Cieszy nas duże zaangażowanie!
Szczecin, woj. zachodniopomorskie

Cieszy nas duże zaangażowanie!
Szczecin, woj. zachodniopomorskie

– W ZTU zaangażowali się wszyscy uczniowie klas 1–6, oddziały przedszkolne, nauczyciele i rodzice. Wspólne działanie przyniosło wiele radości i rozwinęło umiejętność współpracy – mówią Iwona Schabowska i Magdalena Sokołowska-Bryś, koordynatorki ZTU w SP nr 12 w Szczecinie.

Zachowaj Trzeźwy Umysł 2016

Odpowiedzialny Kierowca 2016

Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł spotkała się z dużym zainteresowaniem uczniów. Wspólne działanie przyniosło też wiele radości i rozwinęło umiejętność współpracy. W szkole promowano także ekologię i zdrowe odżywianie, uczniowie wyruszyli w rajdy i razem z rodzicami spędzali czas na spływach kajakowych.

Najpierw zorganizowano ogólnoszkolną akcję informacyjną. Nauczyciele poznali program kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł, jej cele i sposoby realizacji. Wychowawcy otrzymali ulotki profilaktyczne i inne materiały dydaktyczne. Dla uczniów zorganizowano apel i przygotowano gazetkę informacyjną. Powieszono w szkole plakaty profilaktyczne, ogłoszono konkursy, na zebraniach przedstawiono założenia akcji rodzicom.

Oprócz konkursów edukacyjno-profilaktycznych zaplanowanych przez organizatora kampanii, w szkole podjęto dodatkowe działania ukierunkowane na promocję zdrowego stylu życia m.in.: liczne zawody sportowe w piłkę siatkową i piłkę nożną dla uczniów klas 4-6, 4 spływy kajakowe z rodzicami pod hasłem „Turystyka łączy pokolenia”, wyjazdy na basen czy szkolny turniej klas 3 w „Dwa ognie”.

Ponadto odbyło się 9 rajdów po Puszczy Bukowej i Puszczy Wkrzańskiej pod hasłem „Jak zdrowo i aktywnie spędzać wolny czas” dla uczniów klas 4-6 i 3 rajdy po Puszczy Bukowej dla uczniów 1-3.

Uczniowie wzięli też udział w Festynie z okazji Dnia Dziecka promującym sport i ekologię, Dniu Niezapominajki promującym świadomość ekologiczną i walory przyrody, dwukrotnie uczestniczyli w „Jesiennych porządkach w Puszczy Bukowej”.

Szkoła Podstawowa nr 12 była organizatorem IX Wojewódzkiej Olimpiady Ratownictwa Wodnego i Pomocy Przedmedycznej.

Grupy przedszkolne odbyły wycieczki do Jednostki Straży Pożarnej, na Komisariat Policji w Szczecinie Dąbiu, do Jednostki Wojskowej w Szczecinie Podjuchach, gdzie posłuchały o bezpieczeństwie i odpowiedzialnej pracy dla dobra innych ludzi,

Klasa 1b uczyła się, jak segregować odpady w firmie Sita Jantar. Dla uczniów klas 1-3 zorganizowano na terenie szkoły pogadanki nt zagrożeń w kontaktach z obcymi dorosłymi, przeprowadzone przez funkcjonariuszki Straży Miejskiej, dla uczniów klas 3-4 podobne pogadanki przeprowadzono nt. cyberprzemocy. Uczniom najstarszych klas Inspektor Policji ds. nieletnich opowiedział o „Odpowiedzialności karnej nieletnich”.

Każda klasa wykonała plakat dotyczący zdrowej żywności i aktywnego stylu życia (później wystawa na korytarzu). W klasach, świetlicy i na stołówce promowano zdrowe odżywianie w formie gazetek ściennych, a w bibliotece szkolnej przygotowano wystawę książek z zakresu profilaktyki, asertywności i sztuki dokonywania świadomych wyborów.

Kampanijne cele realizowano też podczas pogadanek na godzinach wychowawczych i zajęciach poświęconych wychowaniu w rodzinie nt. mądrego spędzania wolnego czasu.

Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł spotkała się z dużym zainteresowaniem uczniów. Wspólne działanie przyniosło też wiele radości i rozwinęło umiejętność współpracy.

Opracowanie przygotowali koordynatorzy Iwona Schabowska i Magdalena Sokołowska-Bryś.

Co się dzieje w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł?

Każdego roku kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł to dziesiątki lokalnych wydarzeń, przedsięwzięć, konkursów i atrakcji. Zapraszamy do lektury relacji z miast, gmin i szkół zaangażowanych w ZTU.

Co roku w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł organizujemy konkursy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

Konkursy ZTU 2023


Regulaminy 2023


Lista laureatów ZTU 2022


Archiwalne wpisy, aktualności i relacje. Rzuć okiem na długą historię kampanii, przeczytaj treści sprzed kilku lat, znajdź archiwalną wiadomość, której potrzebujesz!

Archiwum stron: