Na początek zawody sportowe
Praszka, woj. opolskie

Na początek zawody sportowe
Praszka, woj. opolskie

Kolejną kampanię „ZTU Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 rozpoczęła od sportowej imprezy pod hasłem „Kibicuję trzeźwości. Przedsięwzięcie zorganizowano pierwszego dnia wiosny. Głównymi celami imprezy były: zero tolerancji dla agresji w sporcie, promowanie sportu jako alternatywy wobec patologii i nałogów, propagowanie idei zdrowego spędzania wolnego czasu oraz krzewienie zasady fair play.

Tego dnia nie odbyły się zajęcia lekcyjne. Mimo niesprzyjającej aury w szkole panowała wiosenna i radosna atmosfera. Impreza rozpoczęła się od wspólnego apelu, na którym uczniowie przypominali tradycje związane z pożegnaniem zimy i powitaniem wiosny. Apel zakończył się przemarszem wokół sali gimnastycznej z marzanną.

Po uroczystym powitaniu wiosny uczniowie przystąpili do zawodów, które otwarła dyrektor szkoły Iwona Ignaczak. Konkurencje sportowe przygotował Ireneusz Ośródka, nauczyciel wychowania fizycznego. Zawody odbywały się przy gorącym dopingu całej szkoły.

Na zakończenie zawodów rozegrano pokazowy mecz piłki siatkowej uczniów klas V i VI (mistrzowie powiatu oleskiego). Gminna Komisja RPA ufundowała nagrody, które wraz z dyplomami zwycięzcom wręczyła Iwona Ignaczak.

 

Dodaj komentarz

Co się dzieje w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł?

Każdego roku kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł to dziesiątki lokalnych wydarzeń, przedsięwzięć, konkursów i atrakcji. Zapraszamy do lektury relacji z miast, gmin i szkół zaangażowanych w ZTU.

Co roku w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł organizujemy konkursy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

Konkursy ZTU 2023


Regulaminy 2023


Lista laureatów ZTU 2022


Archiwalne wpisy, aktualności i relacje. Rzuć okiem na długą historię kampanii, przeczytaj treści sprzed kilku lat, znajdź archiwalną wiadomość, której potrzebujesz!

Archiwum stron: