Oferta kampanii ZTU 2020
Przedłużenie terminu przysyłania zgłoszeń do końca września 2020

Oferta kampanii ZTU 2020
Przedłużenie terminu przysyłania zgłoszeń do końca września 2020

UWAGA! AKTUALIZACJA HARMONOGRAMU KAMPANII (26.09.2020). Ze względu na panującą epidemię postanowiliśmy przedłużyć termin przyjmowania zgłoszeń do kampanii do końca września 2020. W 2020 roku towarzyszy nam hasło “Dorastamy Asertywnie”.

Przedłużenie terminu pozwoli samorządom, które nie zdążyły/nie mogły przystąpić do kampanii w marcu, na dołączenie we wrześniu. Otrzymujemy również sygnały, że w związku z zamknięciem szkół, nauczyciele nie zdążyli przeprowadzić kampanijnych warsztatów, a uczniowie przygotować prac konkursowych w starym roku szkolnym. Postanowiliśmy to umożliwić im do końca października 2020 roku.

NOWY HARMONOGRAM KAMPANII:

 1. Termin przyjmowania zgłoszeń do kampanii ZTU 2020: do końca września 2020
 2. Wydłużony termin przysyłania prac konkursowych: do końca października 2020
 3. Informacje na temat konkursów znajdują się w zakładce KONKURSY ZTU (czerwona belka na górze strony)
 4. Rozstrzygnięcie konkursów (wysyłka nagród): grudzień/styczeń 2020
 5. Drugi termin kursu internetowego dla nauczycieli: 25 września-19 grudnia 2020
 6. Formularz zgłoszenia do kursu: TUTAJ
  Szczegóły kursu: TUTAJ
 7. Materiały kampanii są również dostępne on-line: online.trzezwyumysl.pl

KLIKNIJ I POBIERZ FORMULARZ ZAMÓWIENIA ZTU 2020

KLIKNIJ I POBIERZ OFERTĘ KAMPANII ZTU 2020 (PDF)

Główne cele wychowawcze i edukacyjne:

  1. Edukacja uczniów w zakresie samopoznania i samoakceptacji, w tym wykształcenie umiejętności dostrzegania własnych zalet, mocnych stron i ograniczeń.
  2. Nabycie przez uczniów umiejętności rozpoznawania, nazywania i ujawniania swoich myśli, przekonań i uczuć w relacjach z innymi ludźmi.
  3. Ograniczenie podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych (agresywnych i autodestrukcyjnych), związanych m.in. z nieumiejętnością radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych; wzmacnianie umiejętności emocjonalno-społecznych uczniów.
  4. Edukacja rodziców i wsparcie ich w zakresie umiejętności wychowawczych.

Cele dodatkowe:

 1. Wspieranie działalności wychowawczej szkół i placówek oświatowych w zakresie edukacji prozdrowotnej poprzez prowadzenie zajęć profilaktycznych, organizowanie spotkań, konferencji, konkursów dla młodzieży, wydarzeń sportowych w szkołach i jednostkach samorządowych.
 2. Umożliwienie rozwoju edukacyjnego nauczycieli za pomocą kursów internetowych.
 3. Integracja zespołów klasowych.
 4. Umożliwienie nauczycielom lepszego poznania swoich uczniów, czego efektem będzie łatwiejsza komunikacja oraz rozwiązywanie problemów.
 5. Wspieranie pozytywnych i prospołecznych wyborów życiowych uczniów.
 6. Wprowadzenie tematyki związanej z ekologią oraz dbaniem o środowisko.

Co się dzieje w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł?

 • Galeria nagrodzonych prac – ZTU 2021 – nagrody główne
  Poniżej prezentujemy prace, które zostały nagrodzone w konkursie plastyczno-literackim Szczęśliwa chwila, szczęśliwy dzień, szczęśliwe życie. W konkursie przyznaliśmy 16 równorzędnych nagród głównych. Przeczytaj…

  Czytaj dalej

 • Wysyłka nagród konkursowych
  Informujemy, że od 18 października rozpoczynamy wysyłkę nagród, które przyznaliśmy w naszych kampanijnych konkursach. Przeczytaj także Galeria nagrodzonych prac –…

  Czytaj dalej

 • Diagnoza ZTU – komunikat filmowy
  1 września 2021 w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł, rozpoczęła się ewaluacja badania internetowego Ogólnopolska Diagnoza Społeczna Uczniów 2020. Jest…

  Czytaj dalej

Każdego roku kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł to dziesiątki lokalnych wydarzeń, przedsięwzięć, konkursów i atrakcji. Zapraszamy do lektury relacji z miast, gmin i szkół zaangażowanych w ZTU.

W 2021 kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł towarzyszy hasło „W poszukiwaniu szczęścia”. W ramach kampanii uruchomiliśmy platformę z materiałami on-line oraz platformę ankietową.

Oferta ZTU 2021


Diagnoza


Materiały on-line


Co roku w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł organizujemy konkursy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

Konkursy ZTU 2021


Regulaminy


Lista laureatów


Archiwalne wpisy, aktualności i relacje. Rzuć okiem na długą historię kampanii, przeczytaj treści sprzed kilku lat, znajdź archiwalną wiadomość, której potrzebujesz!

Archiwum stron: