ZTU w szkole w Białołęce
Pęcław, woj. dolnośląskie

ZTU w szkole w Białołęce
Pęcław, woj. dolnośląskie

W roku szkolnym 2008/2009 w Zespole Szkół w Białołęce zostało podjętych szereg działań profilaktycznych, których głównym celem było przekazanie uczniom wiedzy na temat zdrowego stylu życia oraz zagrożeń płynących z uzależnień.

Do programu przystąpili uczniowie szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Podczas realizacji akcji „ZTU podjęto w szkole szereg działań (działania te w dużej mierze będą kontynuowane w najbliższym czasie). Były pogadanki na godzinach wychowawczych, spotkania z policjantem, spektakle profilaktyczne, Bieg po zdrowie, zawody sportowe, sportowe zajęcia pozalekcyjne, warsztaty z pedagogiem, apele okolicznościowe, wycieczki, ekspozycje prac na korytarzu szkolnym nt szkodliwości używek, projekcja filmów edukacyjnych, konkurs na temat szkodliwości palenia papierosów, konkursy plastyczne, badanie na poziom tlenku węgla w wydychanym powietrzu.

Działania podjęte w szkole odniosły zamierzony skutek w postaci zmniejszenia sytuacji problemowych związanych z nadużywaniem substancji szkodliwych. Uczniowie znają konsekwencje zdrowotne, jakie są związane z używkami, a co za tym idzie coraz rzadziej po nie sięgają.

Informację przesłała Renata Borek, zastępca dyrektora Zespołu Szkół w Białołęce.

 

Dodaj komentarz

Co się dzieje w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł?

Każdego roku kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł to dziesiątki lokalnych wydarzeń, przedsięwzięć, konkursów i atrakcji. Zapraszamy do lektury relacji z miast, gmin i szkół zaangażowanych w ZTU.

Co roku w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł organizujemy konkursy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

Konkursy ZTU 2023


Regulaminy 2023


Lista laureatów ZTU 2022


Archiwalne wpisy, aktualności i relacje. Rzuć okiem na długą historię kampanii, przeczytaj treści sprzed kilku lat, znajdź archiwalną wiadomość, której potrzebujesz!

Archiwum stron: