Społeczna Diagnoza Uczniów 2023 – raport ogólnopolski

Społeczna Diagnoza Uczniów 2023 – raport ogólnopolski

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami ewaluacji badania Społecznej Diagnozy Uczniów pn. Lustro, która została przeprowadzona w ostatnim kwartale 2023 roku. Badanie zostało zorganizowane w ramach programu Zachowaj Trzeźwy Umysł na uczniach V-VI oraz VII-VIII klasy szkoły podstawowej.

Zasadniczym celem badania było przedstawienie i charakterystyka młodzieży szkolnej (klasy V-VIII) w głównych obszarach życia społecznego, jak również wskazanie na czynniki społeczno-demograficzne determinujące skalę tego zjawiska. Główne czynniki społeczno-demograficzne uwzględnione w niniejszym raporcie odnoszą się do płci ankietowanych (dziewczęta, chłopcy) oraz poziomu klasy (V-VI, VII-VIII).

Osobą odpowiedzialną za konstrukcję kwestionariusza ankiety, analizę danych i treść raportu jest dr n. hum. Błażej Adam Dyczewski, doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, adiunkt w Katedrze Badań nad Kulturą i Komunikacją w Instytucie Socjologii Wydział Filozofii i Socjologii UMCS.

Co się dzieje w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł?

Każdego roku kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł to dziesiątki lokalnych wydarzeń, przedsięwzięć, konkursów i atrakcji. Zapraszamy do lektury relacji z miast, gmin i szkół zaangażowanych w ZTU.

Co roku w ramach programu Zachowaj Trzeźwy Umysł organizujemy konkursy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

Konkursy ZTU 2024


Regulaminy 2024


Lista laureatów ZTU 2023


Archiwalne wpisy, aktualności i relacje. Rzuć okiem na długą historię kampanii, przeczytaj treści sprzed kilku lat, znajdź archiwalną wiadomość, której potrzebujesz!

Archiwum stron: