Alkohol niszczy

Poniżej prezentujemy zestaw materiałów profilaktyczno-edukacyjnych pn. Alkohol niszczy. Materiały zaadresowane są do młodzieży i dorosłych.


„Alkohol niszczy” to kompleksowy zestaw materiałów profilaktycznych dotyczących uzależnienia od alkoholu. Został podzielony na cztery grupy tematyczne: alkohol niszczy rodzinę, alkohol niszczy zdrowie, alkohol niszczy marzenia, alkohol niszczy życie. Odbiorcami materiałów są: młodzież (15+) oraz osoby dorosłe (w tym kierowcy). W ramach projektu przygotowaliśmy również osobne materiały dla sprzedawców alkoholu.

Materiały profilaktyczne o alkoholu „Alkohol niszczy” podejmują tematykę: profilaktyki zdrowotnej w ciąży (FASD), syndromu DDA (dorosłe dzieci alkoholików), trzeźwości za kierownicą, skutków psychologicznych i społecznych wypadków samochodowych, przedwczesnej inicjacji alkoholowej wśród młodzieży, wpływu alkoholu na zdrowie, skutków zachowań ryzykownych po alkoholu.

Rok wydania: 2019

Diagnoza problemu

Alkohol niszczy rodzinę

Problem alkoholizmu rodziców oraz jego wpływu na dorastające dzieci jest tematem wielu badań naukowych. Musimy zdać sobie sprawę, że choroba alkoholowa jest problemem nie tylko osoby uzależnionej. Jej skutki emocjonalne i psychiczne wpływają na pozostałych członków rodziny, szczególnie na dzieci.

Bardzo ważną rolę w każdej rodzinie odgrywają wzorce i rytuały. Głównym ich zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz kształtowanie przyszłych postaw w dorosłym życiu. W rodzinie alkoholowej rytuały i wzorce są zaburzone – mają charakter bardziej restrykcyjny, w większości są motywowane chęcią przetrwania i obrony. Dzieci przyjmują w nich najczęściej role: „bohatera”, „kozła ofiarnego”, „zagubionego dziecka”, „maskotki”. W zależności od odgrywanej roli kształtują w sobie mechanizmy i strategie zachowań dających poczucie złudnego bezpieczeństwa. Wchodząc w dorosłość zabierają ze sobą cały bagaż doświadczeń. Cechuje je w różnym stopniu syndrom DDA (dorosłe dzieci alkoholików). Terminem tym określa się zespół cech i schematów działań, które powstały w wyniku dorastania
w rodzinie z problemem alkoholowym. Są to m.in.: nieumiejętność skutecznej komunikacji i rozwiązywania problemów, podwyższony poziom stresu, skłonność do zaburzeń lękowych i depresji, większe ryzyko popadnięcia w alkoholizm, trudności w nawiązywaniu intymnych relacji.

Alkohol niszczy zdrowie

W Polsce alkohol jest bardzo łatwy do zdobycia. Jego kupno ogranicza głównie wiek. Można go nabyć
w wielu miejscach i za stosunkowo niewielką cenę. Pijemy go z wielu powodów: na imprezach, z przyjaciółmi, dla odprężenia, podczas weekendu, po pracy, bo lubimy. Często nie zastanawiamy się nad negatywnymi konsekwencjami jego spożycia. Potęguje to fakt, że skutki picia alkoholu (psychiczne i zdrowotne) są często odwleczone w czasie.

Alkohol niszczy marzenia

Według badania ESPAD (2015) napoje alkoholowe są najbardziej rozpowszechnioną substancją psychoaktywną wśród młodzieży. Inicjację alkoholową miało już za sobą ponad 83,8% gimnazjalistów z klas trzecich oraz 95,8% uczniów drugiej klasy szkoły ponadgimnazjalnej. Pomimo zauważalnego spadku spożycia alkoholu wśród gimnazjalistów (2003 – 92,5% badanych przynajmniej raz wżyciu piło alkohol) nadal jego spożycie w tej grupie wiekowej jest bardzo wysokie. Alkohol, oprócz oczywistego negatywnego wpływu na organizm młodego człowieka, zwiększa liczbę podejmowanych zachowań ryzykownych u nastolatków w stanie nietrzeźwym, np. prowadzenie samochodu, pływanie na otwartych wodach, prowokowanie lub udział w napaściach lub bójkach (w tym napaściach seksualnych), konfliktów z prawem lub innych zachowań mogących skończyć się nawet śmiercią.

Alkohol niszczy życie

W 2018 roku w Polsce zgłoszono 31 674 wypadki drogowe mające miejsce na drogach publicznych, w strefach zamieszkania lub strefach ruchu. W wypadkach drogowych zginęły 2 862 osoby i 37 359 zostało rannych (w tym 10 963 ciężko). Z winy pijanych kierowców doszło do 1 614 wypadków, w których zginęły 203 osoby, a rannych zostało 1 965 osób. W odniesieniu do ogólnej liczby wypadków spowodowanych przez kierujących pojazdami, kierujący pod działaniem alkoholu stanowili 5,9%. Spowodowanie wypadku samochodowego, zwłaszcza takiego, w którym zginął człowiek lub doznał on ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, jest przeżyciem traumatycznym dla sprawcy wypadku, jego rodziny oraz rodziny poszkodowanego. Bezpośrednią konsekwencją każdego wypadku jest reakcja okołourazowa – narastające poczucie winy, pojawiające się napady lękowe oraz zaburzenia po stresie traumatycznym.


Bibliografia:
Cochran, Lindsey Anne, Children of Alcoholics: How Patterns and Perceptions of the Past Affect the Future (2014). University Honors Theses. Paper 53, Pobrane: https://
pdxscholar.library.pdx.edu/honorstheses/53/

Sierosławski Jan, Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną. Raport z ogólnopolskich badań ankietowych zrealizowanych w 2015 r, Europejski program
badań ankietowych w szkołach ESPAD, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Instytut Psychiatrii I Neurologii, Warszawa 2015, Pobrane: http://www.parpa.pl/images/file/Raport%20ESPAD%202015.pdf
Wypadki drogowe w Polsce w 2018 roku, oprac. E. Symon, Komenda Główna Policji, Biuro Ruchu Drogowego, Warszawa 2019, Pobrane: http://statystyka.policja.pl/
st/ruch-drogowy/76562,Wypadki-drogowe-raporty-roczne.html

Cele

Co dowiemy się z materiałów?

 1. Czym jest syndrom DDA.
 2. Jak wygląda podział ról w rodzinie alkoholowej oraz jakie cechy i zachowania przyjmują członkowie rodziny (przedstawimy przykładowy model rodziny alkoholowej z podziałem na role).
 3. Jak wzorce i rytuały z dzieciństwa kształtują zachowania w dorosłym życiu.
 4. Kiedy udać się do specjalisty i poprosić o pomoc.
 5. Czym jest standardowa dawka czystego alkoholu.
 6. Jakiego limitu alkoholu nie należy przekraczać.
 7. W jakich sytuacjach całkowicie zrezygnować z picia alkoholu (np. ciąża, prowadzenie samochodu itp.).
 8. Jak alkohol wpływa na nasz organizm (uszkodzenia mózgu, zwiększone ryzyko raka i chorób serca).
 9. Jak często poddawać się badaniom profilaktycznym.
 10. Czym jest alkohol i w jaki sposób może zmienić nasze zachowanie.
 11. Na jakie ryzyko (w oparciu o statystyki) narażona jest młodzież po spożyciu alkoholu.
 12. Że picie alkoholu nie czyni człowieka dorosłym – o dojrzałości świadczy odpowiedzialność za podejmowane decyzje.
 13. Jaki jest stosunek polskiego prawa do kierowania samochodem po alkoholu; rozróżnienie stanu po spożyciu alkoholu i stanu nietrzeźwości.
 14. Co grozi kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu.
 15. Jakie są reakcje psychologiczne, emocjonalne, społeczne po spowodowaniu wypadku drogowego.

Materiały

W ramach zestawu „Alkohol niszczy” przygotowaliśmy:

 1. Ulotki edukacyjne dla młodzieży (14+) i dorosłych
 2. Plakaty profilaktyczne dla młodzieży i dorosłych.
 3. Gadżety (zawieszki na butelki dla sprzedawców alkoholu).

Oferta

Poniżej możesz pobrać pełną ofertę materiałów w formacie PDF. W ofercie znajduje się formularz zamówienia, cennik oraz wykaz materiałów z podziałem na odbiorców.

Jak zamówić materiały?

Zestaw „Alkohol niszczy” – materiały profilaktyczne o alkoholu, jest sprzedawany w tzw. pakietach lub na sztuki. Pakiet jest gotowym, skonstruowanym przez nas zestawem materiałów. W przypadku materiałów „Alkohol niszczy” do wyboru mamy:

 1. Cały pakiet – projektem można bezpośrednio objąć ok. 1600 osób + 20 punktów sprzedaży alkoholu
 2. Pół pakietu – projektem można objąć bezpośrednio ok. 800 osób + 10 punktów sprzedaży alkoholu
 3. Ćwierć pakietu – projektem można objąć bezpośrednio ok. 400 osób + 5 punktów sprzedaży alkoholu
 4. Wielokrotność pakietu – samorząd może kupić kilka pakietów dla dowolnej liczby placówek.
 5. Zakup na sztuki – zamawiający sam konstruuje swój pakiet; wybiera jakie grupy wiekowe chce objąć kampanią i w jakich ilościach.

Jeśli nie wiesz, jaki pakiet będzie dla Ciebie odpowiedni zachęcamy do kontaktu z naszym biurem.

Skąd pozyskać fundusze?

W każdej gminie i w każdym mieście istnieje specjalna jednostka odpowiedzialna za działania profilaktyczne – to Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA/MKRPA). GKRPA/MKRPA lub pełnomocnik ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, zgodnie z przyjętym planem i budżetem, decydują o udziale w różnych profilaktycznych przedsięwzięciach. Samorząd może podjąć decyzję o sfinansowaniu zakupu materiałów profilaktycznych o alkoholu ze środków przeznaczonych na działania profilaktyczne.

Jak przesłać formularz?

Do wyboru masz trzy opcje:

 1. Pobierz tradycyjny formularz zamówienia, wypełnij go i odeślij do naszego biura.
 2. Zamów materiały wypełniając elektroniczny formularz zamówienia.
 3. Zamów materiały w naszym sklepie internetowym.

Szczegóły zamówienia znajdują się w kolejnych zakładkach.

Formularz zamówienia

Jeśli chcesz zamówić pakiet „Alkohol niszczy” – materiały profilaktyczne o alkoholu, masz do wyboru kilka opcji. Jedną z nich jest przysłanie do nas tradycyjnego formularza zamówienia.

Pobierz formularz z naszej strony (plik pdf), wypełnij go i prześlij dalej.

 • Na nasz adres e-mail: ulotkiprofilaktyczne@gmail.com
 • Na numer naszego faksu: (61) 855 33 83
 • Lub listownie na adres: Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych, ul. Grochowska 45a, 60-277 Poznań

Materiały możesz zamówić również za pośrednictwem formularza elektronicznego lub w naszym sklepie internetowym. Formularz elektroniczny znajduje się w kolejnej zakładce.

Elektroniczny formularz zamówienia

Wybierz wielkość pakietu.
Ulica, nr budynku, nr lokalu
Ulica, nr budynku, nr lokalu
Ulica, nr budynku, nr lokalu
Numer telefonu jest nam potrzebny na wypadek konieczności kontaktu. Przekazujemy go również kurierowi, który dostarczy Państwu zamówiony pakiet.
Kliknij tutaj, aby przeczytać regulamin.
W polu możesz wpisać informację dla sprzedawcy, którą uznajesz, za ważną (np. termin wysyłki, sposób pakowania itp.)

Zamów kampanię w sklepie internetowym

Materiały profilaktyczne „Alkohol niszczy” możesz również zamówić w naszym sklepie internetowym. W sklepiku wybierz, czy interesuje cię cały pakiet, połowa pakietu, ćwiartka pakietu lub konkretne wydawnictwo na sztuki. Dodaj produkt/produkty do koszyka i postępuj zgodnie z pojawiającymi się instrukcjami. To szybkie i proste rozwiązanie.

Płatność i wysyłka

Zamówiony materiał zostanie dostarczony do kupującego wciągu 2-5 dni roboczych przez kuriera DPD. Za zamówione materiały należy zapłacić przelewem zwykłym lub internetowym. Do paczki dołączamy fakturę. Przelew należy zrealizować po otrzymaniu zamówionego materiału. Termin płatności faktury: 14 dni.

Co się dzieje w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł?

 • Konkursy ZTU 2023 – wyrażenia zgody
  W ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2023 organizujemy 3 konkursy dla uczniów. Poniżej publikujemy wzory dokumentów – wyrażenia zgody na…

  Czytaj dalej

 • Konkursy ZTU 2023 – regulaminy
  W ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2023 organizowane są trzy konkursy. Przeczytaj także Konkursy ZTU 2023 – wyrażenia zgody Konkursy…

  Czytaj dalej

 • Konkursy ZTU 2023
  W ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł corocznie organizujemy konkursy profilaktyczno-edukacyjne dla uczniów. W 2023 roku przygotowaliśmy 2 konkursy indywidualne oraz…

  Czytaj dalej

Każdego roku kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł to dziesiątki lokalnych wydarzeń, przedsięwzięć, konkursów i atrakcji. Zapraszamy do lektury relacji z miast, gmin i szkół zaangażowanych w ZTU.

Co roku w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł organizujemy konkursy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

Konkursy ZTU 2023


Regulaminy 2023


Lista laureatów ZTU 2022


Archiwalne wpisy, aktualności i relacje. Rzuć okiem na długą historię kampanii, przeczytaj treści sprzed kilku lat, znajdź archiwalną wiadomość, której potrzebujesz!

Archiwum stron: