W kampanii – z motywacją i marzeniami!
Płock, woj. mazowieckie

W kampanii – z motywacją i marzeniami!
Płock, woj. mazowieckie

– Na zajęciach z uczestnikami Klubu Profilaktyki Środowiskowej „Skarpiak” dzieci opowiadały o swoich zainteresowaniach, poznawały znaczenia pojęć motywacji, wyzwania i nawyku. Zastanawialiśmy się czym jest talent i jak go w sobie odkryć, opowiadaliśmy o marzeniach, które chcielibyśmy zrealizować. Z najstarszą grupą przedstawialiśmy swoje mocne i słabe strony oraz opisywaliśmy w jakiej dziedzinie czujemy się najlepiej. Z rodzicami omówione zostały sposoby wspierania i motywowania swoich dzieci – opowiada Agnieszka Wysocka, która przeprowadziła zajęcia wraz z Martą Tuszyńską.

Po raz kolejny Klub Profilaktyki Środowiskowej „Skarpiak” wziął udział w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. Wszystkie zajęcia z uczestnikami Klubu – uczniami szkół podstawowych, liceum oraz ich rodzicami i prawnymi opiekunami zostały przeprowadzone przez Martę Tuszyńską oraz Agnieszkę Wysocką.

Zajęcia dla uczniów klas I-III szkół podstawowych pt. „Mój sposób na nudę” przeprowadziłyśmy 06.05.2019r. Dzieci opowiadały o swoich czynnościach dnia codziennego oraz zainteresowaniach. Następnie po wysłuchaniu wiersza Jana Brzechwy, pt. „Leń” przedstawiały swoje opinie na temat różnic między nudą, a odpoczynkiem. Pracowały nad planem swojego dnia, uwzględniając swoje obowiązki, zabawę, odpoczynek i hobby. Dowiedziały się również, jak ważna jest równowaga pomiędzy poszczególnymi czynnościami, gdyż żadna z owych czynności nie powinna być zaniedbywana i na każdą z nich powinno znaleźć się czas w ciągu dnia. Zajęcia pt. „W poszukiwaniu talentu” odbyły się 28.05.2019r. Na wstępie dzieci wysłuchały bajki Aliny Gieruń pt. „Każdy talent”. Uczestnicy chętnie przedstawiali swoje odczucia i myśli, omawiali głównego bohatera. Następnie rozwiązywali krzyżówkę oraz zastanawiali się nad swoimi mocnymi stronami.

Zajęcia dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych pt. „Motywacja, nawyki, wyzwania” zostały przeprowadzone 20.08.2019r. Dzieci dowiedziały się czym jest myślenie pozytywne. Poznały znaczenie pojęć motywacji, wyzwania i nawyku. Zostały przeprowadzone również sposoby pomocne w realizowaniu swojego celu. Kolejnymi zajęciami przeprowadzonymi w Placówce dla danej grupy wiekowej były zajęcia pt. „Moje uzdolnienia”. Podczas ich realizacji klubowicze zastanawiali się czym jest talent i jak go w sobie odkryć oraz poznali pojęcie uzdolnień. Dzieci chętnie opowiadały o swoich pasjach i marzeniach, które chciałyby zrealizować.

Zajęcia dla najstarszej grupy wiekowej pt. „Wybieraj, zmieniaj, myśl pozytywnie!” przeprowadziłyśmy 23.09.2019r. W ramach zajęć uczestnicy omawiali pojęcie motywacji oraz proces jej przebiegu. Dyskusje prowadzone były w kontekście wiary we własne możliwości oraz pewności siebie. Młodzież, która w tym wieku jest już świadoma swoich mocnych stron, uczyła się, w jaki sposób może je wykorzystać, by osiągnąć sukces w dążeniu do wyznaczonego celu. Ostatnimi zajęciami dla grupy starszej były zajęcia pt. „Zdolności i talent”. Klubowicze przedstawiali swoje mocne i słabe strony oraz opisywali w jakiej dziedzinie czują się najlepiej. Podczas wykonywania ćwiczenia nt. talentu wielu z nich było zdumionych wynikiem końcowego ćwiczenia.

Spotkanie z rodzicami i opiekunami prawnymi uczestników „Skarpiaka” odbyło się 01.06.2018r. Podczas zebrania zostały omówione materiały edukacyjne pt. „Pomagamy dziecku osiągać cele” oraz „Wspieramy rozwój dziecka”. Podczas spotkania zostały omówione sposoby wspierania i motywowania swoich dzieci. Rozmowa była ukierunkowana na pomoc dziecku w osiągnięciu celu i kształtowaniu w nich pozytywnego myślenia.

Autor: Agnieszka Wysocka

Co się dzieje w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł?

 • Galeria nagrodzonych prac – ZTU 2021 – nagrody główne
  Poniżej prezentujemy prace, które zostały nagrodzone w konkursie plastyczno-literackim Szczęśliwa chwila, szczęśliwy dzień, szczęśliwe życie. W konkursie przyznaliśmy 16 równorzędnych nagród głównych. Przeczytaj…

  Czytaj dalej

 • Wysyłka nagród konkursowych
  Informujemy, że od 18 października rozpoczynamy wysyłkę nagród, które przyznaliśmy w naszych kampanijnych konkursach. Przeczytaj także Galeria nagrodzonych prac –…

  Czytaj dalej

 • Diagnoza ZTU – komunikat filmowy
  1 września 2021 w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł, rozpoczęła się ewaluacja badania internetowego Ogólnopolska Diagnoza Społeczna Uczniów 2020. Jest…

  Czytaj dalej

Każdego roku kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł to dziesiątki lokalnych wydarzeń, przedsięwzięć, konkursów i atrakcji. Zapraszamy do lektury relacji z miast, gmin i szkół zaangażowanych w ZTU.

W 2021 kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł towarzyszy hasło „W poszukiwaniu szczęścia”. W ramach kampanii uruchomiliśmy platformę z materiałami on-line oraz platformę ankietową.

Oferta ZTU 2021


Diagnoza


Materiały on-line


Co roku w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł organizujemy konkursy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

Konkursy ZTU 2021


Regulaminy


Lista laureatów


Archiwalne wpisy, aktualności i relacje. Rzuć okiem na długą historię kampanii, przeczytaj treści sprzed kilku lat, znajdź archiwalną wiadomość, której potrzebujesz!

Archiwum stron: