Aktywne wakacje z profilaktyką ZTU!
Lubień, woj. małopolskie

Aktywne wakacje z profilaktyką ZTU!
Lubień, woj. małopolskie

16 lipca uczestnicy Hufca Pracy w Skomielnej Białej wzięli udział w spotkaniu podsumowującym wakacyjny program pod hasłem „Aktywne wakacje”. Przedsięwzięcie zorganizowane zostało w dniach 5-16 lipca w ramach wojewódzkiego programu „Lato 2021”. Młodzież spotkała się z doradcą zawodowym, włączyła w wolontariat, wzięła udział w zajęciach „Taneczne Lato”. Zainteresowaniem młodych ludzi cieszyły się również zajęcia profilaktyczne z cyklu „Zachowaj trzeźwy umysł”.

Program „Lato 2021” miał na celu zagospodarowanie czasu wolnego uczestników, ale również rozwój i doskonalenie umiejętności, zainteresowań, rozbudzenie wyobraźni i kreatywności wśród młodzieży.

Po czasie zdalnego nauczania i licznych obostrzeniach, ważnym zadaniem przy realizacji programu była integracja grupy i doskonalenie umiejętności społecznych, ale także kształtowanie umiejętności prawidłowego rozwiązywania sytuacji trudnych i konfliktowych.

Młodzież spotkała się na warsztatach z doradcą zawodowym, na których omówiono tematy związane z aktywnością na rynku pracy. Pełniła również role wolontariatu na rzecz Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rabce Zdroju. Wzięła udział w zajęciach rekreacyjnych pod hasło „Taneczne lato” prowadzonych przez wolontariuszkę Angelikę, a także w spacerze do pobliskiego lasu w poszukiwaniu leśnych darów.

Zainteresowaniem młodych ludzi cieszyły się również zajęcia profilaktyczne z cyklu „Zachowaj trzeźwy umysł” tym razem pod hasłem „W poszukiwaniu szczęścia”, podczas których uczestnicy poznali różne formy i sposoby aktywnego spędzania czasu wolnego w trosce o swoje zdrowie i szczęście.


Źródło: www.malopolska.ohp.pl

Co się dzieje w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł?

Każdego roku kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł to dziesiątki lokalnych wydarzeń, przedsięwzięć, konkursów i atrakcji. Zapraszamy do lektury relacji z miast, gmin i szkół zaangażowanych w ZTU.

W 2021 kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł towarzyszy hasło „W poszukiwaniu szczęścia”. W ramach kampanii uruchomiliśmy platformę z materiałami on-line oraz platformę ankietową.

Oferta ZTU 2021


Diagnoza


Materiały on-line


Co roku w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł organizujemy konkursy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

Konkursy ZTU 2021


Regulaminy


Wyrażenia zgody


Archiwalne wpisy, aktualności i relacje. Rzuć okiem na długą historię kampanii, przeczytaj treści sprzed kilku lat, znajdź archiwalną wiadomość, której potrzebujesz!

Archiwum stron: