Marsz trzeźwości na finale ZTU!
Santok, woj. lubuskie

Marsz trzeźwości na finale ZTU!
Santok, woj. lubuskie

Szkoła Podstawowa w Lipkach Wielkich, Urząd Gminy w Santoku i Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Santoku zorganizowały finał kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. W SP w Lipkach Wielkich gości przywitał Przewodniczący GKPiRPA w Santoku Mariusz Śpiewanek, otwarcia finału dokonali Magdalena Pędziwiatr – Starosta Powiatu Gorzowskiego i Damian Kochmański – Z-ca Wójta Gminy Santok. Kulminacyjnym punktem dnia, obfitującego w promujące zdrowy styl życia wydarzenia, był marsz trzeźwości.

22 marca 2023r. w Szkole Podstawowej w Lipkach Wielkich odbył się Gminny Finał Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktycznej ,,Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

Działania w ramach tej kampanii podejmują problem profilaktyki uzależnień. Jej celem jest promowanie konstruktywnych postaw zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży aktywności prospołecznych jako alternatywy wobec wielu zachowań ryzykownych, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy.

W części oficjalnej prowadzący uroczystość Mariusz Śpiewanek nauczyciel tutejszej szkoły i Przewodniczący Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Santoku przywitał znakomitych gości :

– Panią Magdalenę Pędziwiatr – Starostę Powiatu Gorzowskiego,

– Panią Renatę Nowosad – Przewodniczącą Rady Gminy Santok, którą reprezentował Pan Zbigniew Łukaszewicz – przewodniczący Komisji Spraw Społecznych i Oświatowych Rady Gminy Santok,

– Pana Pawła Pisarka – Wójta Gminy Santok, którego reprezentował Pan Damian Kochmański – Z-ca Wójta Gminy Santok,

– Panią Małgorzatę Kobryń – Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Gorzowie Wlkp.

– Pana Łukasza Kropidłowskiego – Dyrektora Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp.

– Pana Krzysztofa Kozłowskiego – Komendanta Komisariatu II Policji w Gorzowie Wlkp.

– Pana Andrzeja Federkiewicza – Z-cę Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KM Policji w Gorzowie Wlkp.

– Funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji i Funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp.

– Panią Anitę Łukowiak – Kierownika OPS w Santoku,

– Panią Alicję Cierach – Kierownika Referatu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Santoku,

– Pana Stanisława Winckiewicza – członka GKRPA w Santoku,

– Panią Janinę Grzecznowską – dyrektora SOSW w Lipkach Wielkich,

– Panią Sylwię Głąb – dyrektora Szkoły Podstawowej w Janczewie,

– Pana Romana Szambelana – dyrektora Szkoły Podstawowej w Wawrowie,

– Druhów z OSP Lipki Wielkie, – Panią Karolinę Piętek – Sołtysa Lipek Wielkich, – Pracowników Szkoły wraz z Panem Dyrektorem Ferdynandem Sańko.

Następnie działający przy Szkole Podstawowej w Lipkach Wielkich Zespół Taneczny ,,TRANS” zaprezentował przedstawienie taneczne, które spotkało się z wielkim aplauzem publiczności.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lipkach Wielkich Ferdynand Sańko wręczył nagrody uczniom za udział w gminnym konkursie plastycznym.

Otwarcia Gminnego Finału Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktycznej ,,Zachowaj Trzeźwy Umysł” dokonali Pani Magdalena Pędziwiatr – Starosta Powiatu Gorzowskiego i Pan Damian Kochmański – Z-ca Wójta Gminy Santok.

Na wniosek Radnego Powiatu Gorzowskiego Mariusza Śpiewanka władze Powiatu Gorzowskiego i Gminy Santok złożyły wyrazy uznania i podziękowania dla Druhów Konrada Mazurkiewicza i Adama Szafrańskiego z OSP Lipki Wielkie za wzorową postawę w obronie ludzkiego zdrowia i życia. Nagrody w/w Druhom wręczyli Pani Magdalena Pędziwiatr – Starosta Powiatu Gorzowskiego i Pan Damian Kochmański – z-ca Wójta Gminy Santok.

Obywatelska postawa Naszych Druhów jest godna do naśladowania dla uczniów i innych osób. Serdecznie Wam gratuluję wielkiej wrażliwości na pomoc drugiemu człowiekowi. Brawo Panowie! Ogromny szacunek dla Was !

Ważnym akcentem dzisiejszego dnia był pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej, który zaprezentowali Druhowie z OSP KSRG w Lipkach Wielkich pod kierunkiem Druha Konrada Mazurkiewicza.

Dzięki wsparciu Pana Tomasza Piniewskiego – Wiceprezesa Gminnego Koła Pszczelarzy w Santoku uczniowie klas I – III mieli możliwość spróbowania ekologicznego i zdrowego polskiego miodu wraz z wafelkami.

Po części oficjalnej uczniowie obejrzeli profilaktyczne przedstawienia teatralne, spotkali się z funkcjonariuszkami policji, które rozmawiały o zagrożeniach, udzielając przy tym cennych rad, jak je omijać. Uczniowie uczyli się jak bezpiecznie uczestniczyć w ruch drogowym oraz jak żyć, aby nie stać się ofiarą uzależnień. Uczniowie klas VII – VIII uczestniczyli w spotkaniu z dietetykiem. Wysłuchali prelekcji na temat zdrowego odżywiania się oraz prowadzenia zdrowego stylu życia także przez uprawianie sportu.

Kulminacyjnym punktem tego dnia był MARSZ TRZEŹWOŚCI. Wszyscy uczniowie naszej szkoły oraz uczniowie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Lipkach Wielkich nieśli transparenty i plakaty, na których wypisano hasła propagujące zdrowy styl życia bez uzależnień. Wraz z uczniami, nauczyciele i zaproszeni goście przeszli ulicami Lipek Wielkich, wzbudzając zainteresowanie mieszkańców. Wszyscy zgodnie popierali główną myśl Kampanii – ,,Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

Dla dzieci zorganizowano także spotkanie z kontrterrorystami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp., którzy prezentowali sprzęt wykorzystywany w służbie. Uczniowie mieli także możliwość uczestniczyć w pokazie sprzętu policyjnego, obejrzeć policyjne radiowozy i wozy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipkach Wielkich oraz samochód ze sprzętem Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp.

Zgodnie z tradycją uczniowie wraz z nauczycielami piekli kiełbaski nad ogniskiem i z radością witali wiosenną pogodę.

Ważnym punktem Gminnego Finału Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktycznej ,,Zachowaj Trzeźwy Umysł” było złożenie podziękowań instytucjom i osobom prywatnym, bez których nasza impreza nie mogła się odbyć.

Dyplomy podziękowań instytucjom i osobom wręczyli Z-ca Wójta Gminy Santok Damian Kochmański, Dyrektor szkoły Ferdynand Sańko oraz Przewodniczący GKRPA Mariusz Śpiewanek :

-Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp.,

-Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wlkp.,

-Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.

-Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.,

-Zakład Karny w Gorzowie Wlkp.,

-OSP KSRG Lipki Wielkie,

-Rada Sołecka Lipek Wielkich,

-Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Lipkach Wielkich,

-Ośrodek Pomocy Społecznej w Santoku,

-Tomasz Piniewski – Wiceprezes Gminnego Koła Pszczelarzy w Santoku,

-Szkoła Podstawowa w Lipkach Wielkich.

Szczególne podziękowania za udzieloną mi pomoc i życzliwość w organizacji kolejnej już edycji Gminnego Finału Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktycznej ,,Zachowaj Trzeźwy Umysł” w Lipkach Wielkich składam :

– Pani Magdalenie Pędziwiatr – Staroście Powiatu Gorzowskiego,

– Panu Pawłowi Pisarkowi – Wójtowi Gminy Santok,

– Panu Ferdynandowi Sańko – Dyrektorowi Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lipkach Wielkich,

– Koleżankom i Kolegom ze Szkoły Podstawowej w Lipkach Wielkich.

Po krótkiej przerwie spowodowanej pieczeniem kiełbasek rozegrany został mecz w piłkę nożną POLICJA – OSP Lipki Wielkie. Wygrali policjanci, ale nie wynik był przecież najważniejszy. Najważniejsza była możliwość spotkania się, wspólnej zabawy i zademonstrowania swojego poparcia dla ,,trzeźwości umysłu”.

Do zobaczenia za rok !

Zapraszam do obejrzenia reportażu z imprezy: Finał kampanii ZTU w SP w Lipkach Wielkich


Autor: Mariusz Śpiewanek, koordynator imprezy

Co się dzieje w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł?

Każdego roku kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł to dziesiątki lokalnych wydarzeń, przedsięwzięć, konkursów i atrakcji. Zapraszamy do lektury relacji z miast, gmin i szkół zaangażowanych w ZTU.

Co roku w ramach programu Zachowaj Trzeźwy Umysł organizujemy konkursy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

Konkursy ZTU 2024


Regulaminy 2024


Lista laureatów ZTU 2023


Archiwalne wpisy, aktualności i relacje. Rzuć okiem na długą historię kampanii, przeczytaj treści sprzed kilku lat, znajdź archiwalną wiadomość, której potrzebujesz!

Archiwum stron: