Rodzinny piknik z Trzeźwym Umysłem!
Bielsko-Biała, woj. śląskie

Rodzinny piknik z Trzeźwym Umysłem!
Bielsko-Biała, woj. śląskie

Podczas pikniku rodzinnego z okazji 25-lecia Miejskiego Domu Kultury, który był częścią tegorocznych Dni Bielska-Białej, Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego realizował dwa ważne projekty społeczne – z Fundacją Biegniemy z Mają promocyjno-edukacyjny projekt Dbam o dziecko, a z Podbeskidzkim Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, Bielskim Towarzystwem Trzeźwości oraz Klubem Arka KTK kampanię profilaktyczną Zachowaj Trzeźwy Umysł.

Piknik odbywał się 4 września w Parku Słowackiego.

Projekt Dbam o dziecko dotyczy zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży i jest adresowany do rodziców i opiekunów. Specjalnie na piknik przygotowane zostały książeczki edukacyjne opracowane przez lek. med. Dorotę Stachowicz, Fundację Biegniemy z Mają oraz Fundację MUVVE. Zamieszczono w nich ćwiczenia i podpowiedzi, w jaki sposób obserwować dziecko pod kątem zdrowia psychicznego, na co zwracać uwagę, co może zaniepokoić w zachowaniu młodej osoby, jak sobie zaradzić w niepokojącej sytuacji itp.

W książeczkach umieszczono też wykaz instytucji i placówek na terenie Bielska-Białej oferujących pomoc psychologiczną i opiekę psychiatryczną dzieciom, młodzieży i dorosłym, a także listę miejsc, w których można spędzić wolny czas. Partnerem projektu była Grupa Kęty.

Stoisko Dbam o dziecko cieszyło się dużym zainteresowaniem. Osoby je odwiedzające zwracały uwagę na konieczność poruszania tematyki zdrowia psychicznego młodych osób, zwłaszcza w kontekście problemów związanych z ograniczeniami pandemicznymi. Książeczki projektu dostrzec można było u niemal wszystkich osób, które korzystały z atrakcji sobotniego pikniku.

Ogólnopolska kampania profilaktyczna Zachowaj Trzeźwy Umysł odbywa się w tym roku pod hasłem „W poszukiwaniu szczęścia”. Na stoisku informacyjno-edukacyjnym z zakresu profilaktyki uzależnień i kryzysu psychicznego promowano projekt „Szukam szczęścia bez używek”. Pokazano pantomimę na temat utraty wolności w następstwie uzależnienia.

Dzieci chętnie malowały swoje autoportrety, na obrazach przedstawiały swoje rodziny, pasje i marzenia. Przekonanie o swojej wartości, pozytywne myślenie, dążenie do celów przy znajomości swoich mocnych i słabych stron, a także budowanie pozytywnych relacji są czynnikami chroniącymi dzieci i młodzież przed sięganiem po używki.

Rodzice chętnie korzystali z konsultacji specjalistów Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz Bielskiego Towarzystwa Trzeźwości, uzyskując informacje o miejscach profilaktyki, wsparcia psychologicznego oraz psychoterapii, przeznaczonych dla osób przeżywających w życiu trudne chwile oraz uzależnionych i ich rodzin.


Źródło: ms.bielsko-biala.pl

Co się dzieje w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł?

Każdego roku kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł to dziesiątki lokalnych wydarzeń, przedsięwzięć, konkursów i atrakcji. Zapraszamy do lektury relacji z miast, gmin i szkół zaangażowanych w ZTU.

W 2021 kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł towarzyszy hasło „W poszukiwaniu szczęścia”. W ramach kampanii uruchomiliśmy platformę z materiałami on-line oraz platformę ankietową.

Oferta ZTU 2021


Diagnoza


Materiały on-line


Co roku w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł organizujemy konkursy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

Konkursy ZTU 2021


Regulaminy


Lista laureatów


Archiwalne wpisy, aktualności i relacje. Rzuć okiem na długą historię kampanii, przeczytaj treści sprzed kilku lat, znajdź archiwalną wiadomość, której potrzebujesz!

Archiwum stron: