ZTU pomaga naszym uczniom!
Bielsko-Biała, woj. śląskie

ZTU pomaga naszym uczniom!
Bielsko-Biała, woj. śląskie

ZTU pomaga naszym uczniom! Miasto Bielsko-Biała siódmy raz z rzędu uczestniczyło w kampanii ZTTU. Materiały przekazano 19 uczestniczącym szkołom, a także m.in. Komendzie Miejskiej Policji w Bielsku-Białej. Kampania pomogła uczniom poszerzać profilaktyczną wiedzę na licznych zajęciach pozalekcyjnych, warsztatach, przy okazji spotkania z panem policjantem oraz wspólnej zabawy z rodzicami podczas festynu.

Materiały przekazano m.in. Komendzie Miejskiej Policji w Bielsku-Białej celem udostępnienia mieszkańcom miasta podczas kontroli ruchu drogowego. Materiały edukacyjne kampanii trafiły także do placówek służby zdrowia i pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych zlokalizowanych na teranie miasta.

Do uczestnictwa w kampanii przystąpiło łącznie 19 szkół. Należało do nich 12 szkół podstawowych o numerach: 1, 3, 4, 9, 18, 20, 25, 27, 31, 32, 37, 38 oraz 7 gimnazjów oznaczonych numerami: 1, 3, 5, 12, 14, 17, 21. Dla koordynatorów szkół przystępujących do kampanii zorganizowano w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej spotkanie informacyjne, podczas którego otrzymali instrukcje do przeprowadzenia kampanii oraz pakiety materiałów profilaktycznych dla uczniów, rodziców i nauczycieli przeznaczonych do realizacji konkursów na terenie szkół.

Materiały kampanii służyły szkołom do realizacji przewidzianych w programie kampanii konkursów i zajęć profilaktyczno-terapeutycznych, sportowo-rekreacyjnych, artystycznych, kulturalnych, informatycznych i świetlicowych, np. w Szkole Podstawowej nr 31 w Bielsku-Białej zrealizowano m.in. festyn szkolny z udziałem rodziców, a także udział w imprezie profilaktycznej „Akademia Przyszłości”.

Szkoła Podstawowa nr 27 starała się promować różne formy spędzania wolnego czasu i rozbudzać zainteresowania dzieci poprzez organizację licznych pozalekcyjnych zajęć sportowych, turystycznych, plastycznych, szachowych, komputerowych, przyrodniczo-ekologicznych, teatralnych i literackich; organizację fotograficznych konkursów: „Przyłapany na czytaniu”, „Podbeskidzie – mój region”; udział w warsztatach artystycznych pn. „Na świecie garnki lepią”, „Papier czerpany”, w warsztatach w Krakowskiej Manufakturze Czekolady, w warsztatach edukacyjnych „Zamek Sułkowskich”, w lekcjach muzealnych „Bogowie starożytnego Egiptu”, w warsztatach filmowych w Bielskim Centrum Kultury pn. „Jak powstaje dźwięk”, „Jak powstaje film rysunkowy”; w lekcji edukacyjno-profilaktycznej z psem terapeutycznym ELMO, w wystawie „Fotografia dzikiej przyrody” w Bielskiej Galerii BWA. Szkoła organizowała spotkania z ciekawymi ludźmi, m.in. z malarzem F.Kohutem, ilustratorką książek dla dzieci D. Szoblik i pisarzem P.Patykiewiczem.

W Szkole Podstawowej nr 22 zorganizowano spotkanie z policjantem w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły”. Uczniowie szkoły wzięli udział w spotkaniu z pracownikami GOPR, wykonali również prace konkursowe pt. „Bezpieczne ferie”. W ramach profilaktyki alternatywnej uczniowie klas 5-6 uczestniczyli w Międzynarodowym Konkursie „Odyseja Umysłu” oraz mieli możliwość wzięcia udziału w zajęciach na ścianie wspinaczkowej. Uczniowie brali udział w Konkursie o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego w ramach Dni Bielska–Białej.

Wśród laureatów konkursów indywidualnych, które zakończyły I etap Ogólnopolskiej Zachowaj Trzeźwy Umysł, znalazło się 8 przedstawicieli Bielska-Białej.

Relację nadesłał Dariusz Mrzygłód, Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

Zachowaj Trzeźwy Umysł 2015

Odpowiedzialny Kierowca 2015

Dodaj komentarz

Co się dzieje w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł?

  • Konkursy ZTU 2023 – lista laureatów
    Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z listą laureatów 2 konkursów profilaktyczno-edukacyjnych, zorganizowanych w ramach tegorocznej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. Poniżej znajdą Państwo … Czytaj więcej.
  • Społeczna Diagnoza Uczniów – harmonogram
    Informujemy, że 1 października 2023 rozpocznie się kolejna ewaluacja badania Społeczna Diagnoza Uczniów, realizowana w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. Badanie … Czytaj więcej.
  • Materiały profilaktyczne na wakacje
    Podobnie jak w zeszłym roku, przygotowaliśmy zestaw materiałów profilaktyczno-edukacyjnych dla uczniów, poruszający temat bezpiecznego wypoczynku podczas wakacji.

Każdego roku kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł to dziesiątki lokalnych wydarzeń, przedsięwzięć, konkursów i atrakcji. Zapraszamy do lektury relacji z miast, gmin i szkół zaangażowanych w ZTU.

Co roku w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł organizujemy konkursy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

Konkursy ZTU 2023


Regulaminy 2023


Lista laureatów ZTU 2022


Archiwalne wpisy, aktualności i relacje. Rzuć okiem na długą historię kampanii, przeczytaj treści sprzed kilku lat, znajdź archiwalną wiadomość, której potrzebujesz!

Archiwum stron: