Słupsk przeciw przemocy
Inauguracja kampanii Przemoc boli

Słupsk przeciw przemocy
Inauguracja kampanii Przemoc boli

W dniu 24 listopada 2016 roku w Urzędzie Miejskim w Słupsku odbyła się Konferencja pn. „Dziecko a problem przemocy”. W pierwszej części Konferencji zainaugurowana została Ogólnopolska Kampania Przemoc boli”organizowana przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu.

Kampania realizowana będzie w słupskich szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Założenia Kampanii przedstawił Pan Piotr Adamski – Prezes Stowarzyszenia. To już III edycja poświęcona problematyce przemocy, w tym przemocy wobec dzieci i przemocy rówieśniczej. Celem Kampanii jest uczulenie dzieci jak radzić sobie z problemem przemocy, gdy jest się ofiarą, świadkiem, ale również, gdy dziecko przekracza granice i staje się sprawcą przemocy.

Druga część konferencji poświęcona była sytuacji dziecka w kontekście przemocy.

Prelegentami byli:

  1. Pani Aleksandra Jaworska-Kołatka – psycholog, psychoterapeuta, Prezes Słupskiego Stowarzyszenia Pomocy Psychologicznej Dziecku i Rodzinie Krąg, która przedstawiła wykład pt. „Jak rozpoznać, że dziecko jest krzywdzone, jakie podjąć interwencje? Jak rozmawiać z dzieckiem i rodzicem/opiekunem?”
  2. lek. med. Jarosław Kaczmarek – specjalista psychiatra osób dorosłych, dzieci i młodzieży, pracownik Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku, biegły sądowy w zakresie psychiatrii i uzależnienia od alkoholu, który przedstawił wykład pt. „Konsekwencje przemocy dla zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży”.

 

W trzeciej części wystąpił Pan Marcin Prus – mistrz świata i Europy w piłce siatkowej, dziennikarz sportowy, ambasador Siatkarskich Ośrodków Szkolnych, autor dwóch książek – autobiografii pt. „Wszystkie barwy siatkówki” oraz książki motywacyjnej pt. „Mistrzem być”. Na kanwie książki „Mistrzem być” powstał autorski program profilaktyczny, który Pan Prus realizować będzie w słupskich szkołach ponadgimnazjalnych w 2017 roku. W trakcie spotkań przekonywać będzie młodzież, że warto pokonywać trudności i dążyć do wybranego celu. Zwróci uwagę na zagrożenia, niebezpieczeństwa i konsekwencje wynikające z eksperymentowania z alkoholem, narkotykami i dopalaczami. Podkreśli wartości, które są niezwykle ważne w życiu, czyli szacunek do drugiego człowieka, wzajemne wspieranie się, a przede wszystkim szacunek do samego siebie. Uświadomi młodzieży skutki niewłaściwego zachowania w stosunku do innych, wyśmiewania, poniżania, również w sieci.

Materiał nadesłała Pani Agnieszka Bereza,Inspektorprzy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Słupska ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Co się dzieje w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł?

Każdego roku kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł to dziesiątki lokalnych wydarzeń, przedsięwzięć, konkursów i atrakcji. Zapraszamy do lektury relacji z miast, gmin i szkół zaangażowanych w ZTU.

W 2022 kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł towarzyszy hasło „Nie czas na nudę!”. Jako element dodatkowy kampanii uruchomiliśmy platformę z materiałami multimedialnymi Profilaktyka.tv. Samorządy korzystające z kampanii ZTU mają możliwość dokupienia dostępu do platformy z 50% zniżką. W 2022 powróciliśmy również z konkursem zespołowym dla klas i świetlic szkolnych.

Oferta ZTU 2022


Konkursy


 

Profilaktyka.tv


 

Co roku w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł organizujemy konkursy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

Konkursy ZTU 2022


Regulaminy


Lista laureatów ZTU 2022


Archiwalne wpisy, aktualności i relacje. Rzuć okiem na długą historię kampanii, przeczytaj treści sprzed kilku lat, znajdź archiwalną wiadomość, której potrzebujesz!

Archiwum stron: