ZTU to pomocne i ciekawe działania! Praszka, woj. opolskie

ZTU to pomocne i ciekawe działania! Praszka, woj. opolskie

W styczniu tego roku Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza w Praszce wraz z placówkami i szkołami z terenu całej gminy Praszka, już po raz kolejny przystąpiła do kampanii profilaktycznej Zachowaj Trzeźwy Umysł. Patronat nad tą prospołeczną akcją objęła, jak co roku, Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miejskim w Praszce. Hasłem przewodnim tegorocznej akcji było „Nie czas na nudę!”.

1. Zapoznanie się z przekazanymi przez przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Praszce z ulotkami i materiałami dydaktycznymi oraz przeprowadzenie zajęć z ich wykorzystaniem pomiędzy czerwcem, a sierpniem 2022 roku.

2. Wywieszenie na świetlicowej tablicy plakatów informujących o kampanii ZTU oraz ogłoszenia o konkursach dla dzieci organizowanych w jej ramach.

3. Poinformowanie wychowanków i ich rodziców o przystąpieniu świetlicy do kampanii ZTU, którzy zostali zachęceni i zmotywowani do aktywnego udziału w kampanii. Przedstawiono im ponadto jej cele oraz zaprezentowano planowane przedsięwzięcia.

4. Wychowawcy przeprowadzili cykl postów na stronie facebookowej Świetlicy w ramach tzw. Edukacyjnych poniedziałków, które objęły tematy wskazówek wychowawczych dla rodziców m.in. Stawiania granic, czyli asertywności; miłości i jej rodzajów; „ale”, to znaczy słowa „młotka”; zasad tworzenia szczęśliwej rodziny; rodzicielskiej pauzy, czyli zdrowego egoizmu; krytycyzmu rodzicielskiego; bycia wystarczająco dobrym, zamiast idealnym rodzicem.

5. Wychowawcy przeprowadzili cykl „Życie często nas zaskakuje” – projekcje filmów na świetlicy, które zrealizowały cel pt. ,,budowanie umiejętności i rozwijania kompetencji radzenia sobie w sytuacjach trudnych, które powodują ryzyko pojawienia się zachowań agresywnych i autodestrukcyjnych”. Projekcje obejmowały tematykę różnych emocji, które dotykają bohaterów w nietypowych dla nich Sytuacjach. Po każdej projekcji nastąpiło pełne omówienie filmu z dziećmi oraz nazwanie emocji/sytuacji i radzenia sobie z nimi. Projekcje obejmowały filmy:

– „Nasze magiczne Encanto” – film Disney z 2021 r. dotykający m.in. problemu relacji rodzinnych czy zrzucania odpowiedzialności,

– „Raya i ostatni smok” – film Walt Disney Animation Studios z 2021 r. dotykający m.in. problemu odnalezienia się w sieroctwie i poszukiwania siebie w nowej rzeczywistości,

– „Smok Życzeń” – film Netflix z współpracą m. in. Sony Pictures Animation z 2021r. dotykający m.in. problemu ubóstwa i odnajdywania szczęścia pomimo braku dóbr materialnych,

– „Mitchellowie kontra maszyny” – film Netflix z współpracą m. in. Columbia Pictures z 2021r. dotyczący problemu, jakim jest wykorzystanie tego, co czyni nas wyjątkowym oraz tego jak nie utracić ludzkich cech w świecie zdominowanym przez technologię,

– „Król Lew” – film Walt Disney Pictures z 2019r dotyczący problemu dominacji w świecie oraz próby odzyskania swojej przestrzeni.

– „Naprzód” – film Pixar’a z 2020r. Dotyczący problemu straty bliskich oraz naprawy relacji z rodzina po stracie.

6. Przeprowadzono konkurs plastyczny „(nie) nudna maska” – konkurs indywidualny na stworzenie maski z papieru, przeprowadzony na zajęciach (poprzedzone wprowadzeniem ze względu na stopień trudności). Jury oceniało wszystkie prace według kryteriów: samodzielność wykonania i wkład pracy, wartość artystyczna pracy, wiek autora pracy, ogólne wrażenie artystyczne, wykorzystanie materiałów, walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki), odwzorowanie wybranej postaci oraz estetykę wykonania.

7. Zebrano prace konkursowe w konkursie plastyczno-literackim „Nie czas na nudę!” oraz „zagraj w skoczka”, które zostały wysłane na konkurs do organizatora kampanii ZTU.

8. Przeprowadzenie warsztatów, które spełniły dwa cele kampanii:

– wyzwalanie pozytywnych emocji, czyli niwelowanie szkód psychicznych związanych z ograniczeniami nałożonymi w związku z pandemią

– nabywanie umiejętności zagospodarowania wolnego czasu, promocja aktywnego trybu życia. Były to warsztaty:

– Plastyczne – ceramika plastyczna pt. „(nie) nudna Wielkanoc” Tworzenie wspólnie z dziećmi wielkanocnych ozdób w celu walki z nudą i tworzenia pozytywnych wspomnień.

– Kulinarne – gofry i mini pizza. Zajęcia poprzedzone wprowadzeniem, mające na celu pokazanie dzieciom jak powstają niektóre produkty spożywcze. Wspólne tworzenie z dziećmi i pokazanie, jak dzięki tej aktywności pozytywnie wyładować emocje, spędzić wspólnie czas, zaskoczyć bliskich oraz utrwalenie czynności następujących po wykonaniu pracy tj. sprzątanie stanowiska pracy oraz uprzątnięcie miejsca konsumpcji.

9. Podsumowanie kampanii przez wychowawców i dzieci na powietrzu połączone z zajęciami z okazji dnia chłopaka.

10. Przygotowanie sprawozdania i przekazanie go do organizatora kampanii na adres mailowy.

Mamy nadzieje, że działania profilaktyczne podejmowane na świetlicy obecnie oraz w przyszłości zaangażują wielu wychowanków oraz rodziców, skutecznie rozpowszechnią właściwe postawy i ograniczą zachowania destrukcyjne. Ponadto nasza świetlica pokłada nadzieje, iż edukowanie dzieci w tym zakresie poprzez zajęcia tematyczne pokaże im, jak powinna funkcjonować jednostka rodzinna, wskaże zasady poprawnego zachowania uznane przez społeczeństwo i ukaże drogę do poprawienia swojej sytuacji życiowej.

Świetlica w dalszym ciągu chce, aby dzieci znajdywały na świetlicy spokój, pomoc w codziennych problemach i nauce oraz pomoc w kontaktach rówieśniczych. Chcemy także, by poznawały profilaktykę, która ma im pomagać w codziennym funkcjonowaniu i zachęca do zmian, które będą przyjemne w stosowaniu, a zaprocentują na przyszłości.

Magdalena Kaczmarek – Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce

Wiktoria Labocha – Wychowawca Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej w Praszce

Co się dzieje w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł?

  • Nowe oferty wiosna-lato 2024
    Zachęcamy do zapoznania się z nowymi ofertami profilaktycznymi, które przygotowaliśmy na okres wiosenno-letni.
  • Konkurs fotograficzny – wysyłka nagród
    Informujemy, że wysyłka nagród przyznanych w konkursie “W zdrowym ciele zdrowy duch” zostanie zrealizowana do końca lutego 2024.
  • Konkurs fotograficzny – wyniki
    Poniżej prezentujemy wyniki konkursu fotograficznego pn. “W zdrowym ciele, zdrowy duch”, który został zorganizowany w ramach kampanii ZTU 2023.

Każdego roku kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł to dziesiątki lokalnych wydarzeń, przedsięwzięć, konkursów i atrakcji. Zapraszamy do lektury relacji z miast, gmin i szkół zaangażowanych w ZTU.

Co roku w ramach programu Zachowaj Trzeźwy Umysł organizujemy konkursy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

Konkursy ZTU 2024


Regulaminy 2024


Lista laureatów ZTU 2023


Archiwalne wpisy, aktualności i relacje. Rzuć okiem na długą historię kampanii, przeczytaj treści sprzed kilku lat, znajdź archiwalną wiadomość, której potrzebujesz!

Archiwum stron: