Archiwum roku: 2013

Zachowaj Trzeźwy Umysł

Zachowaj Trzeźwy Umysł to wieloletnia tradycja w SP im. H. Sienkiewicza w Choroszczy. – Serdecznie dziękujemy burmistrzowi Jerzemu Ułanowiczowi oraz Witoldowi Wróblewskiemu – pełnomocnikowi burmistrza ds. profilaktyki za wieloletnią i owocną współpracę. Uczniów zachęcamy do udziału w kolejnej edycji – mówiła na spotkaniu z laureatami wicedyrektor Monika Misijuk.

Czytaj dalej

– Miło nam poinformować, że młodzież z lubańskich szkół podstawowych i gimnazjów znalazła się wśród laureatów tegorocznej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł, jedynej takiej kampanii w Polsce, która już od 12 lat edukuje i nagradza – czytamy na stronach serwisu Eluban.pl. Przekazania nagród dokonał zastępca burmistrza Mariusz Tomiczek wraz z pełnomocnikiem ds. uzależnień Danutą Suchodolską. Laureatom towarzyszyli rodzice oraz dyrektorzy szkół.

Czytaj dalej

Zachowaj Trzeźwy Umysł

– W placówkach szkolnych przeprowadzono zajęcia profilaktyczne nastawione na uświadomienie uczniom, jak ważne jest życie w trzeźwości i że warto o taką postawę zadbać – mówi Barbara Czaplicka, inspektor Pionu Edukacji i Usług Społecznych w UM w Śremie. W gminie Śrem zorganizowano kolejną już edycję obchodów Dnia Przeciw Przemocy oraz profilaktyczny przemarsz. W realizowanie celów Zachowaj Trzeźwy Umysł włączyły się wszystkie szkoły podstawowe i gimnazjalne.

Czytaj dalej

Zachowaj Trzeźwy Umysł

Najważniejszymi osobami na uroczystej sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Żywcu byli laureaci kampanii z Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi. Nagrody zostały wręczone przez burmistrza miasta Antoniego Szlagona. – Zachęcamy już dziś do uczestniczenia w kampanii i przesyłania swoich prac literackich lub plastycznych – informują koordynatorzy Zachowaj Trzeźwy Umysł na łamach gimnazjalnego serwisu – gim2.lo-zywiec.pl.

Czytaj dalej

– Uczniowie z gminy Chełmiec od początku biorą udział w Zachowaj Trzeźwy Umysł, największej i najstarszej kampanii edukacyjno-profilaktyczna dla samorządów lokalnych – donosi serwis Sadeczanin.info. Chcąc podziękować za uczestnictwo w ZTU, dla laureatów kampanii oraz koordynatorów dodatkowe niespodzianki ufundował wójt Chełmca Bernard Stawiarski.

Czytaj dalej

Chcąc zaakcentować przesłanie Ogólnoświatowego Dnia Walki z Paleniem Tytoniu, samorząd uczniowski ze Szkolnym Kołem Wolontariatu przygotował w Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Kinkajmach przedsięwzięcie „Marchewka zamiast papierosa. – Idea dnia, w którym zachęca się palących do zerwania z nałogiem, wpisuje się w założenia kampanii ZTU oraz szkolnego programu profilaktycznego – mówi Sylwia Kondraciuk, pedagog szkolna.

Czytaj dalej

W corocznych działaniach Zachowaj Trzeźwy Umysł uczniowie ze szkół podstawowych oraz gimnazjów z terenu dzielnicy Wawer uczestniczą od 2009 roku, angażując się szczególnie w kampanijne konkursy. – Uroczystego wręczenia laurów reprezentantom wawerskich szkół podstawowych dokonała burmistrz dzielnicy Wawer Jolanta Koczorowska – donosi serwis Wawer.Warszawa.pl.

Czytaj dalej

Szeroka akcja informacyjna, pogadanki i konkursy, to działania, którymi Szkoła Podstawowa w Ojrzanowie rozpoczęła kampanię Zachowaj Trzeźwy Umysł. – Pod hasłami kampanii odbył się też Szkolny Dzień Sportu – Dzień Dziecka, promujący zdrowy styl życia i zasadę fair play. W ramach podsumowania najbardziej aktywni uczniowie otrzymali dyplomy oraz nagrody – opowiada koordynatorka Agnieszka Tomaszewska.

Czytaj dalej

Po pierwszej edycji eksperymentiady, która była niezwykle inspirującym kampanijnym doświadczeniem, uczniowie z Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Kinkajmach są pewni, że biologia, chemia czy fizyka nie muszą kojarzyć się z trudną i mozolną nauką. – Czterogodzinny maraton eksperymentu pokazał, jak w oryginalny sposób poznawać świat, pożytecznie wykorzystując wiedzę z różnych dziedzin – wspomina Iwona Kasjaniuk, koordynatorka.

Czytaj dalej

Zachowaj Trzeźwy Umysł

Przez cały rok Szkoła Podstawowa w Gołuchowie angażowała małych uczestników kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł także w działania propagujące ekologiczny tryb życia. – Dzieci wzięły udział m.in. w podchodach w Ośrodku Kultury Leśnej, festynie edukacyjnym „Spotkanie z lasem’ czy pieszych wycieczkach do Muzeum Leśnictwa – relacjonuje „Życie Kalisza. Do listy kampanijnych wydarzeń należy dodać też zwycięstwo w konkursie ZTU Patryka Kowalskiego.

Czytaj dalej

20/850