Archiwum kategorii: Aktualności

Na naszym kanale streamingowym Profilaktyka TV przygotowaliśmy kolejny odcinek cyklu 5 minut Błażeja pn. Porozmawiajmy o szkole, w którym analizujemy wyniki badania Ogólnopolskiej Diagnozy Społecznej, przeprowadzonej w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2021. Gościem specjalnym odcinka jest Pani Martyna Filipiak – psycholog dziecięca, która jest autorką naszej kampanii Rodzina na TAK oraz przygotowuje dla nas filmy edukacyjne w ramach programu Przyjazny Psycholog. Pani Martyna odniesie się do wyników Ogólnopolskiej Diagnozy Społecznej Uczniów, przeprowadzonej przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych we współpracy z Wydziałem Socjologii UMCS w Lublinie na próbie ponad 30 tys. uczniów. Badanie zostało przeprowadzone w ostatnim kwartale 2021. W nagranej rozmowie skupimy się na jednym z 9 badanych obszarów diagnozy – szkole. Wyniki są o tyle ciekawe, że możemy je porównać do pierwszej edycji badania z 2018 roku (przed wybuchem pandemii).

Informujemy, że jesteśmy w trakcie generowania i wysyłania raportów lokalnych do gmin uczestniczących w ogólnopolskiej Diagnozie Społecznej Uczniów, zrealizowanej w ramach kampanii ZTU w ostatnim kwartale 2021 roku.

Czytaj dalej

Zachęcamy do obejrzenia rozmowy na temat ogólnopolskiej Diagnozy Społecznej Uczniów, która została zrealizowana w ostatnim kwartale 2021 roku, na próbie ponad 30 tys. uczniów klas 5-8 szkoły podstawowej.

Czytaj dalej

W związku ze zmianami organizacyjnymi, wprowadzonymi na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw, Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii i Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostały przekształcone w Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Czytaj dalej

Informujemy, że postanowiliśmy przedłużyć dostęp do materiałów on-line kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2022 do okresu Świąt Wielkanocnych (do 19 kwietnia br.).

Czytaj dalej

W związku z przejściem uczniów klas 5-8 szkoły podstawowej na nauczanie w trybie zdalnym, postanowiliśmy wzorem lat ubiegłych uruchomić w tym okresie dostęp do naszych materiałów profilaktycznych w formie on-line. Wszystkie gminy, które zakupiły lub zakupią pakiety naszych kampanii, mogą otrzymać w bonusie (bez żadnych dodatkowych kosztów) w okresie „szkolnego lockdownu” dostęp do scyfryzowanych wersji kart pracy dla uczniów i scenariuszy zajęć dla nauczycieli.

Czytaj dalej

Na początku grudnia 2021 zakończyliśmy przyjmowanie ankiet w ramach prowadzonego przez nas badania internetowego pn. Ogólnopolska Diagnoza Społeczna Uczniów. Do badania przystąpiło ponad 30 tys. uczniów.

Czytaj dalej

W ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2022 organizujemy 3 konkursy dla uczniów. Poniżej publikujemy wzory dokumentów – wyrażenia zgody na udział dzieci i młodzieży w konkursach. „Wyrażenie zgody” należy dołączyć do przesyłanych prac.

Czytaj dalej

Informujemy, że jako pierwsi w Polsce uruchomiliśmy tematyczny kanał streamingowy dotyczący profilaktyki. Pod adresem www.profilaktyka.tv będziemy udostępniać materiały multimedialne, których odbiorcami są uczniowie, nauczyciele, rodzice, specjaliści związani z działem profilaktyki. Do 26 grudnia br. dostęp do platformy jest bezpłatny. Aby obejrzeć przygotowane filmy należy wpisać hasło dostępu, które przesłaliśmy do wszystkich samorządowców za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Czytaj dalej

Informujemy, że zakończyliśmy wysyłkę wszystkich nagród przyznanych w tegorocznych konkursach Zachowaj Trzeźwy Umysł.

Informujemy, że zakończyliśmy wysyłkę wszystkich nagród przyznanych w tegorocznych konkursach Zachowaj Trzeźwy Umysł.

Czytaj dalej

20/247