Diagnoza Społeczna Uczniów 2020/21
Ewaluacja badania. Terminy. Informacje. Przewodnik

Diagnoza Społeczna Uczniów 2020/21
Ewaluacja badania. Terminy. Informacje. Przewodnik

[Aktualizacja – 18.11.2020] Informujemy, że 16 listopada br. uruchomiliśmy platformę internetową, za pośrednictwem której będziemy przeprowadzać ewaluację badania „Ogólnopolska Diagnoza Społeczna Uczniów”. Badanie jest prowadzone w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł.

Wysyłka haseł

16 listopada skończyliśmy wysyłkę mailową specjalnie wygenerowanych haseł dla wszystkich samorządów uczestniczących w kampanii ZTU 2020. Hasło jest niezbędne, aby zalogować się na platformie do obsługi ankiety: www.diagnozaztu.pl. Hasła wysłaliśmy na skrzynki mailowe, które podali Państwo w rozmowach telefonicznych pracownikom naszego biura.

Ważne informacje!

Czas trwania badania: 16.11.2020 – 23.04.2021
Uwaga! Badania ankietowego nie można przeprowadzać za pośrednictwem zdalnego nauczania!

Badanie może zostać przeprowadzone dopiero po powrocie uczniów do szkół. Na zrealizowanie badania nauczyciele mają obecnie czas do 23 kwietnia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu do końca czerwca o czym będziemy informować na bieżąco.

Od kilku tygodni pracowaliśmy nad tym, aby dostosować sposób przeprowadzania ankiety w trybie zdalnego nauczania. Planowaliśmy opublikowanie specjalnego przewodnika dla osób przeprowadzających badanie w takiej formie pod koniec listopada. Niestety, po wnikliwej dyskusji z autorem badania oraz podjętych próbach technicznych z osobami, obsługującymi platformę ankietową uznaliśmy, że jest to niemożliwe.

Jesteśmy pełni nadziei, że zdalne nauczanie nie będzie trwało do czerwca i będą mieli Państwo wystarczająco dużo czasu, aby sprawnie przeprowadzić badanie.

Jakie mamy argumenty?

1. Nie jesteśmy w stanie zapewnić wiarygodności badania przeprowadzonego w trybie zdalnym. W zakładanej przez nas pierwotnej formie (przeprowadzanie badania w szkole), dostęp do hasła posiada tylko koordynator. Jedno hasło przypisane jest do jednego samorządu. Udostępnienie haseł uczniom podczas zdalnej nauki powoduje, że staje się ono ogólnodostępne. Uczniowie mogą bez kontroli wypełniać dowolną liczbę ankiet (jako ten sam uczeń), wpływając tym samym na jej końcowy wynik.

2. Zakładamy, że do badania przystąpi ok. 50 tys. uczniów. Nie jesteśmy w stanie wygenerować takiej liczby haseł. Dodatkowo, aby badanie było wiarygodne uczniowie muszą posiadać podobne warunki do jej wypełniania (osobne stanowisko pracy, brak kontroli rodzicielskiej itp.).

Co proponujemy?

1. Nauczyciele mogą za pośrednictwem zdalnego nauczania omówić z uczniami kwestię badania. Przedstawić cele badania, przyjrzeć się pytaniom wytłumaczyć, jeśli coś jest niezrozumiałe, przedyskutować wyniki pierwszej edycji badania.

Raport z badania: https://ankietaztu.pl/

2. Nauczyciele mogą zebrać za pośrednictwem dziennika elektronicznego zgody od rodziców na udział uczniów w badaniu.

3. Nauczyciele mogą przetestować stronę z ankietą (zalogować się, wypełnić ankietę, przesłać). W momencie powrotu dzieci do szkół wypełnione ankiety zostaną wyczyszczone.

Co to za badanie?

Jest to badanie internetowe skierowane do uczniów V-VI oraz VII-VIII klasy szkoły podstawowej. Pytania zawarte w ankiecie podejmują analizę zagadnień społecznych w perspektywie młodzieży. Zagadnienia te odnoszą się do podstawowych problemów życia społecznego i diagnozują młodzież w następujących obszarach: szkoła, rodzina, zdrowie, zwyczaje żywieniowe, przemoc i agresja, granie w gry, korzystanie z Internetu i smartfonu, podstawowe czynności życia codziennego, praca i ekonomia, kapitał społeczny.

Społeczna Diagnoza Uczniów jest ewaluacją badania przeprowadzonego w 2018 roku. W badaniu wzięło wówczas udział łącznie 70 185 uczennic i uczniów: 36 947 z klas V-VI oraz 33 238 z klas VII-VIII.

Wpływ epidemii na badania


Tworząc projekt badania w 2017 roku pn. Ogólnopolska Diagnoza Społeczna Uczniów, a później jego ewaluacji (po dwóch latach), nie mogliśmy przewidzieć, że w międzyczasie dotknie nas epidemia. Stanowi to dodatkowe wyzwanie i z punktu badawczego może pokazać, jak pandemia wpłynęła na funkcjonowanie ankietowanych, gdzie dokonały się zmiany i w jakich obszarach. Młodzież oraz pozostała część społeczeństwa musiała w ciągu ostatnich kilku miesięcy znacząco zmienić swoje życie.

Kwarantanna, samoizolacja, zdalne nauczanie, zdalna praca rodziców, ograniczony kontakt „twarzą w twarz”, szerszy dostęp do technologii, zmiana sytuacji materialnej, obawa o zdrowie, zmiana nawyków i aktywności – to tylko część elementów, które mogą wpłynąć na odpowiedzi ankietowanych.

Respondenci będą odpowiadać na pytania w terminie od listopada 2020 r. do kwietnia 2021 r. Swoje odpowiedzi oprą na doświadczeniach przed epidemią oraz w trakcie jej trwania. Wyniki mogą znacząco różnić się od tych, które otrzymaliśmy w 2018 roku, i stanowić punkt zwrotny oraz być cennym źródłem informacji dla osób odpowiedzialnych za programy naprawcze i rozwojowe w samorządach.

Harmonogram badania


01.10.2020 r. – opublikowanie internetowego przewodnika do badania ankietowego, zawierającego:

1) instrukcje, jak przeprowadzić kampanię (dla koordynatorów badania w samorządach);
2) wyrażenie zgody na udział dziecka w badaniu ankietowym;
3) kwestionariusz ankiety.

26.10.2020 r. – uruchomienie internetowego panelu badawczego www.diagnozaZTU.pl; wysyłka danych do logowania (loginów i haseł) do gmin biorących udział w kampanii ZTU 2020.

16.11.2020 r. – rozpoczęcie badań ankietowych.

23.04.2021 r. – zakończenie badań ankietowych, zamknięcie bazy danych.

21.06.2021 r. – publikacja wyników ogólnopolskich oraz raportów dla dzieci (uczestników badania) w ujęciu ogólnopolskim.

31.08.2021 r. – generowanie oraz przekazywanie wyników lokalnych do samorządów, które przystąpiły do kampanii ZTU w 2021 roku.

Dane niezbędne do uczestnictwa w badaniu (login i hasło)

 

Każda gmina biorąca udział w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2020”` otrzyma specjalnie wygenerowane hasło. Hasło jest niezbędne, aby zalogować się na platformie do obsługi ankiety.

Hasło oraz login zostanie wysłane drogą mailową do osób koordynujących kampanię ZTU w samorządzie (np. pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych/członek Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).

Hasło jest przypisane do danej gminy. Może zostać wykorzystane wielokrotnie (dowolna ilość). Hasło należy przekazać placówkom biorącym udział w badaniu (np. dyrektorom szkół). Hasła nie można udostępniać osobom trzecim – niezwiązanym z realizacją badania.

KLIKNIJ I POBIERZ PRZEWODNIK DO BADANIA INTERNETOWEGO (PDF) KLIKNIJ I POBIERZ WYRAŻENIE ZGODY NA UDZIAŁ W BADANIU (PDF) STRONA INFORMACYJNA O DIAGNOZIE

Co się dzieje w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł?

Każdego roku kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł to dziesiątki lokalnych wydarzeń, przedsięwzięć, konkursów i atrakcji. Zapraszamy do lektury relacji z miast, gmin i szkół zaangażowanych w ZTU.

Co roku w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł organizujemy konkursy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

Konkursy ZTU 2023


Regulaminy 2023


Lista laureatów ZTU 2022


Archiwalne wpisy, aktualności i relacje. Rzuć okiem na długą historię kampanii, przeczytaj treści sprzed kilku lat, znajdź archiwalną wiadomość, której potrzebujesz!

Archiwum stron: