Ta kampania jest u nas popularna!
Słupsk, woj. pomorskie

Ta kampania jest u nas popularna!
Słupsk, woj. pomorskie

Ta kampania jest u nas popularna! W 2015 roku miasto Słupsk już po raz ósmy uczestniczyło w ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. – Atrakcyjne formy przekazywania treści profilaktycznych przyczyniły się do tego, że ta kampania cieszyła się ogromną popularnością wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych – informują koordynatorzy.

Zachowaj Trzeźwy Umysł 2016

Odpowiedzialny Kierowca 2016

W Zachowaj Trzeźwy Umysł udział wzięło 7 szkół podstawowych, 4 gimnazjalne, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, 6 świetlic środowiskowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, 2 placówki wsparcia dziennego prowadzone przez Caritas, świetlica Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii I/o w Słupsku oraz 3 ośrodki kultury.

Do współpracy przy realizacji założeń tegorocznej edycji zaproszono również organizacje pozarządowe prowadzące pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z naszego miasta. Bezpośrednimi oddziaływaniami objęto ok. 5000 dzieci i młodzieży.

W oparciu o materiały profilaktyczne kampanii przeprowadzono szereg interesujących zajęć dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców. Podczas tegorocznej edycji w szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych zorganizowano m.in. zawody sportowe, festyny rodzinne i spotkania informacyjne dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się konkursy plastyczno-literackie.

Podczas różnorodnych zajęć młodzi ludzie rozwijali swoje talenty, zainteresowania oraz podnosili swoją sprawność fizyczną.

Materiały profilaktyczne przygotowane w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł w ciekawy sposób poruszały niezwykle ważne problemy. W oparciu o zawarte w nich treści podjęto również szereg oddziaływań służących zachęcaniu dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania czasu wolnego. Atrakcyjne formy przekazywania treści profilaktycznych przyczyniły się do tego, że kampania cieszyła się ogromną popularnością wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

Materiał nadesłała Agnieszka Bereza, inspektor przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Słupska ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Co się dzieje w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł?

Każdego roku kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł to dziesiątki lokalnych wydarzeń, przedsięwzięć, konkursów i atrakcji. Zapraszamy do lektury relacji z miast, gmin i szkół zaangażowanych w ZTU.

W 2022 kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł towarzyszy hasło „Nie czas na nudę!”. Jako element dodatkowy kampanii uruchomiliśmy platformę z materiałami multimedialnymi Profilaktyka.tv. Samorządy korzystające z kampanii ZTU mają możliwość dokupienia dostępu do platformy z 50% zniżką. W 2022 powróciliśmy również z konkursem zespołowym dla klas i świetlic szkolnych.

Oferta ZTU 2022


Konkursy


 

Profilaktyka.tv


 

Co roku w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł organizujemy konkursy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

Konkursy ZTU 2022


Regulaminy


Lista laureatów ZTU 2021


Archiwalne wpisy, aktualności i relacje. Rzuć okiem na długą historię kampanii, przeczytaj treści sprzed kilku lat, znajdź archiwalną wiadomość, której potrzebujesz!

Archiwum stron: