Startujemy z drugą edycją Narkotyki? To mnie nie kręci!
Słupsk, woj. pomorskie

Startujemy z drugą edycją Narkotyki? To mnie nie kręci!
Słupsk, woj. pomorskie

Startujemy z drugą edycją Narkotyki? To mnie nie kręci! – informują koordynatorzy. Na spotkaniu w sprawie realizacji drugiej edycji kampanii Narkotyki? To mnie nie kręci! w Słupsku Piotr Adamski, prezes SPiDR, przedstawił założenia i materiały kampanii, które zdaniem Barbary Kumpin, specjalisty terapii uzależnień, są graficznie i merytorycznie bardzo dobrze opracowane. – Ta kampania jest bardzo ważnym momentem dla nas wszystkich – mówiła.

Spotkanie odbyło się w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii. Druga edycja ogólnopolskiej kampanii Narkotyki? To mnie nie kręci! będzie realizowana w 2014 roku w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, miejskich jednostkach kultury oraz organizacjach pozarządowych.

Podczas spotkania Piotr Adamski, prezes Stowarzyszenia Producentów i Dziennikarzy Radiowych, przedstawiał dane statystyczne dotyczące zażywania dopalaczy, a także omówił cele i materiały kampanii. Zaproszeni goście wysłuchali również wykładu Barbary Kumpin, specjalisty terapii uzależnień od środków psychoaktywnych, pracującej z dziećmi i młodzieżą eksperymentującymi ze środkami odurzającymi. Wystąpienie dotyczyło zachowań ryzykownych wśród młodzieży, wstępnej diagnozy i możliwości udzielania wsparcia.

W trakcie dyskusji nauczyciele, pracownicy jednostek kultury oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych wymienili się także pomysłami na temat kampanijnych działań.

Według Barbary Kumpin materiały są bardzo dobrze przygotowane zarówno pod względem merytorycznym jak i graficznym. Stanowić będą podstawę do pracy nauczycieli, wychowawców oraz instruktorów kultury z młodzieżą oraz ich rodzicami, dostarczając rzetelnych informacji na temat substancji psychoaktywnych, skutków zachowań ryzykownych oraz pomagając w rozwijaniu umiejętności psychologicznych i społecznych.

– Staram się, jak mogę, aby pomagać młodym ludziom. Ta kampania jest bardzo ważnym momentem dla nas wszystkich. Mam nadzieję, że wyjdziemy z tego spotkania z zadaniem, aby kompleksowo, jednym głosem we wszystkich szkołach mówić to samo w ramach profilaktyki i kampanii Narkotyki? To mnie nie kręci! – powiedziała Barbara Kumpin.

Terapeutka przyznała także, że takie spotkania są szczególnie ważne, aby potrafić powiedzieć „stop” używkom. – Choć nauczyciele i pedagodzy pracujący w szkołach mają wiedzę dotyczącą objawów spowodowanych zażywaniem narkotyków, bywa jednak, że z powodu bariery psychologicznej nie reagują. Dzięki takim spotkaniom pedagodzy zdobędą nie tylko wiedzę, ale także przygotują się psychicznie do działania na rzecz dobra uczniów –wyjaśniła specjalistka.

Organizatorem kampanii Narkotyki? To mnie nie kręci! jest Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych z Poznania oraz Jolanta Szachnowska, pełnomocnik prezydenta Słupska ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Informację nadesłała Agnieszka Dyjas.

Przyłącz się do kampanii

Dodaj komentarz

Co się dzieje w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł?

Każdego roku kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł to dziesiątki lokalnych wydarzeń, przedsięwzięć, konkursów i atrakcji. Zapraszamy do lektury relacji z miast, gmin i szkół zaangażowanych w ZTU.

Co roku w ramach programu Zachowaj Trzeźwy Umysł organizujemy konkursy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

Konkursy ZTU 2024


Regulaminy 2024


Lista laureatów ZTU 2023


Archiwalne wpisy, aktualności i relacje. Rzuć okiem na długą historię kampanii, przeczytaj treści sprzed kilku lat, znajdź archiwalną wiadomość, której potrzebujesz!

Archiwum stron: