Społeczna Diagnoza Uczniów – harmonogram

Społeczna Diagnoza Uczniów – harmonogram

Informujemy, że 1 października 2023 rozpocznie się kolejna ewaluacja badania Społeczna Diagnoza Uczniów, realizowana w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. Badanie będzie przeprowadzane w terminie od 1 października do 31 grudnia 2023.

INFORMACJE O BADANIU

Miejsce trwania badania: diagnozaztu.pl
Grupa badawcza: uczniowie 5-8 klasy szkoły podstawowej
Szczegóły badania dostępne na: ankietaztu.pl

HARMONOGRAM BADANIA

 • 1 października 2023 – start badania
 • 31 grudnia 2023 – zakończenie wypełnienia ankiet; wyłączenie dostępu do platformy ankietowej
 • czerwiec 2024 – publikacja raportu w ujęciu ogólnopolskim
 • wrzesień 2024 – wysyłka raportów lokalnych do jednostek samorządowych, które przystąpiły do kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2024

JAK PRZYSTĄPIĆ DO BADANIA?

Każda gmina biorąca udział w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2023” otrzymała w czerwcu 2023 na adres mailowy przewodnik do uczestnictwa w badaniu oraz hasło dostępowe do platformy ankietowej. Hasło jest niezbędne, aby zalogować się na platformie do obsługi ankiety: diagnozaztu.pl

Hasło oraz login zostało wysłane drogą mailową do osób koordynujących kampanię ZTU w samorządzie (np. pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych/członek Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).

Hasło jest przypisane do danej gminy. Może zostać wykorzystane wielokrotnie. Hasło należy przekazać placówkom biorącym udział w badaniu (np. dyrektorom szkół). Hasła nie można udostępniać osobom trzecim – niezwiązanym z realizacją badania. Hasło nie może również zostać przekazane uczestnikom badania (uczniom). Logowania do panelu badawczego dokonuje szkolny koordynator badania przed przystąpieniem uczniów do badania. Szczegóły oraz procedury badania znajdują się w Przewodniku.

Informujemy, że platforma ankietowa diagnozaztu.pl oraz dane do logowania są już aktywne. Dzięki temu można dokonać próbnych logowań, testowo wypełnić arkusz z pytaniami. Przed rozpoczęciem badania (1 października) wszystkie próbne logowania zostaną wyczyszczone.

Co się dzieje w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł?

 • Nowe oferty wiosna-lato 2024
  Zachęcamy do zapoznania się z nowymi ofertami profilaktycznymi, które przygotowaliśmy na okres wiosenno-letni.
 • Konkurs fotograficzny – wysyłka nagród
  Informujemy, że wysyłka nagród przyznanych w konkursie “W zdrowym ciele zdrowy duch” zostanie zrealizowana do końca lutego 2024.
 • Konkurs fotograficzny – wyniki
  Poniżej prezentujemy wyniki konkursu fotograficznego pn. “W zdrowym ciele, zdrowy duch”, który został zorganizowany w ramach kampanii ZTU 2023.

Każdego roku kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł to dziesiątki lokalnych wydarzeń, przedsięwzięć, konkursów i atrakcji. Zapraszamy do lektury relacji z miast, gmin i szkół zaangażowanych w ZTU.

Co roku w ramach programu Zachowaj Trzeźwy Umysł organizujemy konkursy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

Konkursy ZTU 2024


Regulaminy 2024


Lista laureatów ZTU 2023


Archiwalne wpisy, aktualności i relacje. Rzuć okiem na długą historię kampanii, przeczytaj treści sprzed kilku lat, znajdź archiwalną wiadomość, której potrzebujesz!

Archiwum stron: