Program Przemoc boli! Zareaguj na przemoc w szkołach, podejmij wyzwanie, zmień to!

Program Przemoc boli! Zareaguj na przemoc w szkołach, podejmij wyzwanie, zmień to!

Najnowszy program Przemoc boli! to 100% nowych materiałów o przemocy rówieśniczej. W materiałach edukacyjnych (ulotki profilaktyczne, plakaty, scenariusze, audycje edukacyjne) podejmujemy bardzo ważne tematy, jak: tolerancja, cyberprzemoc, mobbing, agresja i jej źródła.

Program Przemoc boli to przedsięwzięcie pod patronatem Zachowaj Trzeźwy Umysł, w którym dotychczas wzięło udział już ponad 1000 szkół. Samorządy uważają, że program Przemoc boli! to obecnie najlepsze przedsięwzięcie dotyczące przemocy rówieśniczej!

PROGRAM PRZEMOC BOLI! OFERTA

PROGRAM PRZEMOC BOLI - ZGŁOSZENIE

Większość Polaków uważa, że przemoc w szkołach to poważny problem! To właśnie dlatego stworzyliśmy program Przemoc boli – efektywny, oparty na profesjonalnych materiałach profilaktycznych i przyjazny szkołom.

Prawie 1/3 uczniów uważa, że w szkołach jest dużo agresji i przemocy. Podejmij wyzwanie, zmień to! Wspólnie MOŻEMY TO ZMIENIĆ!

Program Przemoc boli to skuteczne materiały profilaktyczne, profesjonalne zajęcia i szkoła bez przemocy.

Przyłącz się do najlepszego programu przeciwko przemocy w szkołach!

OFERTA DLA SZKÓŁ, SAMORZĄDÓW, INSTYTUCJI

PROGRAM PRZEMOC BOLI - ZGŁOSZENIE

PROGRAM PRZEMOC BOLI! OFERTA

Zamawiając Przemoc boli, otrzymasz zestaw skutecznych narzędzi do przeprowadzenia niebanalnych lekcji, warsztatów czy spotkań o przemocy. Program składa się z trzech części: 1. Wysokiej klasy materiały i plakaty profilaktyczne DLA DZIECI I MŁODZIEŻY. 2. Kompetentne materiały edukacyjno-profilaktyczne DLA RODZICÓW. 3. Profesjonalne materiały szkoleniowe DLA NAUCZYCIELI oraz certyfikaty DLA SZKÓŁ.

PROGRAM PRZEMOC BOLI – TEMATYKA

TOLERANCJA

Korzystając z materiałów profilaktycznych, uczniowie dowiedzą się, czym jest tolerancja, dlaczego powinniśmy być wyrozumiali dla innych i czym się objawia agresja osoby ksenofobicznej. Na konkretnych przykładach przećwiczą swój stosunek do inności.

Warto uświadomić uczniom, jak ważna jest tolerancja. Nieszanowanie czyichś poglądów, koloru skóry czy niepełnosprawności także jest aktem przemocy. Dlatego każda szkoła powinna uczyć tolerancji i poszanowania drugiego człowieka.

CYBERPRZEMOC

Korzystając ulotek profilaktycznych, uczniowie dowiedzą się, że cyberprzemoc to groźna odmiana przemocy. Zrozumieją, że każde przykre słowo w internecie dotyka kogoś przy komputerze czy smartfonie. Poznają zasady tzw. netykiety.

Cyberprzemoc (ang. cyberbullying) to przemoc z użyciem nowych technologii. Zwykle cyberprzemoc dotyczy przemocy rówieśniczej przez telefon komórkowy czy internet. Częste rodzaje cyberprzemocy to: nękanie, straszenie, szantażowanie, ośmieszające lub kompromitujące publikacje w internecie.

WYKLUCZENIE, MARGINALIZACJA, ODRZUCENIE, MOBBING

Wykluczenie, marginalizacja, mobbing, odrzucenie z kręgu kolegów czy koleżanek dotyka dużą część chłopców i dziewczynek już w szkole podstawowej. O tym problemie, który jest groźnym rodzajem przemocy, warto porozmawiać na lekcji lub podczas szkolnej debaty.

Przemoc rówieśnicza to poważny problem polskich szkół. Na lekcji wychowawczej warto porozmawiać o tym, co może zrobić uczeń w przypadku dostrzeżenia przemocy w szkole.

Program Przemoc boli! Przyłącz się do najlepszego programu przeciwko przemocy w szkołach!

OFERTA DLA SZKÓŁ, SAMORZĄDÓW, INSTYTUCJI

PROGRAM PRZEMOC BOLI! OFERTA

Więcej informacji o programie Przemoc boli! znajdziesz na stronie: www.PrzemocBoli.pl

Co się dzieje w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł?

Każdego roku kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł to dziesiątki lokalnych wydarzeń, przedsięwzięć, konkursów i atrakcji. Zapraszamy do lektury relacji z miast, gmin i szkół zaangażowanych w ZTU.

W 2021 kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł towarzyszy hasło „W poszukiwaniu szczęścia”. W ramach kampanii uruchomiliśmy platformę z materiałami on-line oraz platformę ankietową.

Oferta ZTU 2021


Diagnoza


Materiały on-line


Co roku w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł organizujemy konkursy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

Konkursy ZTU 2021


Regulaminy


Lista laureatów


Archiwalne wpisy, aktualności i relacje. Rzuć okiem na długą historię kampanii, przeczytaj treści sprzed kilku lat, znajdź archiwalną wiadomość, której potrzebujesz!

Archiwum stron: