Pozostać wsparciem!
Zamość, woj. lubelskie

Pozostać wsparciem!
Zamość, woj. lubelskie

Warsztaty w oparciu o karty pracy i scenariusze ZTU, spotkania z rodzicami, również online, zajęcia sportowe, pikniki i konkursy przygotowano dla uczestników ZTU w Zamościu. Kampanii towarzyszyły też elementy edukacyjne dotyczące epidemii i sytuacji kryzysowych nią wywołanych. W Zamościu w ZTU włączyło się 6 szkół podstawowych, 8 placówek wsparcia dziennego oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy. – W kampanii uczestniczyło 2735 uczniów, 102 nauczycieli, ponad 1000 rodziców. ZTU pozostał wsparciem w tak trudnym dla nas wszystkich czasie, w czasie wyzwań i ograniczeń. Informował, edukował i towarzyszył kreatywnej zabawie – podsumowuje Katarzyna Bednarczuk z Urzędu Miasta Zamość.

Działania kampanii można podzielić na 4 obszary: warsztaty dla uczniów w trzech grupach wiekowych z wykorzystaniem gotowych scenariuszy i kart pracy, zajęcia dla uczniów prowadzone według własnego pomysłu oparte na założeniach kampanii, zajęcia i spotkania dla rodziców według kampanijnego scenariusza oraz inne formy spotkań edukacyjnych, a także wydarzenia prowadzone „pod szyldem” ZTU (zajęcia sportowe, pikniki, zabawy, quizy, konkursy). W tym roku z uwagi na sytuację epidemiczną kampania była znacznie uboższa. Towarzyszyły jej elementy edukacyjne dotyczące epidemii i sytuacji kryzysowych nią wywołanych. Tym zagadnieniom poświęcono wiele uwagi w trakcie spotkań z rodzicami, w tym w formie online: jak radzić sobie z wyzwaniem, jakim jest nauka zdalna, z izolacją, stresem, jak nakierowywać na przyjemne emocje w trudnym czasie epidemii.

W trakcie zajęć dla uczniów poruszano następujące tematy: relacje rówieśnicze – uczymy się razem współpracować, sposoby rozwiązywania konfliktów w grupie, okazywanie szacunku, planowanie dnia by zachować równowagę, dbanie o siebie i bliskich, trening pozytywnego myślenia, stres – jak sobie z nim radzić, czym dla mnie jest przyjaźń, kim jestem – gra kreatywna, jak skutecznie działać w zespole, co jest ważne w życiu, rozpoznawanie i nazywanie uczuć, wiązanie emocji z określoną sytuacją, samopoznanie i samoakceptacja, dostrzeganie własnych zalet, swoich mocnych stron, wzmacnianie poczucia własnej wartości.

Stałym partnerem ZTU jest zamojski Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy.

W Ośrodku zrealizowano zajęcia tematyczne: Żywiołowość emocji, konkurs plastyczny „Jakim jestem żywiołem”, warsztaty kulinarne, zajęcia promujące aktywność ruchową z wykorzystaniem elementów zumby, salsy, cha-chy. Odbyła się także akcja „Z wdzięczności – bo o nas dbacie. Fotolaurka”, polegająca na przygotowaniu prac plastycznych dla pracowników dbających o bezpieczeństwo w okresie epidemii.

W związku z zakończeniem roku szkolnego i w okresie wakacji, w placówkach wsparcia dziennego, z zachowaniem reżimu sanitarnego, odbyły się minimalistyczne imprezy plenerowe.

ZTU pozostał wsparciem w tak trudnym dla nas wszystkich czasie, w czasie wyzwań i ograniczeń. Informował, edukował i towarzyszył kreatywnej zabawie.

Autor: Katarzyna Bednarczuk – Urząd Miasta Zamość, na podstawie ankiet sprawozdawczych

Co się dzieje w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł?

Każdego roku kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł to dziesiątki lokalnych wydarzeń, przedsięwzięć, konkursów i atrakcji. Zapraszamy do lektury relacji z miast, gmin i szkół zaangażowanych w ZTU.

W 2022 kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł towarzyszy hasło „Nie czas na nudę!”. Jako element dodatkowy kampanii uruchomiliśmy platformę z materiałami multimedialnymi Profilaktyka.tv. Samorządy korzystające z kampanii ZTU mają możliwość dokupienia dostępu do platformy z 50% zniżką. W 2022 powróciliśmy również z konkursem zespołowym dla klas i świetlic szkolnych.

Oferta ZTU 2022


Konkursy


 

Profilaktyka.tv


 

Co roku w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł organizujemy konkursy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

Konkursy ZTU 2022


Regulaminy


Lista laureatów ZTU 2021


Archiwalne wpisy, aktualności i relacje. Rzuć okiem na długą historię kampanii, przeczytaj treści sprzed kilku lat, znajdź archiwalną wiadomość, której potrzebujesz!

Archiwum stron: