Uczestniczymy w ZTU jak w latach ubiegłych!
Pyskowice, woj. śląskie

Uczestniczymy w ZTU jak w latach ubiegłych!
Pyskowice, woj. śląskie

Uczestniczymy w ZTU jak w latach ubiegłych! Pyskowicki samorząd włączył się w ZTU, a w kampanii wzięły udział szkoły podstawowe i gimnazja oraz Świetlica Socjoterapeutyczna nr 1. Z ramienia samorządu w 2015 roku ZTU koordynowała Justyna Fijołek-Ziobrowska – Pełnomocnik Burmistrza Miasta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień.

Zachowaj Trzeźwy Umysł 2016

Odpowiedzialny Kierowca 2016

Koordynatorami w poszczególnych szkołach byli pedagodzy i psychologowie szkolni: Joanna Bachul i Marzena Gudysiak ze Szkoły Podstawowej nr 4, Iwona Wochnik i Magdalena Białoskórska ze Szkoły Podstawowej nr 6, Katarzyna Dajcier-Klimala i Katarzyna Iwanicka z Gimnazjum nr 1, Jolanta Mazur i Agata Bielak z Zespołu Szkół oraz Anna Siemińska z Zespołu Szkół Specjalnych.

W kampanijne działania zaangażowani zostali również nauczyciele i rodzice. ZTU rozpropagowano wśród dzieci i młodzieży na godzinach wychowawczych oraz poprzez rozwieszenie w szkołach plakatów, gazetek profilaktycznych zachęcających do wzięcia udziału w kampanii.

W ramach kampanii przeprowadzono szereg imprez, zawodów sportowych, rajdów, konkursów: plastyczno-literackich, sportowo-edukacyjnych, podczas których wykorzystano materiały i gadżety związane z Zachowaj Trzeźwy Umysł .

Ponadto w ramach kampanii zorganizowano Bieg Wiosny i Bieg Jesieni. W biegach wzięły udział dzieci, młodzież oraz dorośli – w sumie 711 biegaczy! W imprezie wzięli udział także miłośnicy marszu z kijkami nordic walking. Trasa biegu liczyła od 200 do 3200 m (w zależności od wieku uczestnika). Wszyscy uczestnicy Biegu Wiosny otrzymali koszulki promujące kampanię Zachowaj Trzeźwy Umysł. Zawodnicy uczestniczący w Biegu Jesieni otrzymali pamiątkowe parasole z logo kampanii.

Na lekcjach wychowawczych oraz wychowania fizycznego i zajęciach grupowych wykorzystano ulotki profilaktyczne. Przeprowadzono zajęcia profilaktyczne i warsztaty „Co dwie głowy, to nie jedna” oraz „Bezpieczna droga do domu i szkoły”, podczas których dzieci przypomniały sobie zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, utrwaliły numery alarmowe oraz poszerzyły swoją wiedzę na temat pracy policji, pogotowia ratunkowego, straży miejskiej i straży pożarnej. Dzieci wzięły udział również w konkursie „Zdrowe zagranie”, którego tematyka zachęcała młodych ludzi do podejmowania określonej aktywności sportowej.

Podczas lekcji z pedagogami podejmowane były tematy związane z wolontariatem, jego różnymi formami i ogromnym zapotrzebowaniem. Zwieńczeniem zajęć był udział uczniów w konkursie „Warto pomagać”. Na lekcjach wychowawczych zapoznano uczniów z istotą szkolnych przyjaźni. Zwrócono uwagę na sposoby komunikacji, wyrażania swoich emocji, pozytywnych relacji, wzajemnego wspierania się podczas trudnych sytuacji.

Podczas zebrań szkolnych z rodzicami wychowawcy poruszali problematykę dopalaczy. Rodzice otrzymali ulotki profilaktyczno-edukacyjne „Jak pomagać dzieciom?”.

Poinformowano rodziców o konieczności edukacji swoich dzieci w zakresie odmawiania, podejmowania rozważnych decyzji, wiary we własne możliwości czy sposobów wspólnego spędzania wolnego czasu i radości wynikającej z realizacji wspólnych planów. Rodziców przyszłych gimnazjalistów zapoznano z prezentacją multimedialną na temat problemów dorastania dzieci i trudów związanych ze zmierzeniem się z nową rzeczywistością szkolną. Pod koniec czerwca w szkołach przeprowadzono badania ankietowe „Młodzi i substancje psychoaktywne”.

Uczniowie szkół wzięli udział w propagowaniu trzeźwości wśród społeczności lokalnej. Informowano kierowców o negatywnym wpływie alkoholu na czynności motoryczne podczas prowadzenia samochodu. Poruszano kwestię odpowiedzialności karnej związanej z prowadzeniem samochodu pod wpływem alkoholu. Uświadamiano kierowców, że warto być trzeźwym dla własnego i cudzego bezpieczeństwa.

Materiał nadesłała Bożena Kikut.

Co się dzieje w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł?

Każdego roku kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł to dziesiątki lokalnych wydarzeń, przedsięwzięć, konkursów i atrakcji. Zapraszamy do lektury relacji z miast, gmin i szkół zaangażowanych w ZTU.

W 2022 kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł towarzyszy hasło „Nie czas na nudę!”. Jako element dodatkowy kampanii uruchomiliśmy platformę z materiałami multimedialnymi Profilaktyka.tv. Samorządy korzystające z kampanii ZTU mają możliwość dokupienia dostępu do platformy z 50% zniżką. W 2022 powróciliśmy również z konkursem zespołowym dla klas i świetlic szkolnych.

Oferta ZTU 2022


Konkursy


 

Profilaktyka.tv


 

Co roku w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł organizujemy konkursy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

Konkursy ZTU 2022


Regulaminy


Lista laureatów ZTU 2021


Archiwalne wpisy, aktualności i relacje. Rzuć okiem na długą historię kampanii, przeczytaj treści sprzed kilku lat, znajdź archiwalną wiadomość, której potrzebujesz!

Archiwum stron: