Archiwum roku: 2016

Realizujemy profilaktyczne cele ZTU! Wokalny casting, konkurs i warsztaty dla uczestników kampanii przygotował Gminny Ośrodek Kultury „Wozownia” w Kolnicy. – Poczucie piękna, sztuki pozwala na kształtowanie pozytywnych uczuć wobec rodziny, przyjaciół, środowiska i stanowi jeden z czynników chroniących przed zachowaniami ryzykownymi – mówią o idei organizatorzy.

Czytaj dalej

Zachowaj Trzeźwy Umysł

Zaletą ZTU jest propagowanie wiedzy! Pod patronatem Zachowaj Trzeźwy Umysł uczniowie Gimnazjum ZSM nr 1 brali udział w warsztatach prowadzonych przez psychologa, specjalistę terapii uzależnień MONAR Alicję Dudek-Zdobylak oraz Annę Kuźniak-Antosz.

Czytaj dalej

Zachowaj Trzeźwy Umysł

ZTU pomaga realizować cele profilaktyczne! – Cele profilaktyczne kampanii ZTU były spójne z realizowanym w SP nr 6 w Siemianowicach Śląskich programem profilaktyki i programem wychowawczym – podkreśla Izabela Kurzyca, koordynatorka kampanii.

Czytaj dalej

Zachowaj Trzeźwy Umysł

Kampania ZTU odpowiada na potrzeby szkoły – SP im. Jana Pawła II w Grzędzicach przygotowała świetlicowe zajęcia z pogadankami, prezentacjami i filmikami pokazującymi, jak kształtować relacje wśród rówieśników. SP w Małkocinie postawiła natomiast na pedagogizację rodziców i konkursy. Do konkursów ZTU przystąpili też uczniowie SP Pęzino, gdzie wykonane przez trzecioklasistów ludziki zostały wyeksponowane na szkolnej miniwystawie – informuje Anna Ładniak, kierownik GOPS.

Czytaj dalej

Trzeźwy Umysł dba o bezpieczeństwo najmłodszych! W listopadzie uczniowie klas pierwszych szkoły podstawowej w ZSM nr 1 w Hrubieszowie uczestniczyli w spotkaniach profilaktycznych przeprowadzonych przez Jarosława Karkuszewskiego, przedstawiciela KPP w Hrubieszowie.

Czytaj dalej

Podsumowaniem działań profilaktycznych ramach kampanii ZTU w SP nr 8 był Dzień Szkoły bez Przemocy. – Także tym wydarzeniem zwróciliśmy uwagę na takie wartości jak pomoc innym, integracja i przyjaźń – podkreśla Małgorzata Truszyńska-Kutnik, koordynator ZTU w SP nr 8 w Zamościu.

Czytaj dalej

Zachowaj Trzeźwy Umysł

Korzystamy z tej kampanii! – W programie kampanii ZTU umieściliśmy festyn połączony ze szkolnym Dniem Sportu, a współpracując z GKRPA zorganizowaliśmy przedstawienie profilaktyczne pt. „Bilet do raju”. Materiały profilaktyczne tej kampanii wzbogaciły też przygotowany cykl zajęć profilaktycznych – mówi pedagog Justyna Stankiewicz-Ryba.

Czytaj dalej

Z kampanią jest zdrowo i sportowo! Na piknik rekreacyjno-sportowy pod hasłem „Zdrowo i sportowo” uczniowie Szkoły Podstawowej w Koźminie z filią w Krwonach wybrali się z rodzicami i nauczycielami.

Czytaj dalej

Ta kampania jest atrakcyjna także dla rodziców! Rodzice uczniów uczęszczających do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej wzięli udział w profilaktyczno-edukacyjnym spotkaniu. – Korzystając z ulotek profilaktycznych ZTU, przekonywaliśmy, że w procesie uczenia się przez dzieci samodzielności rodzice odgrywają kluczową rolę – opowiada koordynator Mariusz Porębski.

Czytaj dalej

Zachowaj Trzeźwy Umysł

Kampania pozytywnie wzmacnia proces edukacyjny! – Uczniowie SP nr 1 im. M. Kopernika w Siemianowicach Śląskich wzięli udział w konkursach Zachowaj Trzeźwy Umysł, a nagrody otrzymali na uroczystym apelu. Kampania pozytywnie wzmacnia proces edukacyjny i wychowawczy – uważa pedagog Wanda Abłażewicz, koordynatorka ZTU.

Czytaj dalej

240/240