Archiwum roku: 2009

W roku bieżącym w działania i imprezy organizowane w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł włączyło się w Kaliszu 7 świetlic socjoterapeutycznych, cztery szkoły i Młodzieżowy Dom Kultury. W każdej z tych placówek przeprowadzane były wszystkie kampanijne konkursy.

Czytaj dalej

W ramach kampanii odbyły się dwa obozy terapeutyczne poza siedzibą gminy. Najpierw wyjechały dzieci z klas czwartych z Kolska i Konotopu. Zwiedziły Biskupin, Żnin i Lednogórę.

Czytaj dalej

Zachowaj Trzeźwy Umysł

W gminie Skoki wiosenna edycja popularnej kampanii ZTU obfitowała w atrakcyjne działania skierowane do dzieci i młodzieży. Pomysłodawcami i organizatorami większości z nich byli nauczyciele ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Skokach, wychowawczynie z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie, członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy, którzy wnieśli duży wkład w promowanie zdrowego stylu życia, krzewienie idei rywalizacji w duchu fair play i rozwijanie umiejętności oraz zainteresowań młodych ludzi.

Czytaj dalej

W ramach kampanii „ZTU przeprowadzono w Zespole Szkół w Świątnikach Górnych – Gimnazjum im. Biblioteki Polskiej w Paryżu wiele imprez i zawodów, w trakcie których młodzież mogła wykazać się swoją sprawnością fizyczną i dowiedzieć się co robić, aby bronić się przed uzależnieniami.

Czytaj dalej

Zachowaj Trzeźwy Umysł

11 i 12 grudnia w Skokach odbywał się II Gminny Przegląd Spektakli Profilaktycznych. Organizatorami przeglądu byli burmistrz miasta i gminy Skoki, koordynator ds. uzależnień oraz Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skokach. Młodzi artyści prezentowali się w sali widowiskowej Biblioteki Publicznej w Skokach.

Czytaj dalej

Zachowaj Trzeźwy Umysł

Jednym z punktów akcji „Zachowaj Trzeźwy Umysł w Szkole Podstawowej w Gaworzycach był Maraton Trzeźwości, który odbył się 8 października. W imprezie wzięły udział dzieci z przedszkola, klasy I-VI szkoły podstawowej oraz I-III gimnazjum. W 10 biegach wystartowało ok. 200 uczniów.

Czytaj dalej

Zachowaj Trzeźwy Umysł

W ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł w szkołach miasta i gminy Zbąszyń uczniowie wzięli udział w konkursach. Uczniowie chętnie i poprzez zabawę mieli okazje podejmować działania prozdrowotne.

Czytaj dalej

Zachowaj Trzeźwy Umysł

Szkoła Podstawowa w Sarbicach po raz kolejny przystąpiła do kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł. Pakiet materiałów przekazał koordynator gminy. Następnie uczniowie jak i ich rodzice zostali poinformowani o uczestnictwie w „ZTU.

Czytaj dalej

28 listopada odbyła się uroczystość poświęcona osiemnastej rocznicy Klubu Abstynenta „Życie w Dębnie. Na uroczystości w lokalu należącym do klubu przy ulicy Kościuszki obecny był m.in. burmistrz miasta i gminy Dębno Piotr Downar i ksiądz Jacek Jaszewski z parafii pw. św. św. Piotra i Pawła w Dębnie.

Czytaj dalej

Już od kilku lat Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Zborowie bierze czynny udział w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł. W klasach piątych przeprowadzono anonimową ankietę badającą opinie młodzieży o środkach uzależniających i przemocy, a w klasach czwartej i szóstej przeprowadzono konkurs ,,Ping? Pong!.

Czytaj dalej

20/867