Diagnoza ZTU 2023 – start badania

Diagnoza ZTU 2023 – start badania

Informujemy, że 1 października 2023 rozpoczęła się ewaluacja badania pn. Społeczna Diagnoza Uczniów, realizowana wramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł.

INFORMACJE O BADANIU

Miejsce trwania badania: diagnozaztu.pl
Grupa badawcza: uczniowie 5-8 klasy szkoły podstawowej
Szczegóły badania dostępne na: ankietaztu.pl

HARMONOGRAM BADANIA

  • 1 października 2023 – start badania
  • 31 grudnia 2023 – zakończenie wypełnienia ankiet; wyłączenie dostępu do platformy ankietowej
  • czerwiec 2024 – publikacja raportu w ujęciu ogólnopolskim
  • wrzesień 2024 – wysyłka raportów lokalnych do jednostek samorządowych, które przystąpiły do kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2024

Co się dzieje w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł?

Każdego roku kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł to dziesiątki lokalnych wydarzeń, przedsięwzięć, konkursów i atrakcji. Zapraszamy do lektury relacji z miast, gmin i szkół zaangażowanych w ZTU.

Co roku w ramach programu Zachowaj Trzeźwy Umysł organizujemy konkursy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

Konkursy ZTU 2024


Regulaminy 2024


Lista laureatów ZTU 2023


Archiwalne wpisy, aktualności i relacje. Rzuć okiem na długą historię kampanii, przeczytaj treści sprzed kilku lat, znajdź archiwalną wiadomość, której potrzebujesz!

Archiwum stron: