Archiwum roku: 2021

Zachowaj Trzeźwy Umysł

Poniżej prezentujemy prace, które zostały nagrodzone w konkursie zespołowym fotograficznym Tymek i Tola na ekologicznej ścieżce. W konkursie przyznaliśmy 10 równorzędnych nagród głównych. Prace zostały zaprezentowane w formie kampanii ekologicznych (billboardy i plakaty reklamowe).

Czytaj dalej

Zachowaj Trzeźwy Umysł

Poniżej prezentujemy prace, które zostały nagrodzone w konkursie plastyczno-literackim Wehikuł czasu. W konkursie przyznaliśmy 16 równorzędnych nagród głównych.

Czytaj dalej

Poniżej prezentujemy prace, które zostały nagrodzone w konkursie plastycznym Sport to zdrowie – pocztówka dla przyjaciela. W konkursie przyznaliśmy 5 równorzędnych nagród głównych.

Czytaj dalej

Zachowaj Trzeźwy Umysł

Warsztaty w oparciu o karty pracy i scenariusze ZTU, spotkania z rodzicami, również online, zajęcia sportowe, pikniki i konkursy przygotowano dla uczestników ZTU w Zamościu. Kampanii towarzyszyły też elementy edukacyjne dotyczące epidemii i sytuacji kryzysowych nią wywołanych. W Zamościu w ZTU włączyło się 6 szkół podstawowych, 8 placówek wsparcia dziennego oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy. – W kampanii uczestniczyło 2735 uczniów, 102 nauczycieli, ponad 1000 rodziców. ZTU pozostał wsparciem w tak trudnym dla nas wszystkich czasie, w czasie wyzwań i ograniczeń. Informował, edukował i towarzyszył kreatywnej zabawie – podsumowuje Katarzyna Bednarczuk z Urzędu Miasta Zamość.

Czytaj dalej

W styczniu br. postanowiliśmy zrealizować nowy projekt profilaktyczny „Rozmowy z ekspertem”. Zaprosiliśmy do naszego biura Mariusza Nowickiego – psychologa, pedagoga, autora wielu naszych kampanii i materiałów profilaktyczno-edukacyjnych. Rezultatem tych rozmów jest wywiad, który nagraliśmy w naszym „biurowym studio”. Wywiad podzieliśmy na 4 części: 1 CZĘŚĆ: O nauczaniu zdalnym i depresji wśród dzieci i młodzieży2 CZĘŚĆ: Uzależnienie od Internetu i cyberprzemoc3 CZĘŚĆ: O powrocie uczniów do nauczania stacjonarnego4 CZĘŚĆ: Jak rozmawiać z rodzicami i jak wspierać nauczycieli? Dzięki wywiadowi mają Państwo okazję poznać z kim współpracujemy i kto przygotowuje dla nas materiały, które trafiają za Państwa pośrednictwem do uczniów, rodziców, czy nauczycieli. Podczas styczniowych spotkań zastanawialiśmy się m.in: – w jakim kierunku powinny obecnie podążać działania profilaktyczno-edukacyjne,– jakie plusy i minusy przyniosło zdalne nauczanie,– jak w praktyce wygląda edukacja zdalna,– jakie wyzwania czekają przed uczniami, rodzicami, nauczycielami po powrocie do nauki stacjonarnej;– z jakimi problemami borykają się uczniowie, rodzice i nauczyciele.…

Czytaj dalej

Zachowaj Trzeźwy Umysł

Chcąc wziąć udział w naszych kampanijnych konkursach, do nadesłanej pracy należy dołączyć wyrażenie zgody rodzica/opiekuna. Poniżej publikujemy wzór takiego pisma. Zgodę można utworzyć również samodzielnie.

Czytaj dalej

Zachowaj Trzeźwy Umysł

W ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2021 organizowane są dwa konkursy:

Czytaj dalej

Informujemy, że materiały ZTU 2021 są również dostępne w wersji on-line. Samorząd, który zakupił kampanijne materiały (wersja papierowa) otrzyma drogą mailową hasła dostępu do ich wersji scyfryzowanej (karty pracy dla dzieci, scenariusz zajęć, ulotka konkursowa). Dzięki temu nauczyciele oraz uczniowie będą mieli do nich dostęp również za pośrednictwem Internetu.

Czytaj dalej

Chcieliśmy poinformować, że jesteśmy w trakcie wysyłki nagród dla dzieci oraz certyfikatów dla koordynatorów kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2020. Ostatnie paczki powinny wyjść z naszego biura 19-ego lutego.

Czytaj dalej

79/79