Wierzymy w siebie, osiągniemy ambitne cele!
Płock, woj. mazowieckie

Wierzymy w siebie, osiągniemy ambitne cele!
Płock, woj. mazowieckie

Jak co roku Klub Profilaktyki Środowiskowej „Skarpiak” w Płocku wziął udział w kampanii ZTU. Zajęcia z uczestnikami Klubu – uczniami oraz ich rodzicami i prawnymi opiekunami, przeprowadziły pedagog Marta Tuszyńska i pedagog Agnieszka Wysocka. – Ocenialiśmy swoje mocne strony i zastanawialiśmy się, jakie cechy warto pielęgnować. Uczyliśmy się zamieniać myślenie negatywne w pozytywne oraz tego, jak wykorzystać swoje mocne strony, by zrealizować wyznaczony cel – mówi Agnieszka Wysocka.

Zajęcia dla uczniów klas I-III szkół podstawowych pt. „Lubię siebie, bo jestem wyjątkowy!” oraz „Jaki jestem?, Jaka jestem?”, przeprowadziłyśmy 24 kwietnia. Dzieci pracowały nad umiejętnością oceny swoich mocnych stron – co potrafią robić dobrze, a co sprawia im jeszcze spore trudności. Uczestnicy zastanawiali się, jakie cechy kształtują ich osobowość oraz jakie cechy powinniśmy pielęgnować, by być dobrym człowiekiem.

Zajęcia dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych pt. „Poznaję siłę pozytywnego myślenia!” oraz „Pomagając innym, staję się lepszym” odbyły się 29 czerwca. Dzieci dowiedziały się czym jest myślenie pozytywne, a czym myślenie negatywne oraz jak zamienić myślenie negatywne w pozytywne. Na kolejnych zajęciach zostało wyjaśnione pojęcie empatii oraz wytłumaczone w jaki sposób powinniśmy reagować na krzywdę drugiego człowieka. Omówione zostało również pojęcie wolontariatu oraz jakie zajęcia można wykonywać w jego ramach.

Zajęcia dla uczniów gimnazjum i liceum pt. „Najtrudniej poznać samego siebie” oraz „Akceptuję siebie” zostały przeprowadzone 10 sierpnia. Klubowicze brali czynny udział w opisywaniu czym jest dla nich poczucie własnej wartości. Dyskusje prowadzone były w kontekście akceptacji, szacunku do siebie, wiary we własne możliwości oraz pewności siebie. Młodzież, która w tym wieku jest już świadoma swoich mocnych stron, uczyła się, w jaki sposób może je wykorzystać, by osiągnąć sukces w dążeniu do wyznaczonego celu. Uczestnicy Klubu indywidualnie opracowywali „Plan efektywnego wykorzystania moich mocnych stron”, dzięki czemu mogli łatwiej zrozumieć, że dzięki ciężkiej pracy i wytrwałości mogą osiągnąć w swoim życiu naprawdę wiele. Podczas drugich zajęć młodzież określała definicję samoakceptacji oraz zastanawiała się, jakimi wartościami kierują się w życiu i co jest dla nich najważniejsze. Na końcu zostało wyjaśnione pojęcie afirmacji – jego wpływu na polepszenie własnego samopoczucia i podniesienie wiary we własne możliwości.

Spotkanie z rodzicami i opiekunami prawnymi uczestników „Skarpiaka” odbyło się 23 maja. Podczas zebrania zostały omówione materiały edukacyjne pt. „Jak budować poczucie własnej wartości u dziecka” oraz „Poczucie własnej wartości kluczem do szczęścia”. Na zebraniu została przeprowadzona dyskusja na temat poczucia własnej wartości u dzieci oraz jakie są konsekwencje przy jej niskim poziomie, a jakie przy wysokim. Następnie rozmawialiśmy w jaki sposób zaakceptować i zrozumieć fakt, iż każde dziecko jest indywidualistą oraz pracowaliśmy nad sposobami efektywnego budowania poczucia własnej wartości u dzieci. Omówiona została kwestia pracy z własnym dzieckiem oraz jak dbać o dobre relacje z dorastającą pociechą.

Autor: Agnieszka Wysocka

Co się dzieje w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł?

Każdego roku kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł to dziesiątki lokalnych wydarzeń, przedsięwzięć, konkursów i atrakcji. Zapraszamy do lektury relacji z miast, gmin i szkół zaangażowanych w ZTU.

W 2021 kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł towarzyszy hasło „W poszukiwaniu szczęścia”. W ramach kampanii uruchomiliśmy platformę z materiałami on-line oraz platformę ankietową.

Oferta ZTU 2021


Diagnoza


Materiały on-line


Co roku w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł organizujemy konkursy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

Konkursy ZTU 2021


Regulaminy


Lista laureatów


Archiwalne wpisy, aktualności i relacje. Rzuć okiem na długą historię kampanii, przeczytaj treści sprzed kilku lat, znajdź archiwalną wiadomość, której potrzebujesz!

Archiwum stron: