Aktywne ferie z ZTU
Skawina, woj. małopolskie

Aktywne ferie z ZTU
Skawina, woj. małopolskie

– Jak co roku podczas zimowych ferii, w Klubie Środowiskowym przy ul. Szkolnej nr 1 w Skawinie zorganizowano dla dzieci szereg zajęć opiekuńczo-wychowawczych – opowiada Małgorzata Kopeć, pełnomocnik burmistrza ds. przeciwdziałania alkoholizmowi i zapobiegania narkomanii.

W trakcie zajęć zapewniono wszystkim dzieciom bezpieczeństwo i ciekawy sposób spędzania czasu wolnego od nauki. Sprzyjająca zimowa aura oraz duże opady śniegu szczególnie zachęcały do zabaw na świeżym powietrzu. – Dużo radości sprawiło lepienie bałwana, tworzenie lodowych budowli i rzucanie się śnieżkami – wspominają organizatorzy.

– Atrakcją było wyjścia na lodowisko, gdzie dzieci doskonaliły swoje łyżwiarskie umiejętności – zaznacza pani Małgorzata. – Ponadto dwukrotnie zorganizowano wyjście do kina na filmy dla dzieci – dodaje. Kolejnym niezapomnianym przeżyciem dla dzieci był udział w warsztatach ceramicznych w Muzeum Regionalnym w Skawinie, podczas których młodzi ludzie nauczyli się lepić zamek Kazimierza Wielkiego z gliny ceramicznej, kamyków i drewna.

Organizowano także szereg ciekawych zajęć świetlicowych: turnieje w wykorzystaniem gier dydaktycznych, planszowych, konkursy plastyczne i muzyczne, tematyczne zabawy integracyjne. Odbyła się też muzyczno-taneczna zabawa karnawałowa. W ramach zajęć realizowano także zagadnienia z zakresu profilaktyki uzależnień i współczesnych zagrożeń. – Codziennie na dzieci czekał poczęstunek, a miła i ciepła atmosfera sprawiła, że wychowankowie chętnie uczestniczyli w zajęciach – podsumowuje Małgorzata Kopeć.

 

Dodaj komentarz

Co się dzieje w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł?

Każdego roku kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł to dziesiątki lokalnych wydarzeń, przedsięwzięć, konkursów i atrakcji. Zapraszamy do lektury relacji z miast, gmin i szkół zaangażowanych w ZTU.

W 2022 kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł towarzyszy hasło „Nie czas na nudę!”. Jako element dodatkowy kampanii uruchomiliśmy platformę z materiałami multimedialnymi Profilaktyka.tv. Samorządy korzystające z kampanii ZTU mają możliwość dokupienia dostępu do platformy z 50% zniżką. W 2022 powróciliśmy również z konkursem zespołowym dla klas i świetlic szkolnych.

Oferta ZTU 2022


Konkursy


 

Profilaktyka.tv


 

Co roku w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł organizujemy konkursy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

Konkursy ZTU 2022


Regulaminy


Lista laureatów ZTU 2021


Archiwalne wpisy, aktualności i relacje. Rzuć okiem na długą historię kampanii, przeczytaj treści sprzed kilku lat, znajdź archiwalną wiadomość, której potrzebujesz!

Archiwum stron: