Jak przeprowadzić kampanię ZTU 2019 – przewodnik

Jak przeprowadzić kampanię ZTU 2019 – przewodnik

Jak przeprowadzić kampanię?

W 2019 roku działania profilaktyczne Zachowaj Trzeźwy Umysł będą organizowane pod hasłem: Chce mi się chcieć! – czyli o przeciwdziałaniu wyuczonej bezradności.W ramach kampanii wspólnie z naszym ekspertem przygotowaliśmy zestaw materiałów profilaktycznych oraz kurs edukacyjny.

 1. Scenariusze zajęć dla nauczycieli – zawierają gotowe konspekty lekcji (łącznie 8 konspektów – 6 dla uczniów, 2 dla rodziców) podzielone na odpowiednie kategorie wiekowe (dla uczniów 6-9 lat, 10-12 lat, 13-16 lat). Do zajęć przygotowano karty pracy dla uczniów oraz ulotki dla rodziców.
 2. Karty pracy dla uczniów (6 rodzajów) – broszury z przekazem edukacyjnym oraz zadaniami utrwalającymi wiedzę uczniów. Karty pracy są dopasowane do wieku uczniów – 6-9 lat, 10-12 lat, 13-16 lat (2 karty pracy przypadają na jedną grupę wiekową). Na okładce każdej z nich znajduje się wiek odbiorcy. Ponadto, w scenariuszach dla nauczycieli, każda karta pracy jest widoczna przy konspekcie lekcji, w którym należy ją wykorzystać.
 3. Ulotka konkursowa – w broszurze znajdują się terminy i opisy dwóch konkursów, które będą realizowane w ramach kampanii ZTU w 2019 roku: 1) Ja za 20 lat – konkurs literacko-plastyczny (konkurs indywidualny); 2) Między marzeniem a planem – konkurs zespołowy. Regulaminy konkursów znajdują się na stronie internetowej trzezwyumysl.pl.
 4. Plakaty profilaktyczne – trzy plakaty profilaktyczne: dla młodszych i starszych uczniów z edukacyjnym przekazem.
 5. Gadżet – w tym roku uczniowie otrzymają plany zajęć dodatkowych, na których będą mogli robić notatki dotyczące ich zainteresowań, planów.
 6. Ulotki edukacyjne dla rodziców/opiekunów (2 rodzaje).
 7. Dyplomy dla zaangażowanych w kampanię uczniów.
 8. Certyfikaty dla zaangażowanych w kampanię koordynatorów (np. nauczyciele).
 9. Kurs internetowy – Przeciwdziałanie wyuczonej bezradności u dzieci i młodzieży – kurs dla nauczycieli, pedagogów, pracowników oświaty. Start kursu: 23 kwietnia 2019 roku, egzamin końcowy – 25 czerwca 2019 (kursanci na podejście do egzaminu będą mieli 7 dni – pytania egzaminacyjne znikną 2 lipca 2019). Kurs będzie odbywał się na platformie internetowej www.akademianauczyciela.pl

Prezentacja wizualna materiałów

Materiały stanowią narzędzie do organizacji zajęć edukacyjnych dla dzieci, młodzieży oraz rodziców. Zajęcia można przeprowadzić w ramach szkolnych lekcji, w grupach bibliotecznych, podczas półkolonii, spotkań profilaktycznych. Oprócz warsztatów dla uczniów, oferujemy również materiały przydatne do pedagogizacji rodziców oraz poszerzające wiedzę specjalistów (nauczycieli).

Kampania jest tak skonstruowana, aby nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, opiekunowie i inni gminni koordynatorzy mogli przeprowadzić samodzielnie zajęcia w swoich placówkach. Do materiałów dołączyliśmy INFORMATOR O KAMPANII (z terminami, o jakich należy pamiętać – np. daty przysyłania prac konkursowych, daty przysyłania zgłoszeń do kursu internetowego). Informator jest dostępny na naszej stronie internetowej. Można go pobrać w wersji elektronicznej (pdf).

KLIKNIJ I POBIERZ INFORMATOR ZTU 2019 (PDF)

 

Najważniejszym narzędziem nauczyciela sąScenariusze zajęć do kart pracy pod hasłem Chce mi się chcieć!. W publikacji – krok po kroku – zostały opisane przykłady lekcji profilaktycznych (ćwiczenia, poruszane przez nauczyciela i uczniów zagadnienia, rozwiązania ćwiczeń w kartach pracy itp.). Lekcji nie trzeba realizować według sztywnego kalendarza. Nie ma takiego. Kampania prowadzona jest od 1 stycznia do 31 listopada. Prowadzone zajęcia można wpisać do szkolnego programu profilaktycznego. Przy tworzeniu szkolnego terminarza kampanii należy wziąć pod uwagę terminarz konkursów.

TERMINARZ KONKURSÓW

30.06.2019– termin nadsyłania prac w konkursie literacko-plastycznym Ja za 20 lat (dla grup przedszkolnych, uczniów SP i Gimnazjalistów);

31.08.2019– ogłoszenie listy laureatów na stronie trzezwyumysl.pl w konkursie Ja za 20 lat;

wrzesień/październik 2019– Finał Kampanii ZTU 2019 w Centrum Olimpijskim w Warszawie, wręczenie nagród głównych laureatom konkursu literacko-plastycznego Ja za 20 lat

30.11.2019– termin nadsyłania prac w konkursie zespołowym Między marzeniem a planem

31.12.2019– ogłoszenie listy laureatów w konkursie Między marzeniem a planem na stronie trzezwyumysl.pl

styczeń 2020– wysyłka listów gratulacyjnych do gmin i szkół laureatów konkursu zespołowego Między marzeniem a planem. Uzgodnienie szczegółów odbioru (organizacji nagrody – warsztaty dziennikarskie). Warsztaty będą realizowane w placówce/szkole laureata nagrody.

Opisy konkursów są dostępne w ulotce konkursowej Ja za 20 lat (pozycja nr 7). Szczegółowe zasady znajdują się w regulaminach konkursów, zamieszczonych w zakładce ZTU dla szkół.

ZAJĘCIA/WARSZTATY

Przed przystąpieniem do zajęć nauczyciel musi zapoznać się z publikacją Scenariusze zajęć do kart pracy pod hasłem Chce mi się chcieć?Publikacja zawiera zestaw 8 konspektów dopasowanych do wieku odbiorców. Przewidziany czas na realizację lekcji wynosi 45 minut. Do każdego scenariusza należy dobrać odpowiednie karty pracy lub ulotki edukacyjne i rozdysponować je wśród uczniów/rodziców zgodnie z poleceniami zawartymi w Scenariuszu.

SCENARIUSZE ZAJĘĆ NR 1 oraz NR 2 – dzieci (6- 9 lat)

 

Materiały do wykorzystania

Cele zajęć:

 • rozwijanie i wspieranie zdolności,
 • rozbudzenie motywacji,
 • kształtowanie pozytywnego myślenia.

 

SCENARIUSZE ZAJĘĆ NR 3 oraz 4 – dzieci 10-12 lat

Materiały do wykorzystania

Cele zajęć:

 • rozwijanie i wspieranie zdolności,
 • rozbudzenie motywacji,
 • kształtowanie pozytywnego myślenia.

 

SCENARIUSZE ZAJĘĆ NR 5 oraz 6 – dla młodzieży (13-16 lat)

Materiały do wykorzystania

Cele zajęć:

 • rozwijanie i wspieranie zdolności,
 • rozbudzenie motywacji,
 • kształtowanie pozytywnego myślenia.

 

SCENARIUSZE ZAJĘĆ NR 7 oraz 8 – dla rodziców

Materiały do wykorzystania

Cele zajęć:

 • rozwijanie i wspieranie zdolności,
 • rozbudzenie motywacji,
 • kształtowanie pozytywnego myślenia.

 

PLAKATY

Materiały do wykorzystania

Plakaty można rozwiesić na szkolnym korytarzu, w bibliotece, świetlicy. Plakaty można rozwiesić np. przed realizacją warsztatów.

W ramach pakietu materiałów znajduje się specjalny plakat – Plakat na imprezy lokalne. Plakat służy do poinformowania uczniów/rodziców o imprezach prowadzonych w szkole w ramach kampanii. Mogą to być np.: warsztaty dla rodziców, piknik szkolny, rajdy piesze lub rowerowe, zawody sportowe, wycieczki szkolne, informacje o konkursach.

CERTYFIKATY I DYPLOMY

Materiały do wykorzystania

Wśród materiałów znajdują się dyplomy dla uczniów i certyfikaty dla nauczycieli. Dyplomy ZTU dla dzieci mogą zostać wręczone np.: za udział w warsztatach, wygraną w konkursie szkolnym, aktywne uczestnictwo w działalności szkolnej lub lokalnej. Certyfikaty dla nauczycieli stanowią wyróżnienie za zaangażowanie w pracę z dziećmi i rodzicami.

SPECJALNE CERTYFIKATY

Materiały do wykorzystania

Certyfikat dla osób i instytucji stanowi szczególne podziękowanie i zaangażowanie w realizację kampanii. Może go otrzymać szkoła, firma, osoba itp. Jeśli szkoła/gmina chce w ten sposób kogoś wyróżnić, musi przesłać pocztą, mailem lub faksem formularz zgłoszenia, na którym znajdą się dane osób lub instytucji, którym chcemy wręczyć certyfikat.

Formularz znajduje się w INFORMATORZE O KAMPANII. Należy go przysłać najpóźniej do 15 lipca 2019 roku. Certyfikaty zostaną wysłane w sierpniu w paczce z nagrodami dla dzieci oraz certyfikatem dla samorządu potwierdzającym udział w kampanii.

POBIERZ ZGŁOSZENIE DO CERTYFIKATYSTÓW DLA OSÓB I INSTYTUCJI 2019 (PDF)

JAK ZREALIZOWAĆ KAMPANIĘ – PRZYKŁADY

Poniżej kilka przykładów, które mogą stanowić inspirację do przeprowadzenia kampanii ZTU

 1. Zajęcia integracyjne dla klas – warsztaty można przeprowadzić na początku roku szkolnego wśród dzieci, które rozpoczynają swoją przygodę ze szkołą. Zajęcia można przeprowadzić w szkole lub podczas wycieczek integracyjnych.
 2. Dzień Pozytywnego Myślenia – przypada 2 lutego. Można go jednak przeprowadzić w innym terminie. Oprócz warsztatów dla uczniów w szkole można zorganizować: zawody sportowe, pokazy kabaretowe, występy artystyczne itp. Dzień Pozytywnego Myślenia można połączyć np. z Dniem Dziecka, Dniem Edukacji Narodowej itp.
 3. Międzynarodowy Dzień Tolerancji – przypada 16 listopada. Materiały kampanii świetnie wpasowują się w tematykę związaną z tolerancją. W szkole można zorganizować piknik, marsz, rajd pieszo-rowerowy.
 4. Zajęcia profilaktyczne – zajęcia wśród dzieci prowadzone według scenariusza zajęć można połączyć z warsztatami dotyczącymi uzależnienia. Przeciwdziałanie wyuczonej bezradności wśród dzieci i młodzieży oraz budowanie wśród nich motywacji sprzyjają asertywności i zaradności. Wszystkie nowe umiejętności pomogą młodzieży podejmować odpowiedzialne decyzje. Umiejętność asertywnej odmowy (np. gdy ktoś częstuje nas alkoholem, czy papierosem) oraz zaradność są pożądanymi cechami nie tylko wśród dzieci, ale również dorosłych.
 5. Zajęcia pedagogizujące rodziców – prowadzone z psychologiem lub pedagogiem szkolnym. Zajęcia można przeprowadzić samodzielnie lub połączyć je np. ze spotkaniem z policjantami, którzy przybliżą rodzicom pojęcia demoralizacji wśród dzieci, czynu karalnego. W tegorocznej edycji kampanii stawiamy na kształtowanie wśród uczniów i ich rodziców zdrowych nawyków równowagi między obowiązkami, nauką, hobby a odpoczynkiem.
 6. Prace konkursowe mogą zostać wykonane podczas zajęć artystycznych, półkolonii, lekcji z języka polskiego czy plastyki.
 7. Zajęcia dla młodzieży dotyczące wyboru dalszej drogi edukacji – można je połączyć z warsztatami na temat samopoznania w zakresie talentów, zainteresowań czy pasji oraz odkrywania swoich mocnych stron. Zajęcia są przydatne młodzieży, która stoi przed wyborem szkoły ponadpodstawowej.
 8. Dyplomy ZTU dla dzieci mogą zostać wręczone: za udział w warsztatach, wygraną w konkursie szkolnym, aktywne uczestnictwo w działalności szkolnej lub lokalnej.
 9. Nagrody w konkursach mogą zostać uroczyście wręczone w Urzędzie Gminy/Miasta, podczas apelu w szkole. Co roku przyznajmy ok. 2000 wyróżnień (książki, gry, kalendarze).

SPRAWDŹ JAK KAMPANIĘ ZTU ORAGANIZUJĄ GMINY I SZKOŁY Z CAŁEJ POLSKI

OGÓLNOPOLSKA DIAGNOZA SPOŁECZNA

W 2018 roku gminy/szkoły, uczestniczące w poprzedniej edycji kampanii ZTU mogły wziąć udział w ogólnopolskiej diagnozie społecznej dla uczniów klas V-VIII szkoły podstawowej. Udział w diagnozie był anonimowy i dobrowolny. Badanie odbywało się na platformie internetowej: www.diagnozaztu.pl do 11.101.2019 roku.

Pytania zadane w diagnozie dotyczyły takich obszarów jak:

  • Zdrowie – jakość życia i zdrowia; sport; zwyczaje żywieniowe; postawy wobec środków psychoaktywnych, alkoholu, papierosów, dopalaczy; stres i przemoc.
  • Rodzina – ocena bezpośrednich relacji rodzinnych oraz postawy wobec tradycji i przodków; zwyczaje życia rodzinnego na co dzień i od święta.
  • Szkoła – stosunek do nauczycieli i nauki; perspektywy i oczekiwania edukacyjne; szkolne i pozaszkolne relacje rówieśnicze.
  • Kultura – uczestnictwo w kulturze, czytelnictwo książek, korzystanie z komputerów, smartfonów, Internetu, socialmedia.
  • Psychologia – emocje i ocena swojej przyszłości; główne priorytety życiowe.
  • Ekonomia – wydatki młodzieży i oczekiwania finansowe oraz materialne.
  • Kapitał społeczny – zaufanie społeczne i aktywność na rzecz społeczności lokalnej, wolontariat, patriotyzm i gotowość do poświęceń.

W ramach badań przygotujemy dwa raporty: raport ogólnopolski (ogólnodostępny) oraz raport gminny(dostępny tylko dla władz gminy), będący zestawieniem odpowiedzi respondentów ze szkół biorących udział w projekcie, znajdujących się na terenie samorządu. Będzie to najbardziej cenne źródło informacji. Porównanie ogólnopolskie pozwoli bowiem na precyzyjne określenie mocnych i słabych stron, a także szans i zagrożeń, nad którymi należałoby rozpocząć prace naprawcze. Raporty z pewnością będą również przydatne do opracowywania planów rozwoju, programów profilaktycznych oraz strategii obejmujących swoim zakresem wszystkie obszary życia społecznego młodzieży.

KURS INTERNETOWY

 

W 2019 roku w ramach pakietu materiałów kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł przygotowaliśmy kurs internetowy dla nauczycieliPrzeciwdziałanie wyuczonej bezradności u dzieci i młodzieży.

 

Zgłoszenia do kursu przyjmujemy do23 kwietnia 2019.
Start kursu dla uczestników kampanii ZTU 2019: 23 kwietnia 2019 na platformie internetowejwww.akademianauczyciela.pl
Egzamin końcowy pojawi się 25 czerwca 2019 roku. Na jego rozwiązanie kursanci będą mieli 7 dni (do 2 lipca 2019 roku).

 

Co się dzieje w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł?

Każdego roku kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł to dziesiątki lokalnych wydarzeń, przedsięwzięć, konkursów i atrakcji. Zapraszamy do lektury relacji z miast, gmin i szkół zaangażowanych w ZTU.

W 2022 kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł towarzyszy hasło „Nie czas na nudę!”. Jako element dodatkowy kampanii uruchomiliśmy platformę z materiałami multimedialnymi Profilaktyka.tv. Samorządy korzystające z kampanii ZTU mają możliwość dokupienia dostępu do platformy z 50% zniżką. W 2022 powróciliśmy również z konkursem zespołowym dla klas i świetlic szkolnych.

Oferta ZTU 2022


Konkursy


 

Profilaktyka.tv


 

Co roku w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł organizujemy konkursy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

Konkursy ZTU 2022


Regulaminy


Lista laureatów ZTU 2022


Archiwalne wpisy, aktualności i relacje. Rzuć okiem na długą historię kampanii, przeczytaj treści sprzed kilku lat, znajdź archiwalną wiadomość, której potrzebujesz!

Archiwum stron: