W naszym Klubie realizujemy tematy ZTU
Płock, woj. mazowieckie

W naszym Klubie realizujemy tematy ZTU
Płock, woj. mazowieckie

Wychowawczynie Klubu Profilaktyki Środowiskowej Skarpiak w Płocku, pedagog Małgorzata Gałczyńska oraz pedagog Agnieszka Wysocka, przeprowadziły cykl zajęć dla uczniów oraz ich rodziców i opiekunów, z wykorzystaniem materiałów ZTU. W czasie spotkań dyskutowano o przyjaźni, cechach charakteru, wartościach oraz funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej.

Zajęcia dla uczniów klas 1-3 szkól podstawowych pt. „Mój przyjaciel” zostały przeprowadzone 28.04.2017 razem z drugimi zajęciami dla tej grupy uczniów pt. „Jaki jestem? Jaka jestem?”. Wyjaśnione zostało pojęcie przyjaźni oraz wymienione cechy prawdziwego przyjaciela. Na drugich zajęciach dzieci opisywały siebie samego – stworzyły charakterystykę swoich cech oraz określiły np. co lubią i czego nie lubią.

Zajęcia dla grupy uczniów klas 4-6 szkól podstawowych pt. „Ja i moja grupa” oraz „Ile jestem wart?” odbyły się 7.09.2017. Na pierwszych zajęciach uczniowie określali pojęcie grupy rówieśniczej, pozytywnych zachowań w grupie oraz takich, które utrudniają relacje. Wymienione zostały też korzyści z bycia członkiem grupy i pomysły na wspólne spędzanie czasu wolnego. na zajęciach „Ile jestem wart ?” dzieci opowiadały o swoich mocnych stronach i umiejętnościach, o byciu dumnym z samego siebie i swoich osiągnięć a także opisywały swoje cechy charakteru.

Zajęcia dla uczniów klas 1-3 gimnazjum pt. „Dobrze, że jesteś …” i „Razem raźniej” odbyły się 13.10.2017. Zadaniem młodzieży było opisanie swoich cech, umiejętności, dokonań, określenie co dla kogo jest w życiu ważne oraz zebranie cech negatywnej i pozytywnej grupy rówieśniczej. Grupa nastolatków zastanawiała się też, jak zbudować przyjaźń.

Warsztaty dla rodziców i opiekunów uczestników Klubu Profilaktyki Środowiskowej Skarpiak w Płocku pt. „Rodzina a grupa rówieśnicza” i „Słuchać, a nie tylko słyszeć” odbyły się 3.06.2017 r. Omówiony został pozytywny i negatywny wpływ grupy rówieśniczej na dziecko. Rodzice rozmawiali też jak kształtować empatię u dziecka i jak rozmawiać z młodzieżą i z maluchami. Dorośli zastanawiali się także jak być dla dzieci autorytetem i jak budować granice wspierające poczucie bezpieczeństwa u wychowanków.

Autor: Małgorzata Gałczyńska, Klub Profilaktyki Środowiskowej Skarpiak w Płocku

Co się dzieje w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł?

Każdego roku kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł to dziesiątki lokalnych wydarzeń, przedsięwzięć, konkursów i atrakcji. Zapraszamy do lektury relacji z miast, gmin i szkół zaangażowanych w ZTU.

Co roku w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł organizujemy konkursy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

Konkursy ZTU 2023


Regulaminy 2023


Lista laureatów ZTU 2022


Archiwalne wpisy, aktualności i relacje. Rzuć okiem na długą historię kampanii, przeczytaj treści sprzed kilku lat, znajdź archiwalną wiadomość, której potrzebujesz!

Archiwum stron: