Pedagodzy lubią nowości ZTU!
Chorzów, woj. śląskie

Pedagodzy lubią nowości ZTU!
Chorzów, woj. śląskie

Pedagodzy lubią nowości ZTU! W tegoroczną kampanię Zachowaj Trzeźwy Umysł włączyło się aż 20 szkół z terenu Chorzowa. – Szacunkowa liczba uczniów włączonych w kampanię to blisko 2700 ze szkół podstawowych i ponad 570 z gimnazjów. Pedagodzy bardzo pozytywnie ocenili nowości, scenariusze zajęć i karty pracy – informuje Małgorzata Grabiańska-Kosior, koordynatorka kampanii.

Przebieg kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł i Odpowiedzialny Kierowca w Chorzowie jak koordynował Młodzieżowy Dom Kultury, którego dyrektorem jest Małgorzata Grabiańska-Kosior.

Pedagodzy włączający się w kampanię bardzo pozytywnie ocenili nowości – scenariusze zajęć i karty pracy. Ze sprawozdań dowiadujemy się, że tak jak w latach ubiegłych szkoły wykorzystały materiały profilaktyczne w stu procentach, prowadząc lekcje, spotkania, przygotowując dzieci do konkursów, egzaminu na kartę rowerową.

Wiemy też, że dzięki kampanii w szkołach zorganizowano wiele prelekcji dla rodziców (np. w SP 12 „Pogadaj z nastolatkiem”, w SP 25 warsztaty „Troszczę się o Ciebie”), na szkolnych festynach i dniach sportu rozdawane były ulotki profilaktyczne, propagowano modę na sportowe spędzanie czasu wolnego.

W gazetkach szkolnych i na stronach internetowych opisywano kolejne działania kampanii (SP 13), a w jednej ze szkół (Gim nr 5) udało się stworzyć na stronie szkoły specjalną zakładkę, w której umieszczane są porady dla rodziców dotyczące uzależnień, problemów wychowawczych itp. W szkołach organizowano konkursy talentów (SP 29), konkursy propagujące pozytywne zachowania społeczne (w SP17 w klasach I–III wybrano Króla i Królową Uprzejmości oraz Miss i Mistera Uprzejmości w starszych klasach).

Poprzez szkolną profilaktykę uczono tolerancji i empatii (SP 34 – program „Tolerancja. Stereotypy i uprzedzenia”, współpraca samorządu z hospicjum) oraz zwracano uwagę na pozytywny wymiar zachowań asertywnych (SP 24 „Program Domowych Detektywów” o szkodliwości alkoholu, mitów z nim związanych i wpływie reklam).

W kampanię obok pedagogów i psychologów szkolnych niezawodnie włączyli się wychowawcy, ale pomoc okazali również bibliotekarze, nauczyciele zaangażowani w pracę świetlic szkolnych i opiekunowie kółek (SP 14 „Internetowe Koło Młodych Twórców”, kółko „Porusz Umysł”).

Choć lekcje w szkołach już się skończyły kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł w Chorzowie nadal trwa. Właśnie teraz w Młodzieżowym Domu Kultury odbywają się stacjonarne zajęcia wakacyjne dla dzieci z Chorzowa pod nazwą „Zdrowo – Sportowo”. Uczestnicy tworzą własną receptę na dobre wakacje, wybierając: ruch, zdrowe ożywianie się, zabawę z rówieśnikami, uśmiech. Jednym słowem profilaktyka pozytywna, której twórcami mogą być sami młodzi ludzie z niewielkim wsparciem życzliwych i cierpliwych dorosłych.

Podsumowanie chorzowskich działań kampanijnych odbędzie się tak jak w latach ubiegłych w ostatnim tygodniu września lub na początku października, ale już dziś dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w działania kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł i Odpowiedzialny Kierowca, mając nadzieję, że również w nowym roku szkolnym uda nam się wspólnie, pozytywnie oddziaływać na młodych mieszkańców Chorzowa.

Materiał nadesłała: koordynator kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł w Chorzowie Małgorzata Grabiańska-Kosior, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Chorzowie.

RODZINA NA TAK! – NOWOŚĆ

ALKOHOL I PAPIEROSY

Odpowiedzialny Kierowca 2016

Co się dzieje w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł?

 • Galeria nagrodzonych prac – ZTU 2021 – nagrody główne
  Poniżej prezentujemy prace, które zostały nagrodzone w konkursie plastyczno-literackim Szczęśliwa chwila, szczęśliwy dzień, szczęśliwe życie. W konkursie przyznaliśmy 16 równorzędnych nagród głównych. Przeczytaj…

  Czytaj dalej

 • Wysyłka nagród konkursowych
  Informujemy, że od 18 października rozpoczynamy wysyłkę nagród, które przyznaliśmy w naszych kampanijnych konkursach. Przeczytaj także Galeria nagrodzonych prac –…

  Czytaj dalej

 • Diagnoza ZTU – komunikat filmowy
  1 września 2021 w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł, rozpoczęła się ewaluacja badania internetowego Ogólnopolska Diagnoza Społeczna Uczniów 2020. Jest…

  Czytaj dalej

Każdego roku kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł to dziesiątki lokalnych wydarzeń, przedsięwzięć, konkursów i atrakcji. Zapraszamy do lektury relacji z miast, gmin i szkół zaangażowanych w ZTU.

W 2021 kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł towarzyszy hasło „W poszukiwaniu szczęścia”. W ramach kampanii uruchomiliśmy platformę z materiałami on-line oraz platformę ankietową.

Oferta ZTU 2021


Diagnoza


Materiały on-line


Co roku w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł organizujemy konkursy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

Konkursy ZTU 2021


Regulaminy


Lista laureatów


Archiwalne wpisy, aktualności i relacje. Rzuć okiem na długą historię kampanii, przeczytaj treści sprzed kilku lat, znajdź archiwalną wiadomość, której potrzebujesz!

Archiwum stron: