Profilaktyka to rozwój talentów i sport!
Liw, woj. mazowieckie

Profilaktyka to rozwój talentów i sport!
Liw, woj. mazowieckie

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy Liw jak co roku przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii ZTU, zachęcając do realizacji celów przedsięwzięcia wszystkie szkoły z terenu gminy. – Kampanię podsumowano na profilaktycznym festynie w Samorządowej Szkole Podstawowej w Wyszkowie. W trakcie festynu prezentowano prace przygotowane na konkurs ZTU oraz talenty uczniów. Pamiętając, że sport to również profilaktyka, w programie zabawy znalazły się też sportowe rozgrywki – mówi Monika Dejneka, przewodnicząca GKRPA.

6 czerwca 2019 roku na terenie Samorządowej Szkoły Podstawowej w Wyszkowie odbył się festyn profilaktyczny podsumowujący Kampanię. Organizatorem festynu była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy Liw oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Liw z/s w Węgrowie.

Hasło Kampanii 2019 to: „CHCE MI SIĘ CHCIEĆ! czyli o przeciwdziałaniu wyuczonej bezradności.”

CELE KAMPANII 2019

Cele główne:

– wzbudzenie wśród uczniów motywacji do działania i osiągania celów,

– edukacja uczniów w obszarze samopoznania w zakresie talentów, zainteresowań, pasji,

– ograniczenie podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych

– kształtowanie wśród uczniów oraz ich rodziców umiejętności dostrzegania własnych zalet, mocnych stron i ograniczeń,

– wspieranie działalności wychowawczej szkół i placówek oświatowych.

Cele dodatkowe:

– uruchamianie procesów pozytywnego myślenia,

– wspieranie pozytywnych wyborów życiowych,

– kształtowanie wśród uczniów i ich rodziców zdrowych nawyków równowagi między obowiązkami, nauką, hobby a odpoczynkiem.

Tegoroczna kampania ma na uświadamiać uczniów, że każdy ma jakiś talent, tylko należy go dostrzec i rozwijać.

Jak co roku, do realizacji celów ZTU zachęciliśmy wszystkie szkoły z terenu naszej Gminy. Uczniowie szkół podstawowych wzięli udział w gminnym konkursie plastycznym pod hasłem kampanii – „Ja za 20 lat”. Prace wykonane przez uczniów zostały ocenione wewnętrznie w każdej szkole. Najładniejsze 3 prace każda szkoła przywiozła i zaprezentowała na festynie.

Poza tym każda szkoła wytypowała po jednym uczniu do przedstawienia talentu wokalnego oraz grupę uczniów do pokazania talentu tanecznego. To nie był konkurs, tylko prezentacja talentów.

Sport to również profilaktyka, która uczy zasad, gry fair play, wzajemnej tolerancji. W związku z powyższym jedną z części festynu były rozgrywki sportowe.

Całe spotkanie poprowadzili młodzi konferansjerzy z Wyszkowa Klaudia Buzuk i Mateusz Książek.

Dodatkową atrakcją była prezentacja talentów przez:

Amelię Nowakowską z SSP Wyszków – śpiew

Antoninę Miklaszewską z PSP Grębków – gra na skrzypcach

Gracjan Matusik z PSP Grebków – układanie kostki rubika niezwykle sprawnie i szybko

Julia Topolska z PSP Grębków – śpiew.

Wszyscy uczestnicy prezentujący swoje talenty w kategoriach: plastycznych, muzycznych, tanecznych i sportowych, zostali nagrodzeni brawami, dyplomami i drobnymi upominkami.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy Liw dziękuje Dyrektorowi Samorządowej Szkoły Podstawowej w Wyszkowie Irenie Sowińskiej – gospodarzowi tegorocznego festynu oraz wszystkim nauczycielom za zaangażowanie i miłą atmosferę.

Źródło: liw.pl

Autor: Monika Dejneka, Przewodniczący GKRPA, Kierownik GOPS

Co się dzieje w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł?

Każdego roku kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł to dziesiątki lokalnych wydarzeń, przedsięwzięć, konkursów i atrakcji. Zapraszamy do lektury relacji z miast, gmin i szkół zaangażowanych w ZTU.

W 2021 kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł towarzyszy hasło „W poszukiwaniu szczęścia”. W ramach kampanii uruchomiliśmy platformę z materiałami on-line oraz platformę ankietową.

Oferta ZTU 2021


Diagnoza


Materiały on-line


Co roku w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł organizujemy konkursy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

Konkursy ZTU 2021


Regulaminy


Lista laureatów


Archiwalne wpisy, aktualności i relacje. Rzuć okiem na długą historię kampanii, przeczytaj treści sprzed kilku lat, znajdź archiwalną wiadomość, której potrzebujesz!

Archiwum stron: