Archiwum roku: 2015

Zachowaj Trzeźwy Umysł

Realizowaliśmy cele kampanii ZTU – informuje Justyna Witwicka, koordynator ZTU w Gimnazjum nr 3 im. Wojciecha Korfantego w Siemianowicach Śląskich

Czytaj dalej

Piknik Profilaktyczno-Ekologiczny w ramach kampanii ZTU zorganizowano dla uczniów klas VI Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Brudzewie. Hasło tego przedsięwzięcia brzmiało „Wspólny czas na łonie natury”.

Czytaj dalej

ZTU to zdrowie i bezpieczeństwo dzieci! Biorąc udział w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł, szkoła dbała o zdrowy i bezpieczny rozwój pasji i talentów uczniów. Działania profilaktyczne integrowały całą społeczność szkolną: uczniów, rodziców i nauczycieli – informuje Danuta Żebrowska, koordynatorka.

Czytaj dalej

Zachowaj Trzeźwy Umysł

Używki – to nie dla nas! W ramach kampanii ZTU społeczność Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II uczestniczyła w szeregu działań o charakterze profilaktycznym. Promowano zdrowy styl życia, konstruktywne spędzanie czasu wolnego, pozalekcyjne zajęcia rozwijające zainteresowania, inicjatywy o charakterze sportowym.

Czytaj dalej

Bezpieczeństwo najmłodszych to podstawa! Uczniowie klas pierwszych szkoły podstawowej ZSM nr 1, realizując cele ZTU, uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielem straży miejskiej w Hrubieszowie. Omówiono zasady bezpiecznego zachowania się w drodze do szkoły, w szkole, w kontakcie z nieznajomymi oraz podczas zabaw.

Czytaj dalej

U nas kampania zadomowiła się na dobre! – zapewnia Ewa Surówka, koordynatorka Zachowaj Trzeźwy Umysł w Zespole Szkół w Paszynie. Oprócz uczniów promocją zdrowego stylu życia objęto także rodziców – zaznacza.

Czytaj dalej

Bez alkoholu, papierosów i narkotyków! Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczańcu, realizując cele kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł, przy współudziale i wsparciu rodziców zorganizowała we wrześniu biwak profilaktyczno-integracyjny dla uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1.

Czytaj dalej

Bezpieczeństwo na drodze to podstawa! W Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Nowej Soli uczniowie klasy III przeprowadzili profilaktyczno-edukacyjną inscenizację. Uczniowie pokazali wszystkim zgromadzonym, jak należy zachować się na ulicy. To kolejne przedsięwzięcie promujące kampanię ZTU i Odpowiedzialny Kierowca.

Czytaj dalej

15 października obchodzono Międzynarodowy Dzień Mediacji, który w tym roku przebiegał pod hasłem „Masz prawo do mediacji”. Realizując cele ZTU, mediatorzy szkolni w ZSM nr 1 w Hrubieszowie przygotowali z tej okazji audycję promującą mediację jako konstruktywny sposób rozwiązywania konfliktów w szkole.

Czytaj dalej

Zachowaj Trzeźwy Umysł

Ta kampania pomaga nam integrować szkoły! – Stawiamy przede wszystkim na integrację oraz współpracę uczniów i pedagogów wszystkich szkół gminnych. Właśnie dzięki kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł to nam się udaje! – relacjonują szkolni koordynatorzy.

Czytaj dalej

40/389