Realizujemy kampanie „Narkotyki? To mnie nie kręci” i „Przemoc boli”!
Nowa Sól (miasto), woj. lubuskie

Realizujemy kampanie „Narkotyki? To mnie nie kręci” i „Przemoc boli”!
Nowa Sól (miasto), woj. lubuskie

– W roku szkolnym 2021/2022 miasto Nowa Sól przystąpiło do realizacji kampanii profilaktycznej „Narkotyki? To mnie nie kręci!”, adresowanej do uczniów klas V-VIII szkół podstawowych i ich rodziców. Aktualnej edycji kampanii towarzyszy hasło pomocnicze „Poradzę sobie bez!”. Miasto włączyło się również w kampanię „Przemoc boli”, skupiającą się na tematyce przemocy rówieśniczej, w tym cyberprzemocy – informuje Gabriela Juncewicz, Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w Nowej Soli.

Działania podjęte w ramach kampanii „Narkotyki? To mnie nie kręci” mają na celu:

– Poszerzenie wiedzy o procesach radzenia sobie z problemami i rozpoznawania ryzyka używania narkotyków oraz innych środków psychoaktywnych jako fałszywych rozwiązań.

– Pokazanie, które działania i jakie umiejętności w praktyce przydają się w zmaganiu z codziennymi trudnościami i wyzwaniami.

– Kształtowanie konstruktywnych umiejętności radzenia sobie z problemami.

W ramach kampanii zostaną przeprowadzone zajęcia edukacyjne z uczniami ukierunkowane na umiejętności budowania i korzystania z czynników chroniących przed sięganiem po narkotyki i dopalacze. Treści zawarte w kampanii poszerzą wiedzę uczniów o procesach radzenia sobie z problemami. Uzmysłowią jakie jest ryzyko używania narkotyków i innych środków psychoaktywnych jako złudnych środków „rozwiązywania” problemów.

W roku szkolnym 2021/2022 miasto Nowa Sól przystąpiło również do realizacji kampanii profilaktycznej „Przemoc boli”, adresowanej do uczniów szkół podstawowych oraz ich rodziców.

Kampania ma na celu:

– Edukację uczniów doznających lub będących świadkami przemocy.

– Ochronę uczniów przed przemocą rówieśniczą i cyberprzemocą.

– Dostarczenie wiedzy o sposobach reagowania na przemoc.

– Promowanie podejmowania wspólnych działań minimalizujących ryzyko wystąpienia przemocy rówieśniczej oraz zwrócenie uwagi na istniejący system wsparcia dla ofiar przemocy (wychowawca, nauczyciel przedmiotowy, pedagog, psycholog).

W ramach kampanii zostaną przeprowadzone zajęcia edukacyjne z uczniami ukierunkowane na umiejętności zapobiegania przemocy wśród uczniów oraz umiejętność reakcji, kiedy do niej dojdzie. Treści zawarte w kampanii poszerzą wiedzę uczniów na temat przemocy rówieśniczej.


Autor: Gabriela Juncewicz, Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w Nowej Soli

Co się dzieje w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł?

Każdego roku kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł to dziesiątki lokalnych wydarzeń, przedsięwzięć, konkursów i atrakcji. Zapraszamy do lektury relacji z miast, gmin i szkół zaangażowanych w ZTU.

W 2022 kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł towarzyszy hasło „Nie czas na nudę!”. Jako element dodatkowy kampanii uruchomiliśmy platformę z materiałami multimedialnymi Profilaktyka.tv. Samorządy korzystające z kampanii ZTU mają możliwość dokupienia dostępu do platformy z 50% zniżką. W 2022 powróciliśmy również z konkursem zespołowym dla klas i świetlic szkolnych.

Oferta ZTU 2022


Konkursy


 

Profilaktyka.tv


 

Co roku w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł organizujemy konkursy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

Konkursy ZTU 2022


Regulaminy


Lista laureatów ZTU 2022


Archiwalne wpisy, aktualności i relacje. Rzuć okiem na długą historię kampanii, przeczytaj treści sprzed kilku lat, znajdź archiwalną wiadomość, której potrzebujesz!

Archiwum stron: