Społeczna Diagnoza Uczniów 2021 – raport ogólnopolski

Społeczna Diagnoza Uczniów 2021 – raport ogólnopolski

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami ewaluacji badania Społecznej Diagnozy Uczniów pn. Lustro, która została przeprowadzona w ostatnim kwartale 2021 roku. Badanie zostało zorganizowane w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł na uczniach V-VI oraz VII-VIII klasy szkoły podstawowej.

Zasadniczym celem badania było przedstawienie i charakterystyka młodzieży szkolnej (klasy V-VIII) w głównych obszarach życia społecznego, jak również wskazanie na czynniki społeczno-demograficzne determinujące skalę tego zjawiska. Główne czynniki społeczno-demograficzne uwzględnione w niniejszym raporcie odnoszą się do płci ankietowanych (dziewczęta, chłopcy) oraz poziomu klasy (V-VI, VII-VIII).

Pierwsza edycja badania (2018) miała charter przekrojowy. Badanie ewaluacyjne zrealizowane w tych samych gminach oraz w tych samych placówkach oświatowych ukazuje zmiany, jakie dokonały się u młodzieży w obszarach objętych badaniem. Badanie ewaluacyjne pozwoliło na zbadanie trendów, dzięki czemu raport, który Państwo otrzymujecie, jest całościowym obrazem przemian polskiej młodzieży szkół podstawowych. Należy mieć na uwadze, że klasy V w badaniu z roku 2018 są obecnie klasami VIII. Jesteśmy przekonani, że w przyszłości będzie można śledzić obraz polskiej młodzieży w świetle dokonujących się zmian we współczesnym świecie.

W pierwszej fali badania (2018) uczestniczyło 70 185 uczniów (3 5983 dziewcząt i 34 202 chłopców), a w drugiej fali (2021) 30 521 (15 338 dziewcząt i 15 193 chłopców). W roku 2018 w klasach V-VI przebadano grupę 36 947 uczniów, natomiast w klasach VII-VIII – 33 238 uczniów. W roku 2021 w klasach V-VII przebadano grupę 9629 uczniów, a w klasach VII-VIII – 20 902 uczniów.


Osobą odpowiedzialną za konstrukcję kwestionariusza ankiety, analizę danych i treść raportu jest dr n. hum. Błażej Adam Dyczewski, doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, adiunkt w Katedrze Badań nad Kulturą i Komunikacją w Instytucie Socjologii Wydział Filozofii i Socjologii UMCS.

Opracowanie ewaluacji wyników badania Diagnoza Społeczna Uczniów powstało we współpracy z Wydziałem Socjologii UMCS w Lublinie na mocy podpisanego przez SPiDR oraz UMCS porozumienia.

Co się dzieje w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł?

Każdego roku kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł to dziesiątki lokalnych wydarzeń, przedsięwzięć, konkursów i atrakcji. Zapraszamy do lektury relacji z miast, gmin i szkół zaangażowanych w ZTU.

Co roku w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł organizujemy konkursy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

Konkursy ZTU 2023


Regulaminy 2023


Lista laureatów ZTU 2022


Archiwalne wpisy, aktualności i relacje. Rzuć okiem na długą historię kampanii, przeczytaj treści sprzed kilku lat, znajdź archiwalną wiadomość, której potrzebujesz!

Archiwum stron: