Z ZTU chcemy budować rodzinne więzi!
Kodeń, woj. lubelskie

Z ZTU chcemy budować rodzinne więzi!
Kodeń, woj. lubelskie

Podczas XXI edycji Biegu Sapiehów, GKRPA w Kodniu, w ramach kampanii ZTU, postanowiła włączyć się do akcji. Na placu głównym w Kodniu zorganizowano Punkt Kreatywnej Rodziny z rodzinnymi grami i zabawami, budującymi rodzinne więzi. Dorośli zapoznawali się z treściami ulotek i broszur ZTU, można też było skorzystać z konsultacji z pracownikami socjalnymi i członkami Komisji. – Stworzenie Punktu Kreatywnej Rodziny, pozwoliło choć na chwilę oderwać się od szarej rzeczywistości. Miejmy nadzieję, że dzięki wsparciu kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł uda nam się zorganizować więcej takich spotkań – mówi Katarzyna Panasiuk, przewodnicząca GKRPA.

„Bieg Sapiehów” w Gminie Kodeń, to coroczne spotkanie promujące zdrowy styl życia. Popularyzuje aktywny wypoczynek wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, pozwala poznać bogatą tradycje i kulturę regionu oraz piękno nadbużańskiej przyrody. Podczas XXI Biegu Sapiehów Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kodniu w ramach Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł, postanowiła włączyć się do akcji.

Na placu głównym w Kodniu zorganizowano Punkt Kreatywnej Rodziny, gdzie dzieci i młodzież wraz z rodzicami i opiekunami mogli nie tylko poznać zdrowy styl życia, ale przede wszystkim wspólnie brać udział w grach i zabawach oraz zdobywać wiedzę na tematy związane z prawidłowymi relacjami rodzinnymi.

Podczas spotkania nie zabrakło kreatywnych zabaw i konkursów z nagrodami, nastawionych na wiedzę, sport, współpracę i budowanie więzi rodzinnych. Dorośli mogli wziąć ulotki ZTU i broszury, w których poruszano ważne kwestie wychowawcze i profilaktyczne. Dzieci biorące udział w zabawach otrzymywały drobne upominki i gadżety, związane z budowaniem poczucia własnej wartości, akceptacją siebie, motywowaniem do pozytywnych działań oraz zachowaniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Punkt Kreatywnej Rodziny cieszył się zainteresowaniem zarówno dzieci, jak i rodziców. Pracownicy socjalni oraz członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzili konsultacje i czynnie brali udział w promowaniu prozdrowotnych zachowań. W okresie ciągłej destabilizacji z powodu pandemii, zaczerpnięcie chwili oddechu, stało się istotnym punktem w codziennym funkcjonowaniu. Stworzenie Punktu Kreatywnej Rodziny, pozwoliło choć na chwilę oderwać się od szarej rzeczywistości. Miejmy nadzieję, że dzięki wsparciu Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł uda nam się zorganizować więcej takich spotkań.


Autor: Katarzyna Panasiuk, przewodnicząca GKRPA

Co się dzieje w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł?

Każdego roku kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł to dziesiątki lokalnych wydarzeń, przedsięwzięć, konkursów i atrakcji. Zapraszamy do lektury relacji z miast, gmin i szkół zaangażowanych w ZTU.

Co roku w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł organizujemy konkursy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

Konkursy ZTU 2023


Regulaminy 2023


Lista laureatów ZTU 2022


Archiwalne wpisy, aktualności i relacje. Rzuć okiem na długą historię kampanii, przeczytaj treści sprzed kilku lat, znajdź archiwalną wiadomość, której potrzebujesz!

Archiwum stron: