Zabawa i profilaktyka na finale ZTU
Łukowa, woj. lubelskie

Zabawa i profilaktyka na finale ZTU
Łukowa, woj. lubelskie

Kampania ZTU to coroczne działania profilaktyczne, w których uczestniczy Szkoła Podstawowa w Chmielku. – Prowadziliśmy zajęcia na temat profilaktyki uzależnień, bardzo ciekawie wypadły lekcje z wykorzystaniem scenariuszy o przyjaźni. Konkurs ZTU spotkał się z dużym zainteresowaniem uczniów – mówi koordynator Kazimiera Sokal. Na wielkim finale były występy klauna, spotkanie ze strażakiem, gry, zabawy i sportowa rywalizacja.

Również w roku szkolnym 2016/2017 udział w kampanii wzbudził zainteresowanie ze strony uczniów i rodziców naszej szkoły. Hasło przewodnie tegorocznej edycji to „Na skrzydłach przyjaźni, czyli o relacjach”. W ramach realizacji założeń ZTU w Szkole Podstawowej im. por. Edwarda Błaszczaka ps. „GROM” w Chmielku przygotowano i zorganizowano akcję informującą uczniów i rodziców, a także przedstawicieli środowiska lokalnego o założeniach projektu. W tym celu koordynatorka przygotowała szkolną gazetkę informacyjną z wykorzystaniem materiałów (plakatów, ulotek profilaktycznych).

Przygotowując uczniów do udziału w konkursie i jednocześnie uświadamiając im wagę oraz znaczenie wspólnego działania na rzecz przyjaźni, wychowawcy i pedagog szkolny prowadzili na zajęciach wychowawczych pogadanki na temat profilaktyki uzależnień. W czasie zajęć pedagog i wychowawcy klas zwracali uczniom szczególną uwagę na skutki zachowań ryzykownych i przedstawiali możliwości dokonywania racjonalnych wyborów. Przekazywali informacje na temat zdrowego odżywiania się, na temat właściwego zagospodarowywania wolnego czasu, na temat właściwych relacji rodzinnych i rówieśniczych. Bardzo ciekawie wypadły lekcje z wykorzystaniem scenariuszy o przyjaźni, które dołączono w materiałach tegorocznej Kampanii.

W ramach realizacji programów profilaktycznych uczniowie brali udział w konkursie plastyczno-literackim „Na skrzydłach przyjaźni”. Rodzice uczniów zostali zapoznani z materiałami informacyjnymi Kampanii, które mają zachęcić ich do spędzania wolnego czasu wspólnie z dziećmi, do pomocy młodym ludziom w zagospodarowaniu czasu, do aktywnego wsłuchiwania się w problemy swojego dziecka.

Konkurs realizowany w szkole spotkał się z dużym zainteresowaniem uczniów. Po zakończeniu konkursu na etapie szkolnym najlepsze prace zostały nagrodzone dyplomami. Następnie przekazane do Gminnego Koordynatora Kampanii w celu wysłania do konkursu na szczeblu ogólnopolskim.

Finał kampanii odbył się 13 czerwca. Dzień rozpoczął się od występu klauna Waldusia w programie profilaktycznym zatytułowanym „Myśl, słuchaj, patrz – czyli ucz się – to nie boli, tylko ułatwia życie”. Kolejnym punktem imprezy w którym uczniowie brali udział było spotkanie ze strażakiem z PSP w Biłgoraju. Dzieci dowiedziały się o specyficznej pracy strażaka, o bezpieczeństwie przeciwpożarowym, udziale w akcjach pomocy po powodziach, huraganach i kolizjach drogowych. Dużą atrakcją tego dnia były zabawy, animacje i gry prowadzone przez DJ Macieja. Na boisku szkolnym dzieci ze wszystkich klas popisywały się swoimi umiejętnościami w zawodach sportowych na wesoło. Były to: zabawy z chustami animacyjnymi, wyścigi sprawnościowe, wielkie banki mydlane oraz malowanie kredą na chodniku. Wszystkie zwycięskie drużyny, klasy i indywidualni uczniowie otrzymali nagrody w postaci przyborów szkolnych i dyplomów.

Rozegrano także mecz piłki nożnej chłopców i siatkówki pomiędzy nauczycielami i uczniami. W trakcie imprezy nasi uczniowie mieli przygotowany poczęstunek.

W imprezie oprócz naszych uczniów uczestniczyły wraz z rodzicami dzieci z okolicy, które jeszcze nie uczęszczają do szkoły.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. por. Edwarda Błaszczaka ps. „GROM” w Chmielku Zbigniew Sokal i szkolna koordynatorka kampanii składają na ręce Wójta Gminy Łukowa Pana Stanisława Kozyry i jego współpracowników serdeczne podziękowanie za zaangażowanie w kampanię na terenie naszej szkoły i sfinansowanie nagród konkursowych.

Autor: Kazimiera Sokal, koordynator kampanii w SP w Chmielku

Co się dzieje w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł?

Każdego roku kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł to dziesiątki lokalnych wydarzeń, przedsięwzięć, konkursów i atrakcji. Zapraszamy do lektury relacji z miast, gmin i szkół zaangażowanych w ZTU.

W 2021 kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł towarzyszy hasło „W poszukiwaniu szczęścia”. W ramach kampanii uruchomiliśmy platformę z materiałami on-line oraz platformę ankietową.

Oferta ZTU 2021


Diagnoza


Materiały on-line


Co roku w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł organizujemy konkursy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

Konkursy ZTU 2021


Regulaminy


Lista laureatów


Archiwalne wpisy, aktualności i relacje. Rzuć okiem na długą historię kampanii, przeczytaj treści sprzed kilku lat, znajdź archiwalną wiadomość, której potrzebujesz!

Archiwum stron: