ZTU budzi nasz entuzjazm!
Pyskowice, woj. śląskie

ZTU budzi nasz entuzjazm!
Pyskowice, woj. śląskie

ZTU budzi nasz entuzjazm! W przedsięwzięcia Zachowaj Trzeźwy Umysł w gminie Pyskowice włączyły się szkoły podstawowe, gimnazja oraz Świetlica Socjoterapeutyczna nr 1. Uczniowie wzięli udział w propagowaniu trzeźwości wśród społeczności lokalnej.

W ZTU zaangażowani zostali również nauczyciele i rodzice.

Za ich pośrednictwem młodych ludzi kierowcy otrzymali ulotki kampanii Odpowiedzialny Kierowca – mówi koordynatorka Justyna Fijołek-Ziobrowska, Pełnomocnik Burmistrza Miasta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień.

Wzorem lat ubiegłych tak i w tym roku pyskowicki samorząd włączył się w ogólnopolską kampanię Zachowaj Trzeźwy Umysł.

Koordynatorami w poszczególnych szkołach byli pedagodzy i psychologowie szkolni: Joanna Bachul i Marzena Gudysiak ze Szkoły Podstawowej nr 4, Iwona Wochnik i Wioleta Dąbrowicz ze Szkoły Podstawowej nr 6, Katarzyna Dajcier-Klimala i Katarzyna Iwanicka z Gimnazjum nr 1, Jolanta Mazur i Marta Ruta z Zespołu Szkół oraz Anna Siemińska z Zespołu Szkół Specjalnych.

Kampania została rozpropagowana wśród dzieci i młodzieży na godzinach wychowawczych oraz poprzez rozwieszenie w szkołach plakatów, gazetek profilaktycznych zachęcających do wzięcia udziału w kampanii.

W ramach w/w akcji przeprowadzono szereg imprez, zawodów sportowych, rajdów, konkursów: plastyczno-literackich, sportowo-edukacyjnych, podczas których wykorzystano materiały i gadżety związane z akcją.

Ponadto w ramach kampanii zorganizowano Bieg Wiosny i Bieg Jesieni W biegach wzięły udział dzieci, młodzież oraz dorośli. W sumie około 700 biegaczy. W imprezie wzięli udział także miłośnicy marszu z kijkami – Nordic Walking oraz zwolennicy biegu rekreacyjnego 50+. Trasa biegu liczyła od 200 do 3200m (w zależności od wieku uczestnika). Wszyscy uczestnicy Biegu Wiosny otrzymali koszulki promujące kampanię ZTU. Zawodnicy uczestniczący w Biegu Jesieni otrzymali pamiątkowe parasole z logo kampanii.

Na lekcjach wychowawczych oraz wychowania fizycznego i zajęciach grupowych wykorzystano ulotki edukacyjne. Przeprowadzono zajęcia profilaktyczne i warsztaty „Z kim przystajesz”, „Bez tajemnic”. Celem zajęć było budowanie zaufania do osób dorosłych oraz do osób profesjonalnie zajmujących się pomaganiem. Podczas lekcji z pedagogami podejmowane były tematy uzależnień, sposobów walki z nałogiem: „Palenie jest słabe – ja nie palę”, bezpieczeństwa na wsi i w mieście. Na lekcjach wychowawczych zorganizowano pogadanki oraz zabawy edukacyjne dotyczące bezpiecznego zachowania na drodze. Ponadto uczniowie uzyskali niezbędną wiedzę oraz materiały potrzebne do zdobycia karty rowerowej.

Podczas zebrań szkolnych z rodzicami wychowawcy poruszali problematykę palenia papierosów oraz wspólnego spędzania czasu wolnego przez rodziny. Rodzice otrzymali ulotki „Palisz Ty – Palę ja”, „Pokaż dziecku swój świat”, „Poznaj świat swojego dziecka”, „Poczucie własnej wartości”. Uświadamiano rodziców o konieczności nauczenia swoich dzieci umiejętności odmawiania, podejmowania rozważnych decyzji oraz wiary we własne możliwości. Rodziców przyszłych gimnazjalistów zapoznano z prezentacją multimedialną na temat problemów dorastania dzieci i trudów związanych ze zmierzeniem się z nową rzeczywistością szkolną. W trakcie spotkań rodzice otrzymali ulotki „Pierwsze kroki w nowej szkole”. Pod koniec czerwca w szkołach przeprowadzono badania ankietowe Młodzi i substancje psychoaktywne.

Uczniowie szkół wzięli udział w propagowaniu trzeźwości wśród społeczności lokalnej. Za ich pośrednictwem kierowcy otrzymali ulotki „Jazda bez kaca, „Odpowiedzialny kierowca”, „Kierowca na piątkę”. Informowano kierowców o negatywnym wpływie alkoholu na czynności motoryczne podczas prowadzenia samochodu. Poruszano kwestię odpowiedzialności karnej związanej z prowadzeniem samochodu i roweru pod wpływem alkoholu. Uświadamiano kierowców, że warto być trzeźwym dla własnego i cudzego bezpieczeństwa.

W ośrodkach zdrowia i w aptekach zostały rozpropagowane ulotki informacyjne „Ciąża” oraz dotyczące „FAS” i „FTS”.

Relację nadesłała Bożena Kikut z Wydziału Kultury Sportu i Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta Pyskowice.

Zachowaj Trzeźwy Umysł 2015

Odpowiedzialny Kierowca 2015

Dodaj komentarz

Co się dzieje w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł?

Każdego roku kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł to dziesiątki lokalnych wydarzeń, przedsięwzięć, konkursów i atrakcji. Zapraszamy do lektury relacji z miast, gmin i szkół zaangażowanych w ZTU.

W 2022 kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł towarzyszy hasło „Nie czas na nudę!”. Jako element dodatkowy kampanii uruchomiliśmy platformę z materiałami multimedialnymi Profilaktyka.tv. Samorządy korzystające z kampanii ZTU mają możliwość dokupienia dostępu do platformy z 50% zniżką. W 2022 powróciliśmy również z konkursem zespołowym dla klas i świetlic szkolnych.

Oferta ZTU 2022


Konkursy


 

Profilaktyka.tv


 

Co roku w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł organizujemy konkursy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

Konkursy ZTU 2022


Regulaminy


Lista laureatów ZTU 2022


Archiwalne wpisy, aktualności i relacje. Rzuć okiem na długą historię kampanii, przeczytaj treści sprzed kilku lat, znajdź archiwalną wiadomość, której potrzebujesz!

Archiwum stron: