Dzięki ZTU wiemy, co dobre dla naszego zdrowia!
Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie

Dzięki ZTU wiemy, co dobre dla naszego zdrowia!
Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie

– Dzięki ZTU wiemy, co dobre dla naszego zdrowia! W realizację ZTU włączyło się bardzo wiele osób związanych z naszą placówką. Celem podjętych działań było sprowokowanie do refleksji nad odpowiedzialnością za własne zdrowie i wyborami z tym związanymi – mówi Agnieszka Gwiazdowska, koordynatorka ZTU w SP nr 1 w Krośnie Odrzańskim.

Zachowaj Trzeźwy Umysł 2016

Odpowiedzialny Kierowca 2016

W szkole zorganizowano przedstawienia, pogadanki z policjantami oraz zajęcia z wykorzystywaniem materiałów profilaktycznych Zachowaj Trzeźwy Umysł.

W roku szkolnym 2014/2015 Szkoła Podstawowa nr 1 w Krośnie Odrzańskim po raz kolejny uczestniczyła w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł.

Przykładem działań przeprowadzonych w ramach przedsięwzięcia są zajęcia w klasach IV–VI, podczas których realizowano tematy kampanii z wykorzystywaniem ulotek profilaktycznych i scenariuszy zajęć ZTU.

Uczniowie wzięli także udział w wzięto udział w konkursach: „Zdrowe zagranie” (przyznano nagrodę uczniowi klasy V), „Warto pomagać” (przyznano nagrodę w konkursie plastycznym uczennicy klasy IV), „Tekturowy ludzik”. Przeprowadzono też elektroniczną ankietę w klasie VI „Młodzi i substancje psychoaktywne”, a podczas zebrań rozdano ulotki edukacyjne „Jak pomagać dzieciom?” rodzicom uczniów i dyskutowano na poruszany w materiałach temat.

Ponadto wykonano gazetki profilaktyczne: „Miej pasje, jedz zdrowo, zdobywaj wiedzę i uprawiaj sport”, „Kulturalny uczeń”, „Czas na Zdrowie”, „Bezpieczne wakacje”. Zorganizowano również wyjazd dla uczniów klas I – VI na Zieloną Szkołę do Międzyzdrojów i kolonię letnią do miejscowości Łazy (trzy uczennice).

W ramach kampanii pracownicy poradni prowadzili programy profilaktyczne: „Przemocy mówimy – NIE! (klasa III), „Dobry i zły dotyk” (klasy I-II-III), „Zdrowe żywienie” (klasa V), „Nie palę, nie piję” (klasa VI).

Kolejnym elementem kampanii były przedstawienia profilaktyczne zorganizowane dla uczniów: „Supełki – Strachy z szafy” dla klas I-III, „ Strach ma wielkie oczy” dla klas IV-VI, „W świecie bajtów” dla klas I-VI, „Klik. Nie żyjesz. Cyberprzemoc na co dzień” dla klas IV–VI.

W programie znalazły się również pogadanki przeprowadzone przy współpracy z policją: dla uczniów klas I–IV na temat bezpieczeństwa uczniów w drodze do szkoły i do domu i w czasie wolnym, dla klasy II na temat przemocy i odpowiedzialności karnej nieletnich, dla klas IV–IV warsztaty profilaktyczne na temat bezpiecznego internetu.

– Celem wszystkich podjętych działań było pobudzenie do refleksji nad odpowiedzialnością za własne zdrowie i wyborami z nim związanymi oraz pokazanie, że życie bez nałogów jest pełne radości – podkreśla Agnieszka Gwiazdowska.

Relację nadesłała Agnieszka Gwiazdowska, koordynatorka kampanii ZTU.

Co się dzieje w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł?

Każdego roku kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł to dziesiątki lokalnych wydarzeń, przedsięwzięć, konkursów i atrakcji. Zapraszamy do lektury relacji z miast, gmin i szkół zaangażowanych w ZTU.

W 2022 kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł towarzyszy hasło „Nie czas na nudę!”. Jako element dodatkowy kampanii uruchomiliśmy platformę z materiałami multimedialnymi Profilaktyka.tv. Samorządy korzystające z kampanii ZTU mają możliwość dokupienia dostępu do platformy z 50% zniżką. W 2022 powróciliśmy również z konkursem zespołowym dla klas i świetlic szkolnych.

Oferta ZTU 2022


Konkursy


 

Profilaktyka.tv


 

Co roku w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł organizujemy konkursy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

Konkursy ZTU 2022


Regulaminy


Lista laureatów ZTU 2021


Archiwalne wpisy, aktualności i relacje. Rzuć okiem na długą historię kampanii, przeczytaj treści sprzed kilku lat, znajdź archiwalną wiadomość, której potrzebujesz!

Archiwum stron: