdego roku kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł to dziesiątki lokalnych wydarzeń, przedsięwzięć, konkursów i atrakcji. Zapraszamy do lektury relacji z miast, gmin i szkół zaangażowanych w ZTU.

W 2022 kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł towarzyszy hasło „Nie czas na nudę!”. Jako element dodatkowy kampanii uruchomiliśmy platformę z materiałami multimedialnymi Profilaktyka.tv. Samorządy korzystające z kampanii ZTU mają możliwość dokupienia dostępu do platformy z 50% zniżką. W 2022 powróciliśmy również z konkursem zespołowym dla klas i świetlic szkolnych.

Oferta ZTU 2022


Konkursy


 

Profilaktyka.tv


 

Co roku w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł organizujemy konkursy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

Konkursy ZTU 2022


Regulaminy


Lista laureatów ZTU 2021


Archiwalne wpisy, aktualności i relacje. Rzuć okiem na długą historię kampanii, przeczytaj treści sprzed kilku lat, znajdź archiwalną wiadomość, której potrzebujesz!

Archiwum stron: